Administracja

Administracja

Uniwersytet Szczeciński - kierunki studiów

Administracja – Uniwersytet Szczeciński 2021

Studia na kierunku administracja na Uniwersytecie Szczecińskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku administracja znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • legislacja administracyjna
 • prawo międzynarodowe publiczne
 • prawo i postępowanie podatkowe
 • polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych
 • prawo ochrony konsumentów i konkurencji

 

Uniwersytet Szczeciński to 11 wydziałów i 70 kierunków studiów. Jednym z nich jest Administracja, realizowana w ramach dwustopniowego systemu. 

To program kształcenia mający na celu przekazanie wiedzy z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i administracji, oraz wiedzy z zakresu ekonomii. Administracja na Uniwersytecie Szczecińskim to droga do samodzielnego podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej. 

W gronie przykładowych przedmiotów znajdują się: legislacja administracyjna, prawo międzynarodowe publiczne, prawo i postępowanie podatkowe, polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych, prawo ochrony konsumentów i konkurencji. Z racji położenia geograficznego, studia na kierunku Administracja na Uniwersytecie Szczecińskim poszerzone są o Administrację morską, na której studenci zgłębiają zagadnienia portowego prawa administracyjnego, prawa przewozów morskich, polityki morskiej państwa. Zdobyta wiedza i rozwinięte umiejętności mają przygotować absolwenta do pracy urzędniczej w różnych rodzajach administracji publicznej, tak rządowej jak i samorządowej, oraz do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych.

Okres rekrutacji na studia to czas poszukiwań, porównań, zbierania informacji. Zanim podejmiemy ostateczną decyzję o miejscu naszej edukacji, chcemy wiedzieć o nim jak najwięcej. Zatem, jakie ma Uniwersytet Szczeciński opinie? Marta, studentka III- roku Administracji mówi:

„Ze studiów na kierunku Administracja wynosisz nie tylko wiedzę, ale też konkretne umiejętności, takie jak rozumienie tekstów prawnych albo wypowiadanie się na forum. Co ważne, te umiejętności mogę wykorzystać w życiu codziennym, więc tym cenniejsze się wydają.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Administrację na Uniwersytecie Szczecińskim:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • analizowania, interpretowania i projektowania strategii działań w administracji,
 • analizowania i interpretowania tekstów prawnych i naukowych,
 • samodzielnego sporządzania typowych pism procesowych,
 • wygłaszania wystąpień ustnych przedstawiających zagadnienia z zakresu administracji. 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Administracja:

Absolwent kierunku Administracja na Uniwersytecie Szczecińskim może znaleźć zatrudnienie:

 • w administracji rządowej i samorządowej,
 • w administracji specjalnej,
 • w organizacjach pozarządowych,
 • w organach partii politycznych, 
 • w instytucjach zajmujących się pozyskiwaniem funduszy europejskich,
 • w urzędach morskich,
 • w kapitanatach i bosmanatach,
 • w szkolnictwie. 

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku administracja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

filozofia, geografia, historia, język mniejszości narodowej, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji jest ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów I, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz średnia ocen.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Szczeciński

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku administracja - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne w Szczecinie

Uniwersytet Szczeciński kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne w Szczecinie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

 

 

 

Komentarze (0)