Prawo

Prawo

Uniwersytet Łódzki - kierunki studiów

Prawo – Uniwersytet Łódzki 2021

Studia na kierunku prawo na Uniwersytecie Łódzkim to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku prawo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Doktryny polityczno-prawne
 • Powszechna historia państwa i prawa
 • Prawo rzymskie
 • Prawa i wolności człowieka i obywatela
 • Prawo cywilne
 • Prawo międzynarodowe publiczne
 • Prawo karne
 • Prawo administracyjne
 • Postępowanie karne
 • Prawo finansowe
 

Studia przygotowują, przede wszystkim, do podjęcia wszystkich rodzajów aplikacji koniecznych do wykonywania zawodów prawniczych, a także pełnienia funkcji w instytucjach lub organizacjach wymagającej dużej prawniczej wiedzy. Prawo na Uniwersytecie Łódzkim opiera się na nauce obserwacji, oceny i interpretacji zjawisk społecznych, a następnie analizowania ich powiązań z różnymi obszarami działalności prawnej.

Studia prawnicze należą do grona najbardziej wymagających, dlatego lista przedmiotów do zaliczenia nie jest najkrótsza. Widnieją na niej taki przedmioty jak: logika dla prawników, prawo konstytucyjne, doktryny polityczne, prawo gospodarcze i handlowe, teoria i filozofia prawa, etyka zawodów prawniczych.

Wszystkie przedmioty umieszczone w programie nauczania mają za zadanie nauczyć wykorzystywania i łączenia wiedzy teoretycznej z zakresu prawa i powiązanych z nim dziedzin w celu analizy problemów oraz dochodzenia do jego rozwiązania. Ukończone studia dają absolwentom wiele możliwości, na czele z ubieganiem się o aplikację: ogólną, adwokacką, radcowską, notarialną. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci mogą wykorzystać także w administracji publicznej, przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych, organizacjach pozarządowych, organizacjach międzynarodowych.

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji, często zadajemy pytania, aby wiedzieć czy wybrana uczelnia odpowiada naszym założeniom edukacyjnym.

 

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie?

Weronika, studentka IV- roku Prawa mówi:

„Jeśli ktoś planuje wybrać studia prawnicze to musi przygotować się na długą drogę i długą naukę. Studia to dopiero początek. Muszę przyznać otwarcie, że część kolegów zrezygnowało – ale muszę też podkreślić, że warto wytrzymać, warto się uczyć. Te studia dają bardzo ważny i szlachetny zawód.”

Studia na kierunku Prawo na Uniwersytecie Łódzkim to czas aktywnie spędzony. Studenci mogą pogłębiać swoją wiedzę oraz działać praktycznie w różnych organizacjach studenckich, których najlepszym przykładem są: „Klinika Prawa”, czyli organizacja świadcząca nieodpłatną pomoc prawną osobom niezamożnym, oraz „Znam swoje prawa”, czyli program mający na celu poszerzanie wiadomości z zakresu różnych gałęzi prawa wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Prawo na Uniwersytecie Łódzkim:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych,
 • różnych technik komunikacyjnych,
 • etyki zawodów prawniczych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Prawo:

Absolwent kierunku Prawo na Uniwersytecie Łódzkim może znaleźć zatrudnienie:

 • w administracji publicznej (rządowej i samorządowej),
 • w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych,
 • w organizacjach pozarządowych,
 • w organizacjach międzynarodowych,
 • w kancelriach prawniczych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Łódzki

HARMONOGRAM REKRUTACJI+

Wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że Prawo to jeden z najbardziej wymagających i najtrudniejszych kierunków kształcenia. Na szczęście proces rekrutacji jest bardzo prosty i wymaga od kandydata wykonania tylko kilku kroków i skrupulatności. Postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna się w maju, kiedy zostaje otwarta możliwość rejestracji w specjalnym systemie IRK. Stanowi on fundament naboru, a przy jego pomocy kandydat wybiera kierunek, wypełnia ankietę osobową, dokonuje opłaty rekrutacyjnej, przesyła fotografię, a co najważniejsze- dowiaduje się o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

DOKUMENTY REKRUTACYJNE+

Dokumenty rekrutacyjne to jedno z najprzyjemniejszych elementów procesu kwalifikacyjnego. Dlaczego? Ponieważ pojawienie się informacji o ich złożeniu świadczy o zakwalifikowaniu nas na pierwszy rok. Kandydaci muszą dostarczyć następujące dokumenty ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OPŁATY REKRUTACYJNE+

Opłaty rekrutacyjnej dokonuje każdy kandydat, niezależnie od wyboru kierunku czy trybu studiów. Jest to opłata, dzięki której możemy przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego. Możemy dokonać jej od razu po założeniu konta w systemie IRK, w którym to podane będą dokładne dane odnośnie kwoty i numeru konta bankowego, na który należy wnieść tę opłatę. Należy pamiętać, że uwzględnienie opłaty w systemie może potrwać kilka dni, dlatego najlepiej dokonać wpłaty kilka dni przed zakończeniem terminu zapisów, ewentualnie przynieść dowód wpłaty do Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZEDMIOTY KWALIFIKACYJNE+

W postępowaniu rekrutacyjnym na Prawo występują trzy kategorie przedmiotów:

 • Kategoria 1 (wymagana): historia, geografia, matematyka;
 • Kategoria 2 (wymagana): język polski;
 • Kategoria 3 (niewymagana): język obcy, język łaciński i wiedza o kulturze antycznej, matematyka, wiedza o społeczeństwie, geografia, historia.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZELICZNIK PUNKTÓW KWALIFIKACYJNYCH+

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OLIMPIADY ORAZ KONKURSY+

Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są laureaci i finaliści następujących olimpiad stopnia centralnego ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia prawnicze wybrać

Studia na kierunku prawo - wszystko co musisz wiedzieć

Studia prawnicze w Łodzi

Uniwersytet Łódzki kierunki

Jakie są kierunki prawnicze w Łodzi

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Prawa i Admnistracji Uniwersytetu Łódzkiego

Komentarze (0)