Administracja

Administracja

Administracja – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Celem kształcenia jest rozwinięcie umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu prawa administracyjnego, budżetowego, zarządzania oraz funkcjonowania instytucji w Polsce i Unii Europejskiej. Studia na kierunku Administracja na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu prowadzą do posługiwania się podstawową wiedzą teoretyczną w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań w administracji.

Program nauczania obejmuje szereg wykładów i ćwiczeń. W toku nauki studenci muszą zmierzyć się z takimi dziedzinami jak: konstytucyjny system organów państwa, ustrój samorządu terytorialnego, postępowanie administracyjne, prawo podatkowe, prawo zamówień publicznych, ubezpieczenia gospodarcze, administracja wobec praw człowieka, fundusze strukturalne i system finansowania projektów UE. Realizowane przedmioty mają na celu rozwinięcie umiejętności sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej, umiejętności aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej oraz organizowania i kierowania zespołami, umiejętności stanowiących podstawę pracy urzędniczej w różnych rodzajach administracji publicznej. Zdobytą wiedzę absolwenci mogą wykorzystać w służbie cywilnej, administracji rządowej, służbach administracyjnych podmiotów gospodarczych, organach partii politycznych, instytucjach pozarządowych. 

Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z kształceniem i życiem uczelni. Jakie ma Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu opinie? Iwona, studentka IV- roku Administracji mówi:

„Administracja to nie tylko nauka, na którą składają się różne dziedziny i przedmioty. To także świetny trening osobowości i charakteru.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Administrację na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • analizowania, interpretowania i projektowania strategii działań w administracji,
 • analizowania i interpretowania tekstów prawnych i naukowych,
 • samodzielnego sporządzania typowych pism procesowych,
 • wygłaszania wystąpień ustnych przedstawiających zagadnienia z zakresu administracji. 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Administracja:

Absolwent kierunku Administracja na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu może znaleźć zatrudnienie:

 • w służbie cywilnej,
 • w administracji rządowej,
 • w strukturach samorządowych,
 • w służbach administracyjnych podmiotów gospodarczych,
 • w administracji prywatnej,
 • w organach partii politycznych,
 • w szkolnictwie. 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze*:

Biletem wstępu na studia na kierunku Administracja jest oczywiście konkurs świadectw. Aby realnie myśleć o nauce należy pochwalić się bardzo dobrymi wynikami z takich przedmiotów jak: historia, geografia, matematyka, wiedza o społeczeństwie, język polski i język obcy.

*Dokładne informacje na temat wymagań rekrutacyjnych znajdziesz tutaj.Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku administracja - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne w Toruniu

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Prawa i Administracji UMK

Komentarze (0)