Psychologia

Psychologia

Uniwersytet Łódzki - kierunki studiów

Psychologia – Uniwersytet Łódzki 2021

Studia na kierunku psychologia na Uniwersytecie Łódzkim to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku psychologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Socjologia ogólna
 • Procesy poznawcze
 • Emocje i motywacja
 • Psychologia różnic indywidualnych 
 • Emocje i motywacja
 • Technologie informacyjne
 • Język angielski

 

Celem kształcenia jest, przede wszystkim, przekazanie wiedzy teoretycznej z zakresu psychologii, wykształcenie umiejętności pracy z osobami w różnych okresach rozwoju, czy też wykształcenie umiejętności przeprowadzania badań empirycznych. Psychologia na Uniwersytecie Łódzkim opiera się na poznaniu takich zagadnień, jak osobowość, różnice indywidualne, procesy poznawcze, procesy emocjonalno- motywacyjne, czy też funkcjonowanie społeczne człowieka.

Siatka przedmiotów nie należy do najmniejszych, a widnieją na niej, między innymi: psychologia społeczna, psychologia stresu, psychologia rozwoju człowieka, czy psychopatologia i psychologia kliniczna. Wszystkie prowadzone przedmioty mają za zadanie rozwinąć umiejętności w zakresie metodologicznym, etycznym, teoretycznym, oraz aplikacyjnym w dziedzinie psychologii. Absolwent zostaje przygotowany do prowadzenia działań badawczych, i diagnostycznych, rozwiązywania problemów dotyczących jednostki i grup społecznych. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci mogą wykorzystać w poradniach psychologiczno- pedagogicznych, poradniach zdrowia psychicznego, ośrodkach leczenia uzależnień, ośrodkach adopcyjnych, ośrodkach doradztwa zawodowego, ośrodkach badania opinii publicznej.

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji, często zadajemy pytania, aby wiedzieć czy wybrana uczelnia odpowiada naszym założeniom edukacyjnym.

 

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie? Karolina, studentka IV- roku Psychologii mówi:

„Jeśli ktoś zapytałby mnie czy żałuję wyboru studiów, odpowiedziałabym: „nie”. Rynek pracy się zmienia. Potrzebę współpracy z wykwalifikowanym psychologiem coraz częściej dostrzegają lekarze, menedżerowie dużych firm i korporacji. Co więcej, gdzie niegdzie powstaje pewna nisza dla psychologów i żeby ją dobrze wykorzystać, należy najpierw zdobyć dobre wykształcenie. Dlatego studiuję właśnie tutaj.”

 

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Psychologię na Uniwersytecie Łódzkim:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • rozumienia ludzkich zachowań wyznaczonych różnicami indywidualnego rozwoju w perspektywie uwarunkowań socjalizacyjnych,
 • rozpoznawania i interpretacji zjawisk oraz mechanizmów zakłócających optymalny rozwój jednostki,
 • technik pomocy psychologicznej stosowanej w przypadku zaburzeń związanych ze zdrowiem,
 • stosowania odpowiednich technik terapeutycznych,
 • zarządzania personelem,
 • rekrutacji i selekcji pracowników.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Psychologia:

Absolwent kierunku Psychologia na Uniwersytecie Łódzkim może znaleźć zatrudnienie:

 • w poradniach psychologiczno- pedagogicznych,
 • w ośrodkach opiekuńczo- wychowawczych,
 • w ośrodkach medycyny pracy,
 • w firmach szkoleniowych i doradztwa biznesowego,
 • w ośrodkach diagnostycznych,
 • w szkołach,
 • w urzędach pracy,
 • w hospicjach.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Łódzki

HARMONOGRAM REKRUTACJI+

Psychologia niemal od zawsze zajmuje najwyższe pozycje w rankingach popularności. Co się z tym wiąże, aby zostać przyjętym w poczet studentów trzeba wykazać się bardzo dobrymi wynikami. Czy to wystarczy? W rekrutacji na studia istotna jest także skrupulatność, aby wszystkie nałożone wymagania wypełnić solidnie i w wyznaczonych terminach.

Rekrutacja na Psychologię rozpoczyna się od założenia indywidualnego konta w specjalnym systemie internetowym – IRK. Za jego pomocą kandydaci zapisują się na kierunek, wypełniają stosowny formularz, dokonują opłaty rekrutacyjnej, czy otrzymują aktualne informacje o przebiegu postępowania kwalifikacyjnego. Cały proces, podzielony na kilka elementów ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

DOKUMENTY REKRUTACYJNE+

Dokumenty rekrutacyjne to element kwalifikacji, który dotyczy wyłącznie kandydat zakwalifikowanych do przyjęcia na studia. Dokumenty można dostarczyć osobiście, przesłać pocztą lub przekazać przez zaufaną osobę. A o jakie dokumenty chodzi? W teczce kandydata powinny się znaleźć ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OPŁATY REKRUTACYJNE+

Opłata rekrutacyjna jest obowiązkowa dla wszystkich kandydatów.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZEDMIOTY KWALIFIKACYJNE+

W procesie rekrutacyjnym na Psychologię występują trzy kategorie przedmiotów:

 • Kategoria 1 (wymagana): język polski, biologia, matematyka;
 • Kategoria 2 (wymagana): język obcy nowożytny;
 • Kategoria 3 (niewymagana): język polski, matematyka, biologia, historia, wiedza o społeczeństwie, filozofia, geografia, informatyka, fizyka, chemia.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZELICZNIK PUNKTÓW KWALIFIKACYJNYCH+

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OLIMPIADY ORAZ KONKURSY+

Uczestnictwo w olimpiadach i konkursach posiada wyłącznie dobre strony. Przygotowania poszerzają naszą wiedzę i rozwijają umiejętności, a osiągane sukcesy ułatwiają drogę do wymarzonych studiów. Jakie olimpiady i konkursy brane są pod uwagę w rekrutacji na Psychologię? Oto ich lista...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia psychologiczne wybrać

Studia na kierunku psychologia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia psychologiczne w Łodzi

Uniwersytet Łódzki kierunki

Jakie są kierunki psychologiczne i społeczne w Łodzi

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego

Komentarze (0)