Administracja - Szczecin

Administracja - Szczecin

Administracja - Szczecin

Studia w Szczecinie

na kierunku administracja

Odkryj administrację w Szczecinie i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Administracja - studia Szczecin 2021 | woj. zachodniopomorskie

Studia na kierunku Administracja w Szczecinie to studia licencjackie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku administracja, w roku akademickim 2021/2022, Uniwersytet Szczeciński oferuje 120 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na uczelni niepublicznej.

 

Administracja w Szczecinie umożliwi Ci zdobycie wszechstronnego, uniwersalnego wykształcenia. Studenci nabywają wiedzę z zakresu prawa procesowego i postępowania administracyjnego, wykształcają także umiejętności sporządzania pism procesowych. Poznają zasady prowadzenia ksiąg podatkowych, analizy finansowej, obsługi podmiotów gospodarczych oraz procedur w przedsiębiorstwach i wiele innych.

Studia prawnicze i administracyjne pozwalają absolwentom zajmować różnego rodzaju stanowiska. Pracują oni w kancelariach prawniczych, urzędach skarbowych, administracji rządowej i samorządowej, urzędach pracy, punktach doradztwa i poradnictwa prawnego, firmach marketingowych, instytucjach gospodarki budżetowej.

czytaj dalej wszystko o Administracja - Szczecin

Zobacz, na jakich uczelniach w Szczecinie jest kierunek administracja

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Szczeciński

Jednostka prowadząca

Uczelnie, gdzie administracja jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie

Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie

Jednostka prowadząca

Bezpieczeństwo w biznesie i administracji stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo w biznesie i administracji

Uniwersytet Szczeciński

Jednostka prowadząca

Prawo ochrony zasobów naturalnych stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku prawo ochrony zasobów naturalnych

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Administracja w Szczecinie

W procesie rekrutacji na studia na kierunku administracja najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • filozofia
 • geografia
 • historia
 • język mniejszości narodowej
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie

 

Wszystkie kierunki studiów w Szczecinie generują szereg wymagań, którym trzeba sprostać, aby móc marzyć o dołączeniu do grona studentów. Wyjątku nie stanowi Administracja, której głównymi przedmiotami rekrutacyjnymi są historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, matematyka oraz język obcy nowożytny.

Różnice występujące pomiędzy poszczególnymi uczelniami w Szczecinie sprawiają, że procedury rekrutacyjne mogą się od siebie znacząco różnić, a także ulegać pewnym zmianom w czasie. Dlatego aby być na bieżąco i uniknąć niespodzianek, które mogą okazać się nieprzyjemne w skutkach, warto systematycznie śledzić ustalenia uczelni, zawarte na ich internetowych stronach.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Administracja w Szczecinie - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

 • Opłaty

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ADMINISTRACJA SZCZECIN STUDIA I STOPNIA

ADMINISTRACJA SZCZECIN STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ADMINISTRACJA SZCZECIN STUDIA STACJONARNE

ADMINISTRACJA SZCZECIN STUDIA NIESTACJONARNE

Jak wyglądają studia na kierunku Administracja w Szczecinie

Interdyscyplinarność, jaką cechują się studia administracyjne w Szczecinie, wywierają na studentach obowiązek zgłębienia skomplikowanych zagadnień z pogranicza różnych dziedzin nauki. Wartym docenienia ułatwieniem jest umożliwienie podjęcia tego kierunku w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Pierwsza z opcji idealnie odpowie na potrzeby tych, którzy marzą o zdobywaniu edukacji o charakterze regularnym i systematycznym, gdyż studenci będą pobierać naukę w trakcie pięciu dni roboczych, unikając przeciążenia nadmierną ilością informacji naraz.

Studia niestacjonarne polegają na weekendowych zjazdach, podczas których studentom zostanie zaprezentowana skoncentrowana forma kilkugodzinnych wykładów i zajęć, dzięki którym zdobędą identyczne jak studenci dzienni wykształcenie, unikając studiowania w tygodniu. Jeśli zdecydujesz się na równoczesną naukę z pracą zawodową, opłaty za czesne nie powinny być dla ciebie odczuwalne.

Administrować, czyli z języka łacińskiego „być pomocnym”, „obsługiwać”, doskonale opisuje, jednak w znacznym stopniu upraszcza, funkcje każdego praktyka tego zawodu. Pomimo faktu, że wiele „przeciętnych Kowalskich” stanowiska administracyjne będzie kojarzyło jedynie z przekładaniem teczek dokumentów z miejsca na miejsce oraz umieszczaniu ich w odpowiednich przegrodach specjalnie oznaczonych szuflad, rzeczywisty zakres obowiązków wynikających ze specyfiki tego zawodu będzie znacznie szerszy i bardziej skomplikowany.

