administracja UKW studia bydgoszcz

Administracja – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy to 50 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Administracja, prowadzona na studiach I i II stopnia, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Studia na kierunku Administracja na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego realizowane są na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych i skierowane są do osób interesujących się zarządzaniem sprawami publicznymi, ale także sferą niepubliczną, prawem i ekonomią. Celem nauki jest wykształcenie nowoczesnej kadry specjalistów administracji i zarządzania publicznego. Dlatego kierunek pozwala na zdobycie wiedzy z różnych dziedzin, takich jak prawo, ekonomia, czy socjologia. 

Studia na kierunku Administracja na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, podczas drugiego stopnia, dzielą się na następujące specjalności: Administracja samorządowa, Administracja w gospodarce, Bezpieczeństwo publiczne. Celem pierwszej specjalności jest zdobycie rozległej wiedzy o administracji samorządu terytorialnego, jego istocie, zadaniach oraz organizacji. Druga specjalność to poznanie roli administracji w gospodarce, czyli zapoznanie się z przepisami prawnymi dotyczącymi funkcjonowania podmiotów gospodarczych i ich otoczenia. Na bazie trzeciej specjalności można uzyskać wiedzę o administracji bezpieczeństwa publicznego, jego istocie i zagrożeniach, a także instytucjach tej administracji, czyli policji, służbach specjalnych, wszelakich strażach i innych. Zdobyta wiedza o rozwinięte umiejętności absolwenci mogą wykorzystać w różnych urzędach jednostek administracji rządowej szczebla centralnego i lokalnego, jednostkach samorządu terytorialnego, instytucjach bezpieczeństwa publicznego, czy też w sektorze prywatnym, czyli bankach, biurach, kancelariach.

Podczas szukania odpowiedniej oferty edukacyjnej, kandydaci na uczelnie zadają wiele pytań by upewnić się w swoim wyborze. Jakie ma Uniwersytet Kazimierza Wielkiego opinie? Milena, studentka  V roku Administracji mówi:

„Nigdy nie żałowałam, że wybrałam taki kierunek i taką specjalność. Niektórzy dziwili się, że kobieta idzie na „Bezpieczeństwo publiczne”, ale mnie zawsze to interesowało. Po studiach widzę siebie w prokuraturze, albo policji. Najważniejsze, że mam szansę spełnić swoje marzenia zawodowe dzięki dobremu wykształceniu.” 

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Administrację na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy: 

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • funkcjonowania administracji publicznej, rządowej i państwowej,
  • analizowania i interpretowania tekstów prawnych i naukowych,
  • ochrony własności intelektualnej,
  • prawa pracy.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Administracja:

Absolwent kierunku Administracja na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy znajdzie zatrudnienie:

  • w organach administracji rządowej szczebla centralnego i lokalnego,
  • jednostkach samorządu terytorialnego,
  • instytucjach bezpieczeństwa publicznego i wymiaru sprawiedliwości,
  • w sektorze prywatnym. 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze*:

 

Przedmiotami, poza przedmiotami obowiązkowymi na maturze, które dobrze są widziane w procesie rekrutacji są historia i wiedza o społeczeństwie. Jeżeli kandydat na studia na egzaminie maturalnym zdawał właśnie te przedmioty, to liczbę przyznanych punktów za nie podwyższa się o 20%.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku administracja - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne w Bydgoszczy

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

 

 

 

Komentarze (0)