Pedagogika

Pedagogika

Pedagogika

02.02.2022

Pedagogika – Uniwersytet Śląski 2022

Studia na kierunku pedagogika na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku pedagogika w UŚ KATOWICE
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program kształcenia na kierunku Pedagogika skonstruowany jest w taki sposób, aby pozyskać wiedzę, umiejętności i kompetencje, stanowiące podstawę do rozpoczęcia działalności zawodowej w roli pedagoga. Studenci zaznajamiają się z zagadnieniami dotyczącymi socjologii, psychologii, a przede wszystkim różnych subdyscyplin pedagogiki. Oprócz tego, nabywają umiejętności w zakresie stawiania diagnozy sytuacji wychowawczych i opiekuńczych, stosowania różnorodnych metod pracy opiekuńczej i wychowawczej oraz korekcyjno- kompensacyjnej, prowadzenia działań specjalistycznych oraz profilaktycznych, realizowania programów resocjalizacyjnych.

Absolwenci studiów na kierunku Pedagogika posiadają obszerną wiedzę oraz liczne umiejętności i kompetencje społeczne. Z pozyskanym wykształceniem mogą pracować w świetlicach środowiskowych, klubach i ogniskach wychowawczych, schroniskach dla nieletnich, zakładach karnych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, poradniach psychologiczno- pedagogicznych, placówkach wychowania pozaszkolnego.

 

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku pedagogika znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • pedeutologia
 • organizacja i zarządzanie placówkami resocjalizacyjnymi
 • psychologia kliniczna
 • aktywność językowa dziecka
 • antropologia kulturowa
 • biomedyczne podstawy rozwoju i zachowania

 

Uniwersytet Śląski to łącznie 77 kierunków studiów. Jednym z nich jest Pedagogika, realizowana w systemie dwustopniowym. 

 

Nabywane umiejętności

Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy pedagogicznej, uzupełnionej elementami filozofii, psychologii i socjologii. Ważne jest ukształtowanie odpowiedniego myślenia, umiejętności analizowania rzeczywistości wychowawczej, samodzielnego formułowania, klasyfikowania i rozwiązywania problemów pedagogicznych i sytuacji wychowawczych. Pedagogika na Uniwersytecie Śląskim opiera się na zdobyciu umiejętności ułatwiających realizację procesu wychowawczego w różnych placówkach.

Studia pedagogiczne nie należą do najłatwiejszych, a studenci muszą zmierzyć się z długą listą zajęć. Widnieją na niej, między innymi, takie przedmioty jak: pedeutologia, organizacja i zarządzanie placówkami resocjalizacyjnymi, psychologia kliniczna, aktywność językowa dziecka, antropologia kulturowa, biomedyczne podstawy rozwoju i zachowania. Ponadto, studenci otrzymują wybór lektoratu języka obcego. Na zainteresowanych czeka: język angielski, język niemiecki, język francuski, język rosyjski i język hiszpański. 

Każda specjalność na kierunku Pedagogika kieruje do osiągnięcia innych kompetencji, lecz istotą wspólną jest zrozumienie społeczno- kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci mogą wykorzystać w przedszkolach, przedszkolach integracyjnych, świetlicach szkolnych, ośrodkach szkolno- wychowawczych, poradniach psychologiczno- pedagogicznych, ośrodkach adopcyjnych, ośrodkach interwencji kryzysowej, zakładach poprawczych. 

 

Opinie

Kandydaci na studia, przed obraniem konkretnego kierunku kształcenia, zadają wiele pytań mających pomóc im w dokonaniu wyboru. Jakie ma Uniwersytet Śląski opinie? Basia, studentka II stopnia Pedagogiki mówi:

„Pedagogika to studia zarówno dla ludzi wrażliwych, jak i twardych i silnych psychicznie. Dlatego nie należą do najłatwiejszych. Podczas nauki trzeba zmierzyć się z różnymi problemami, z którymi nie każdy dałby sobie radę. To, co najbardziej lubię w studiach pedagogicznych na Uniwersytecie Śląskim to możliwość poznania wielu dziedzin, bez których pedagogika byłaby suchą, nic nie znaczącą, podręcznikową dziedziną.”

 

 

STUDIA W KATOWICACH - ważne informacje

Kierunki studiów w Katowicach

Studia w Katowicach

 

 

PEDAGOGIKA - ważne informacje

Pedagogika studia Katowice

Pedagogika studia

Pedagogika studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Pedagogikę na Uniwersytecie Śląskim:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • rozwoju człowieka w cyklu życia, w aspekcie biologicznym, psychologicznym oraz społecznym, 
 • orientacji w istotnych kwestiach społecznych, 
 • analizowania, interpretowania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, rehabilitacyjnych i resocjalizacyjnych, 
 • funkcjonowania zakładu karnego i aresztu śledczego, 
 • prowadzenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych, 
 • stymulacji rozwoju i organizacji procesu edukacji dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Pedagogika:

Absolwent kierunku Pedagogika na Uniwersytecie Śląskim może znaleźć zatrudnienie:

 • w przedszkolach,
 • w świetlicach szkolnych,
 • w internatach,
 • w zakładach poprawczych,
 • w ośrodkach opiekuńczo- wychowawczych,
 • w policyjnej izbie dziecka,
 • w ochotniczym hufcu pracy,
 • w areszcie śledczym,
 • w zakładzie karnym. 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA
Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji UŚ

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

STUDIA I STOPNIA
Wydział Nauk Społecznych UŚ

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA
Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji UŚ

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

STUDIA II STOPNIA
Wydział Nauk Społecznych UŚ

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Śląski w Katowicach

Komentarze (0)