Psychologia

Psychologia

Psychologia

16.03.2022

Psychologia – Uniwersytet Łódzki rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku psychologia na Uniwersytecie Łódzkim to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia na kierunku psychologia w UŁ
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

Program kształcenia na kierunku Psychologia jest zbiorem elementów, dzięki którym możliwe jest poznanie i zrozumienie ludzkiego zachowania, wywołanego pośrednio lub bezpośrednio obecnością i działaniem innych ludzi. Tymi elementami są zagadnienia z różnych przestrzeni, na przykład psychologii społecznej, nauk o zdrowiu, czy socjologii.

Studenci Psychologii mają pozyskać wiedzę z zakresu teorii i metodologii badań w praktyce psychologicznej, zasad planowania i przeprowadzania badań empirycznych, a także zasad konstruowania diagnostycznych narzędzi psychologicznych oraz analizowania wyników badań. Oprócz tego, mają dokładnie poznać prawne, etyczne, organizacyjne i ekonomiczne uwarunkowania różnorodnych działań związanych z zawodem psychologa.

Absolwenci studiów na kierunku Psychologia w Łodzi mają wyróżniać się bogatym bagażem wiedzy oraz szerokim wachlarzem umiejętności i kompetencji społecznych, bowiem będzie to wymagane w przyszłej pracy zawodowej. Praca ta charakteryzuje się tym, że stawia przed różnego rodzaju problemami, zadaniami i wyzwaniami, jak również oznacza możliwość wyboru zawodowej specjalności; od psychologa klinicznego, przez psychoterapeutę po psychologa sportowego. 

 

W programie studiów na kierunku psychologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Socjologia ogólna
 • Procesy poznawcze
 • Emocje i motywacja
 • Psychologia różnic indywidualnych 
 • Emocje i motywacja
 • Technologie informacyjne
 • Język angielski

 

Celem kształcenia jest, przede wszystkim, przekazanie wiedzy teoretycznej z zakresu psychologii, wykształcenie umiejętności pracy z osobami w różnych okresach rozwoju, czy też wykształcenie umiejętności przeprowadzania badań empirycznych. Psychologia na Uniwersytecie Łódzkim opiera się na poznaniu takich zagadnień, jak osobowość, różnice indywidualne, procesy poznawcze, procesy emocjonalno- motywacyjne, czy też funkcjonowanie społeczne człowieka.

 

Sprawdź

Uniwersytet Łódzki kierunki studiów

Uniwersytet Łódzki rekrutacja

Studia i uczelnie w Łodzi

Kierunki studiów w Łodzi

Rekrtuacja na studia w Łodzi

 

Siatka przedmiotów nie należy do najmniejszych, a widnieją na niej, między innymi: psychologia społeczna, psychologia stresu, psychologia rozwoju człowieka, czy psychopatologia i psychologia kliniczna. Wszystkie prowadzone przedmioty mają za zadanie rozwinąć umiejętności w zakresie metodologicznym, etycznym, teoretycznym, oraz aplikacyjnym w dziedzinie psychologii.

Absolwent zostaje przygotowany do prowadzenia działań badawczych, i diagnostycznych, rozwiązywania problemów dotyczących jednostki i grup społecznych. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci mogą wykorzystać w poradniach psychologiczno- pedagogicznych, poradniach zdrowia psychicznego, ośrodkach leczenia uzależnień, ośrodkach adopcyjnych, ośrodkach doradztwa zawodowego, ośrodkach badania opinii publicznej.

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji na studia psychologiczne w Łodzi, często zadajemy pytania, aby wiedzieć czy wybrana uczelnia odpowiada naszym założeniom edukacyjnym.

 

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie? Karolina, studentka IV- roku Psychologii mówi:

„Jeśli ktoś zapytałby mnie czy żałuję wyboru studiów, odpowiedziałabym: „nie”. Rynek pracy się zmienia. Potrzebę współpracy z wykwalifikowanym psychologiem coraz częściej dostrzegają lekarze, menedżerowie dużych firm i korporacji. Co więcej, gdzie niegdzie powstaje pewna nisza dla psychologów i żeby ją dobrze wykorzystać, należy najpierw zdobyć dobre wykształcenie. Dlatego studiuję właśnie tutaj.”

