Zarządzanie

Zarządzanie

Uniwersytet Łódzki - kierunki studiów

Zarządzanie – Uniwersytet Łódzki 2021

Studia na kierunku zarządzanie na Uniwersytecie Łódzkim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku zarządzanie znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Język angielski w biznesie
 • Prawo cywilne i handlowe
 • Podstawy marketingu
 • Społeczne aspekty zarządzania
 • Wprowadzenie do finansów i rachunkowości
 • Podstawy zarządzania procesami operacyjnymi
 • Narzędzia informatyczne w zarządzaniu
 

Kierunek Zarządzanie na Uniwersytecie Łódzkim skierowany jest on do wszystkich tych, którzy chcieliby wiedzieć jak rozwijać i udoskonalać organizację. Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy poprzez przedmioty ogólno- menedżerskie tak, by znać podstawy działalności biznesowej, rachunkowość, prawo handlowe.

Zarządzanie nie należy do grona najłatwiejszych kierunków studiów, a siatka zajęć składa się z wielu przedmiotów. Należą do nich, między innymi: podstawy działalności biznesowej, podstawy zarządzania, systemy informatyczne zarządzania, wprowadzenie do finansów i rachunkowości, relacje organizacyjne, społeczne aspekty zarządzania.

Przedmioty realizowane w programie nauczania mają za zadanie przekazać wiedzę o człowieku jako podmiocie działającym w organizacji. Studenci otrzymują wiedzę na temat organizacyjnych, społecznych i indywidualnych norm i reguł rządzących organizacjami, poznają zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, posiadają umiejętność analizowania zjawisk i procesów organizacyjnych. Dzięki zdobytej wiedzy i rozwiniętym umiejętnościom, absolwenci będą przygotowani do pracy na samodzielnych stanowisku lub w charakterze członka zespołu. Absolwenci znajdują zatrudnienie na stanowisku doradcy, konsultanta, analityka systemowego, specjalisty do spraw badań.

Zanim wybierze się konkretny kierunek studiów, warto zapytać

 

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie?

Aneta, studentka II- stopnia Zarządzania mówi:

„Podczas studiów na kierunku Zarządzanie otrzymujesz pokaźną porcję wiedzy z różnych dziedzin. To oczywiście sprawia, że rosną twoje notowania na rynku pracy. . Dzięki tej różnorodności przedmiotów wiem, że wybiorę dla siebie dodatkowe drogi zawodowe.”

 

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Zarządzanie na Uniwersytecie Łódzkim:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • obserwacji i interpretacji zjawisk organizacyjnych,
 • modelowania sytemu informatycznego organizacji,
 • istoty i znaczenia kapitału społecznego,
 • tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości,
 • wdrażania i eksploatacji systemów informatycznych,
 • metodyki tworzenia oprogramowania,
 • wdrażania rozwiązań mających na celu rozwój organizacji.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Zarządzanie:

Absolwent kierunku Zarządzanie na Uniwersytecie Łódzkim może znaleźć zatrudnienie:

 • jako specjalista do spraw baz danych i sieci komputerowych,
 • jako projektant baz danych,
 • specjalista do spraw zarządzania,
 • specjalista do spraw doskonalenia organizacji,
 • doradca,
 • konsultant,
 • specjalista do spraw planowania strategicznego.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA
Wydział Zarządzania UŁ

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

STUDIA I STOPNIA
Filia w Tomaszowie Mazowieckim

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA
Wydział Zarządzania UŁ

Dla absolwentów studiów licencjackich (równorzędnych) i magisterskich (równorzędnych) posiadających dyplom ukończenia kierunku studiów należącego do obszaru nauk społecznych oraz kierunku lingwistyka dla biznesu. Podstawowym kryterium naboru jest ukończenie studiów licencjackich albo magisterskich na kierunku studiów należącym do dziedziny nauk ekonomicznych oraz kierunku lingwistyka dla biznesu. Konkurs dyplomów. Dziekan może odstąpić od konkursu dyplomów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Łódzki

HARMONOGRAM REKRUTACJI+

Każdy kandydat na Zarządzanie, aby prawidłowo przejść proces kwalifikacyjny musi wykonać kilka kroków. Najważniejszym z nich jest zarejestrowanie się w systemie IRK, czyli Internetowej Rejestracji Kandydata. Po założeniu indywidualnego konta kandydat zobligowany jest do ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

DOKUMENTY REKRUTACYJNE+

Dokumenty rekrutacyjne to element kwalifikacji, który dotyczy wyłącznie kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia. Po otrzymaniu stosownej informacji, zobligowani są do złożenia następujących dokumentów ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OPŁATY REKRUTACYJNE+

Opłata rekrutacyjna jest opłatą, którą ponosi każdy kandydat na studia, niezależnie od wydziału, kierunku i trybu nauki. Należy ją wnieść w trakcie zapisu na kierunek i wypełniania danych w systemie IRK. Brak opłaty wiąże się ze skreśleniem z listy ubiegających się o przyjęcie na studia.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZEDMIOTY KWALIFIKACYJNE+

W postępowaniu rekrutacyjnym na Zarządzanie występują trzy kategorie przedmiotów:

 • Kategoria 1 (wymagana): język obcy nowożytny,
 • Kategoria 2 (wymagana): matematyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka,
 • Kategoria 3 (niewymagana): matematyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka, fizyka, biologia, chemia.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZELICZNIK PUNKTÓW KWALIFIKACYJNYCH+

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OLIMPIADY ORAZ KONKURSY+

Olimpiady oraz konkursy wiedzy stanowią ulgi w procesie rekrutacyjnym. Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są laureaci i finaliści następujących olimpiad stopnia centralnego.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia zarządzanie wybrać

Studia na kierunku zarządzanie - wszystko co musisz wiedzieć

Studia zarządzanie w Łodzi

Uniwersytet Łódzki kierunki

Jakie są kierunki zarządzanie w Łodzi

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

Komentarze (0)