Studia w Szczecinie na kierunku Administracja to propozycja dla przyszłych i aktualnych studentów, którzy w kręgu swoich najbliższych zainteresowań posiadają zagadnienia prawne, ekonomiczne oraz gospodarcze, chcieliby je zgłębiać i wiązać przyszłość z tym niełatwym, aczkolwiek ważnym aspektem zawodowym. Każdy z zainteresowanych zmierzy się z szerokim gronem konkurencji – Administracja od lat zajmuje szczyty hierarchii popularności, wyprzedzając znaczną większość istniejących kierunków studiów.

Zainteresowaniu kandydatów nie ma się co dziwić, bowiem oferowana przez ukończenie studiów na tym kierunku przyszłość jawi się bardzo dobrze. Łatwość znalezienia pracy odpowiadającej osobistym wymaganiom, dobre warunki biurowe, a także względnie wysoka płaca – bo kto z nas nie chciałby wykonywać doskonale płatnej pracy, zapewniającej ogrom możliwości i dostatnie życie na poziomie?

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku administracja możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku administracja w Szczecinie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Szczecinie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

2. Czego się nauczysz na studiach

Niewątpliwym atutem, jaki charakteryzuje studia w Szczecinie na kierunku Administracja, jest ich interdyscyplinarność. Każdy ze studentów stanie przed zadaniem przyswojenia skomplikowanej wiedzy z zakresu nauk ekonomicznych, prawnych, społecznych oraz gospodarczych, które uczynią z przyszłych absolwentów jednostki wybitne, zdolne do podjęcia zawodowej pracy w różnych sektorach. Jesteś ciekaw, jakie przedmioty prawdopodobnie staną ci na drodze? Oto niektóre z nich:

 • podstawy prawoznawstwa
 • prawo administracyjne
 • statystyka z demografią
 • legislacja administracyjna
 • podstawy psychologii
 • administracja skarbowa

 

3. Dla kogo te studia

Specyfika pracy i samych studiów na kierunku Administracja sprawiają, że nie będzie to dobry wybór dla każdego. Oczywiście w myśl zasady, że wszystko jest względne, każda wada może być dla innych zaletą, dlatego rozważając swoją kandydaturę na te studia, spróbuj odpowiedzieć sobie na poniższe pytania:

Jesteś odporny na pracę w warunkach biurowych, która często charakteryzuje się monotonią? Interesujesz się gospodarką zarówno krajową, jak i światową? Ekonomia to dla ciebie nauka godna ciągłego zgłębiania? Godziny spędzone na nauce zapisków prawnych nigdy nie będą stracone? Jeśli tak, to Administracja jest kierunkiem ewidentnie stworzonym dla ciebie!

 

4. Wiedza i umiejętności

Administracja w Szczecinie prezentuje bardzo ogólny program nauczania, mający na celu uposażenie studentów w rozległą wiedzę interdyscyplinarną, dzięki której odnajdą oni swoje miejsce na dzisiejszym rynku pracy. Administracja zalicza się do wąskiego grona kierunków z pogranicza zarządzania, jednak wrzucenie tego kierunku do jednej, ściśle określonej rubryczki byłoby nieco krzywdzące – zakres tematów omawianych podczas studiów znacznie wykracza poza ramy jakiejkolwiek szufladki.

Jako student Administracji przyswoisz szereg zagadnień związanych z prawem, ekonomią, gospodarką, a nawet przepływem informacji i socjologią.

Ile trwają studia na kierunku Administracja w Szczecinie

Ile trwają studia na kierunku Administracja w Szczecinie

Studia na kierunku Administracja w Szczecinie, w zależności od wybranego stopnia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Uczelnie w Szczecinie ustalają ścisłe zasady dotyczące czasu trwania poszczególnych kierunków studiów. Są one dosyć ogólne, dlatego nie powinieneś napotkać na swojej drodze niepotrzebnych niespodzianek w tej kwestii. Administracja należy do szerokiego zbioru kierunków, mających charakter dwóch komplementarnych etapów.

Studia pierwszego stopnia to składający się z sześciu semestrów, czyli trzech lat nauki program, oferujący każdemu z absolwentów tytuł licencjata oraz uprawnienia do podjęcia zawodu zgodnego z kierunkiem kształcenia.

Dla najambitniejszych, chcących wzbogacić posiadane kompetencje, istnieje możliwość przystąpienia do studiów drugiego stopnia na kierunku Administracja. Będą one trwały jedynie dwa lata, a w znacznym stopniu uatrakcyjnią sylwetkę każdego absolwenta w oczach przyszłego pracodawcy.

