Prawo

Prawo

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - kierunki studiów

Prawo – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 2021

Studia na kierunku prawo na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu to studia jednolite magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku prawo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • prawo konstytucyjne
 • prawo administracyjne
 • prawo cywilne
 • prawo handlowe
 • prawo bankowe
 • prawo wekslowe i czekowe
 • kryminologia
 • wiktymologia
 • kryminalistyka
 • publiczne i prywatne prawo międzynarodowe

 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu to 17 wydziałów i 112 kierunków studiów. Jednym z nich jest Prawo, prowadzone w jednolitym systemie magisterskim.

Celem kształcenia jest przekazanie wysokiego poziomu kultury prawniczej oraz zasobu pojęć z wielu prawniczych dyscyplin, aby mógł swobodnie posługiwać się normami prawnymi jako narzędziem regulacji stosunków społecznych. Prawo na UMK w Toruniu opiera się na solidnych podstawach dyscyplin teoretyczno- prawnych oraz treści dostosowanych do aktualnych i przyszłych potrzeb rynku pracy.

Rozbudowany trzon kształcenia obejmuje takie dziedziny jak: prawo konstytucyjne, prawo administracyjne, prawo cywilne, prawo handlowe, prawo bankowe, prawo wekslowe i czekowe, kryminologia, wiktymologia, kryminalistyka, publiczne i prywatne prawo międzynarodowe, prawo morskie, prawo pracy, prawo medyczne, czy prawo ubezpieczeniowe. Zdobywana wiedza to droga do aplikacji: sądowej, adwokackiej, prokuratorskiej, radcowskiej, czy notarialnej. Studenci zyskują wiedzę umożliwiającą pracę na rozmaitych stanowiskach wymagających znajomości regulacji prawnych i ich praktycznego zastosowania, a także otrzymują możliwość dalszego rozwoju zawodowego poprzez uzyskiwanie uprawnień do pełnienia obowiązków w organach wymiaru sprawiedliwości , jak też administracji publicznej.

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji, często zadajemy pytania, aby wiedzieć czy wybrana uczelnia odpowiada naszym założeniom edukacyjnym. Jakie ma Uniwersytet Mikołaja Kopernika opinie? Grzegorz, student II roku Prawa mówi:

„Wybrałem trudne i wymagające studia. Ale takie one powinny być, aby po ich ukończeniu z pewnością siebie rozpoczynać karierę zawodową. Uniwersytet Mikołaja Kopernika polecam nie tylko ze względu na wiedzę, którą można tu zdobyć, ale także na miasto, które stwarza studentom wiele możliwości.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Prawo na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych,
 • różnych technik komunikacyjnych,
 • etyki zawodów prawniczych,

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Prawo:

Absolwent kierunku Prawo na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika może znaleźć zatrudnienie:

 • jako sędzia, prokurator, adwokat, radca prawny, notariusz,
 • jako ekspert w urzędach administracji rządowej i samorządowej, instytucjach europejskich, działach prawnych firm prywatnych i państwowych,
 • jako specjaliści w fundacjach, stowarzyszeniach, bankach czy firmach ubezpieczeniowych i brokerskich.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia prawnicze wybrać

Studia na kierunku prawo - wszystko co musisz wiedzieć

Studia prawnicze w Toruniu

UMK w Toruniu kierunki

Jakie są kierunki prawnicze w Toruniu

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Prawa i Administracji UMK

Komentarze (0)