Administracja

Administracja

Uniwersytet Gdański - kierunki studiów

Administracja – Uniwersytet Gdański 2021

Studia na kierunku administracja na Uniwersytecie Gdańskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku administracja znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • konstytucyjny system organów państwowych
 • prawo karne i prawo wykroczeń
 • prawo pracy i prawo urzędnicze
 • postępowanie egzekucyjne w administracji
 • finanse publiczne i prawo finansowe
 • polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych
 • fundusze strukturalne i systemy finansowania

 

Uniwersytet Gdański to 75 kierunków studiów. Jednym z nich jest Administracja, prowadzona w dwustopniowym systemie. 

Głównym założeniem kształcenia jest zapoznanie studentów z problematyką związaną z działalnością administracji publicznej oraz zaznajomienie z  różnymi dyscyplinami wiedzy prawniczej. Ponadto, studenci mają możliwość zapoznania się z praktyką funkcjonowania organów administracji publicznej poprzez udział w obligatoryjnych praktykach zawodowych. 

W siatce zajęć znajduje się wiele przedmiotów. Na przykład: konstytucyjny system organów państwowych, prawo karne i prawo wykroczeń, prawo pracy i prawo urzędnicze, postępowanie egzekucyjne w administracji, finanse publiczne i prawo finansowe, polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych, fundusze strukturalne i systemy finansowania. 

Umiejętności i kompetencje zdobywane na zajęciach mają przygotować do pracy urzędniczej w administracji publicznej, zarówno rządowej jak i samorządowej, oraz do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych. 

Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z kształceniem i życiem uczelni. Jakie ma Uniwersytet Gdański opinie? Malwina, studentka IV- stoku Administracji mówi:

„Jako specjalność wybrałam „Administrację bezpieczeństwa publicznego”, bo zawsze ciągnęło mnie do służb mundurowych,  problemów bezpieczeństwa obywateli, zarządzania kryzysowego. Oczywiście, nie żałuję tego wyboru bo studia dają mi wszystko, czego potrzebuję na tym etapie rozwoju.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Administrację na Uniwersytecie Gdańskim:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • posługiwania się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej, 
 • organizacji i funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce, 
 • ochrony danych osobowych i informacji niejawnych, 
 • samodzielnego sporządzania typowych pism procesowych,
 • wygłaszania wystąpień ustnych przedstawiających zagadnienia z zakresu administracji. 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Administracja:

Absolwent kierunku Administracja na Uniwersytecie Gdańskim może znaleźć zatrudnienie:

 • w administracji rządowej i samorządowej,
 • w firmach doradczych i firmach konsultingowych,
 • w organizacjach pozarządowych,
 • w organizacjach międzynarodowych,
 • w instytucjach zajmujących się pozyskiwaniem funduszy europejskich,
 • w służbach mundurowych,
 • w urzędach pracy,
 • w placówkach kulturalnych,
 • w organach partii politycznych,
 • w placówkach ochrony zdrowia. 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku administracja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

historia, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji na studia jest konkurs ocen na dyplomie.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Gdański

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku administracja - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne w Gdańsku

Uniwersytet Gdański kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne w Gdańsku

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

Komentarze (0)