Jaka praca po studiach na kierunku Administracja w Szczecinie

Jaka praca po studiach na kierunku Administracja w Szczecinie

Na absolwentów Administracji w Szczecinie czeka praca pełna wyzwań i obowiązków, ale jednocześnie stabilna oraz dobrze płatna – co jest jej niewątpliwym atutem. Śmiało można powiedzieć, że absolwenci opisywanego kierunku studiów odnajdą się w pracy dla niemal każdego sektora współczesnej gospodarki, stwarzając sobie tym samym ogromne pole do manewru w kwestii wyboru przyszłej ścieżki zawodowej.

Po ukończeniu Administracji na dowolnie wybranej uczelni, będziesz mógł się zatrudnić w/jako:

 • pracownik administracyjny w międzynarodowych korporacjach
 • organach administracji rządowej i samorządowej
 • sektorze publicznym
 • branży związanej z funduszami państwa

Gdzie studiować na kierunku administracja w Szczecinie?

Administracja studia w Szczecinie - uczelnie:

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Administracja w Szczecinie

Zanim zdecydujesz się na podjęcie jakiegokolwiek kierunku studiów, powinieneś zawczasu zgłębić szczegółowe procedury rekrutacyjne, aby być przygotowanym na każdą ewentualność i móc osiągnąć pełnię potrzebnych kompetencji tuż przed sprawdzeniem ich przez egzamin dojrzałości. Skoro o nim mowa – aby dostać się na pierwszy stopień studiów administracyjnych w Szczecinie, należy wykazać się doskonałą znajomością zagadnień z historii, matematyki, geografii i wiedzy o społeczeństwie oraz udowodnić ją na egzaminie maturalnym.

Swego rodzaju odpowiednikiem konkursu świadectw maturalnych będzie konkurs dyplomów – proces ten przeznaczony jest dla kandydatów ubiegających się o jedno z miejsc na studiach drugiego stopnia. Jeśli jesteś jednym z nich, postaraj się zdobyć jak najlepsze oceny na dyplomie kończącym studia.

Zdobycie zaszczytnego tytułu laureata lub finalisty jednego z ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych to nie lada wyzwanie, któremu będą w stanie sprostać jedynie najlepsi. Efekt wynagrodzi wszelkie trudy – każdy z olimpijczyków otrzyma wolny wstęp na dowolnie wybrany kierunek kształcenia, zgodny z tematyką odbytej olimpiady.

 

Proces rekrutacji

Doskonale wszystkim znana elektroniczna rejestracja kandydatów to jedyny i jednocześnie wzorowo funkcjonujący sposób na wyrażenie zainteresowania wybranym kierunkiem studiów oraz zgłoszenie swojej kandydatury. W celu przystąpienia do niej, wystarczy odwiedzić stronę internetową wybranej uczelni i stworzyć własny profil kandydata poprzez uzupełnienie zamieszczonego tam formularza danymi osobowymi oraz wynikami uzyskanymi na maturze lub dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia.

 

Potrzebne dokumenty

Fotografia do legitymacji, formularz pobrany ze strony uczelni oraz kserokopia świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia to dokumenty, których będziesz potrzebował do zwieńczenia rekrutacji, kiedy uda ci się znaleźć swoje nazwisko na jednej z list przyjętych na Administrację w Szczecinie.

 

STUDIA W SZCZECINIE - ważne informacje

kierunki studiów w Szczecinie

studia w Szczecinie

 

ADMINISTRACJA - ważne informacje

administracja studia

administracja studia online

studia prawnicze i administracja w Szczecinie

studia prawnicze i administracja w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku Administracja w Szczecinie

Opinie studentów wybranego kierunku dostarczają wielu cennych informacji, których próżno szukać w informatorach studenckich i stronach internetowych uczelni. Dlatego jeżeli jesteś zainteresowany Administracją, zapoznaj się z opiniami swoich starszych kolegów.

Krzysztof, student trzeciego roku Administracji w Szczecinie, mówi:

„Od zawsze marzyłem o nauce na Administracji. Jest to niezwykle przyszłościowy i potrzebny naszemu światu kierunek. A dlaczego zdecydowałem się na zgłębianie wiedzy w Szczecinie? To miasto tętni życiem i pozytywną energią, której bardzo często mnie samemu brakuje. Polecam zarówno wybór kierunku studiów, jak i miasta wszystkim zainteresowanym.”

Kierunki prawnicze i administracja w Szczecinie

Popularne kierunki prawnicze i administracja niestacjonarne w Szczecinie

11 uczelni w Szczecinie

Blisko 70 tysięcy osób wybrało studia w Szczecinie! A liczba szkół wyzszych w mieście też jest imponująca — 5 uczelni publicznych i kilka prywatnych (w tym Collegium Balticum, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych czy Zachodniopomorska Szkoła Biznesu)

 

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują szczecińskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

 

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Szczecinie

 

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W SZCZECINIE NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK ADMINISTRACJA

Komentarze (0)