Psychologia

Psychologia

Psychologia – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Celem kształcenia jest dogłębne poznanie nauki zajmującej się badaniem mechanizmów i praw rządzących psychiką i zachowaniem człowieka oraz wpływu zjawisk psychicznych na relacje międzyludzkie i interakcje z otaczającym ludzi środowiskiem. Przez okres nauki każdy student ma obok siebie opiekuna, który pomaga mu w wybraniu odpowiedniej ścieżki naukowej.

Wśród przedmiotów do zaliczenia w toku nauki można wymienić, między innymi: biologiczne mechanizmy zachowania, teorię pojęć i rozumowań, psychologię społeczną, psychometrię. Przedmioty należące do programu nauczania mają za zadanie poszerzyć pokłady wiedzy z różnych dziedzin. Studenci obierający Neuropsychologię mają możliwość zdobycia wiedzy na temat budowy i działania mózgu człowieka w normie i w patologii oraz poznania relacji mózg – zachowanie. Osoby na specjalności Psychologia kliniczna zapoznają się z aktualnymi sprawdzonymi metodami leczenia zaburzeń psychosomatycznych i somatopsychicznych. Praktyczna psychologia społeczna i środowiskowa to uzyskanie wiedzy dotyczącej stosunków międzygrupowych oraz nabycie zdolności prowadzenia mediacji i rozwiązywania konfliktów. Specjalność Stosowana psychologia zwierząt to wiedza i umiejętności praktyczne dotyczące zachowania i modyfikowania tego zachowania zwierząt, a także umiejętności dotyczące kontaktu z pacjentem, decydującym się na terapię z udziałem zwierząt. Zdobytą wiedzę absolwent kierunku Psychologia na UMK w Toruniu może wykorzystać w służbie zdrowia, poradniach zdrowia psychicznego, firmach ubezpieczeniowych, ośrodkach badania opinii publicznej.

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji, często zadajemy pytania, aby wiedzieć czy wybrana uczelnia odpowiada naszym założeniom edukacyjnym. Jakie ma Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu opinie? Dominika, studentka III- roku Psychologii mówi:

„Psychologia to nauka na pograniczu różnych dziedzin. Dlatego jest taka ciekawa. Ponadto, dzięki temu na absolwentów psychologii otwiera się rynek pracy, bo mogę pracować zarówno we własnym gabinecie jak i, na przykład, w mediach. To mi się najbardziej podoba w tych studiach. Ich wielowymiarowość.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Psychologię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • rozumienia ludzkich zachowań wyznaczonych różnicami indywidualnego rozwoju w perspektywie uwarunkowań socjalizacyjnych,
 • rozpoznawania i interpretacji zjawisk oraz mechanizmów zakłócających optymalny rozwój jednostki,
 • technik pomocy psychologicznej stosowanej w przypadku zaburzeń związanych ze zdrowiem,
 • stosowania odpowiednich technik terapeutycznych,
 • zarządzania personelem,
 • rekrutacji i selekcji pracowników,

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Psychologia:

Absolwent kierunku Psychologia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika może znaleźć zatrudnienie:

 • w poradniach psychologiczno- pedagogicznych,
 • w placówkach służby zdrowia,
 • w poradniach zdrowia psychicznego,
 • w firmach szkoleniowych i doradztwa biznesowego,
 • w ośrodkach diagnostycznych,
 • w szkołach,
 • w urzędach pracy,
 • w hospicjach,
 • jako doradca i ekspert od zarządzania środowiskiem lokalnym,
 • jako trener zwierząt.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze*:

Aby dostać się na studia na kierunek Psychologia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika należy przyłożyć się do nauki następujących przedmiotów: język polski, biologia, matematyka, język obcy nowożytny, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia. 

*Dokładne informacje na temat wymagań rekrutacyjnych znajdziesz tutaj.Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia psychologiczne wybrać

Studia na kierunku psychologia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia psychologiczne w Toruniu

UMK w Toruniu kierunki

Jakie są kierunki psychologiczne w Toruniu

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Humanistycznym UMK

Komentarze (0)