 

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Psychologię na Uniwersytecie Łódzkim:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • rozumienia ludzkich zachowań wyznaczonych różnicami indywidualnego rozwoju w perspektywie uwarunkowań socjalizacyjnych,
 • rozpoznawania i interpretacji zjawisk oraz mechanizmów zakłócających optymalny rozwój jednostki,
 • technik pomocy psychologicznej stosowanej w przypadku zaburzeń związanych ze zdrowiem,
 • stosowania odpowiednich technik terapeutycznych,
 • zarządzania personelem,
 • rekrutacji i selekcji pracowników,
 • neurobiologicznych mechanizmów zachowania,
 • psychologii stresu,
 • psychologii zdrowia,
 • psychologii rodziny,
 • projektowania i realizacji badań psychologicznych.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Psychologia:

Absolwent kierunku Psychologia na Uniwersytecie Łódzkim może znaleźć zatrudnienie:

 • w poradniach psychologiczno- pedagogicznych,
 • w ośrodkach opiekuńczo- wychowawczych,
 • w ośrodkach medycyny pracy,
 • w firmach szkoleniowych i doradztwa biznesowego,
 • w ośrodkach diagnostycznych,
 • w szkołach,
 • w urzędach pracy,
 • w hospicjach,
 • jako psychoterapeuta,
 • jako psycholog wychowawczy,
 • jako psycholog sportowy,
 • jako doradca personalny,
 • jako specjalista do spraw rekrutacji pracowników.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Łódzki

HARMONOGRAM REKRUTACJI+

Psychologia niemal od zawsze zajmuje najwyższe pozycje w rankingach popularności. Co się z tym wiąże, aby zostać przyjętym w poczet studentów trzeba wykazać się bardzo dobrymi wynikami. Czy to wystarczy? W rekrutacji na studia istotna jest także skrupulatność, aby wszystkie nałożone wymagania wypełnić solidnie i w wyznaczonych terminach.

Rekrutacja na Psychologię rozpoczyna się od założenia indywidualnego konta w specjalnym systemie internetowym – IRK. Za jego pomocą kandydaci zapisują się na kierunek, wypełniają stosowny formularz, dokonują opłaty rekrutacyjnej, czy otrzymują aktualne informacje o przebiegu postępowania kwalifikacyjnego. Cały proces, podzielony na kilka elementów ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

DOKUMENTY REKRUTACYJNE+

Dokumenty rekrutacyjne to element kwalifikacji, który dotyczy wyłącznie kandydat zakwalifikowanych do przyjęcia na studia. Dokumenty można dostarczyć osobiście, przesłać pocztą lub przekazać przez zaufaną osobę. A o jakie dokumenty chodzi? W teczce kandydata powinny się znaleźć ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OPŁATY REKRUTACYJNE+

Opłata rekrutacyjna jest obowiązkowa dla wszystkich kandydatów.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZEDMIOTY KWALIFIKACYJNE+

W procesie rekrutacyjnym na Psychologię występują trzy kategorie przedmiotów:

 • Kategoria 1 (wymagana): język polski, biologia, matematyka;
 • Kategoria 2 (wymagana): język obcy nowożytny;
 • Kategoria 3 (niewymagana): język polski, matematyka, biologia, historia, wiedza o społeczeństwie, filozofia, geografia, informatyka, fizyka, chemia.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZELICZNIK PUNKTÓW KWALIFIKACYJNYCH+

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OLIMPIADY ORAZ KONKURSY+

Uczestnictwo w olimpiadach i konkursach posiada wyłącznie dobre strony. Przygotowania poszerzają naszą wiedzę i rozwijają umiejętności, a osiągane sukcesy ułatwiają drogę do wymarzonych studiów. Jakie olimpiady i konkursy brane są pod uwagę w rekrutacji na Psychologię? Oto ich lista...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

Komentarze (0)