Budownictwo

Budownictwo

Budownictwo

02.02.2022

Budownictwo – Politechnika Bydgoska 2022

Studia na kierunku budownictwo na Politechnice Bydgoskiej to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia na kierunku budownictwo w PB
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku budownictwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • geologia
 • metody obliczeniowe
 • geometria wykreślna
 • rysunek techniczny
 • materiały budowlane
 • mechanika budowli
 • mechanika gruntów

 

Politechnika Bydgoska to 35 kierunków. Jednym z nich jest Budownictwo, realizowane na studiach pierwszego i drugiego stopnia. 

 

Nabywane umiejętności

Celem nauczania jest wykształcenie specjalistów w zakresie wykonawstwa obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego. Istotne jest zdobycie umiejętności projektowania podstawowych obiektów i elementów budowlanych. Budownictwo na Politechnice Bydgoskiej to wiedza z zakresu technologii i organizacji budownictwa, kierowania zespołami ludzkimi i firmą budowlaną, a także wiedza dotycząca wytwarzania, doboru i stosowania materiałów budowlanych oraz technik komputerowych i nowoczesnych technologii. 

Studia na kierunku Budownictwo nie należą do najłatwiejszych, a na liście przedmiotów do zaliczenia widnieją, między innymi: geologia, metody obliczeniowe, geometria wykreślna, rysunek techniczny, materiały budowlane, mechanika budowli, mechanika gruntów, konstrukcje betonowe i metalowe, fizyka budowli, kierowanie procesem inwestycyjnym, ekonomika budownictwa. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci kierunku Budownictwo mogą wykorzystać w przedsiębiorstwach wykonawczych, nadzorze budowlanym, wytwórniach betonu i elementów budowlanych, w przemyśle materiałów budowlanych oraz jednostkach administracji państwowej, biurach konstrukcyjno- projektowych, instytutach naukowo- badawczych.

 

Opinie

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji, często zadajemy pytania, aby wiedzieć czy wybrana uczelnia odpowiada naszym założeniom edukacyjnym. Jakie ma Politechnika Bydgoska opinie? Wojtek, student II- stopnia Budownictwa mówi:

„Zawsze interesowało mnie budowanie, stawianie budynków, rewitalizacja. Będąc dzieckiem zastanawiałem się jak to jest możliwe, że wznosi coraz wyższe wieżowce i wiatr ich nie zdmuchnie. Na wszystkie pytania, nawet te najbardziej dziecinne teraz otrzymuję odpowiedź. Budownictwo to studia dla ciekawych.”

 

 

 

STUDIA W BYDGOSZCZY - ważne informacje

Kierunki studiów w Bydgoszczy

Studia w Bydgoszczy

 

 

BUDOWNICTWO - ważne informacje

Budownictwo studia Bydgoszcz

Budownictwo studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Budownictwo na Uniwersytecie Technologiczno- Przyrodniczym:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • organizacji produkcji budowlanej,
 • zarządzania przedsięwzięciem budowlanym,
 • technologii robót budowlanych,
 • projektowania złożonych konstrukcji inżynierskich, 
 • identyfikowania problemów technicznych wymagających stosowania nietypowych metod analizy,
 • posługiwania się rachunkiem wskaźnikowym. 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Budownictwo:

Absolwent kierunku Budownictwo na Politechnice Bydgoskiej może znaleźć zatrudnienie:

 • w biurach konstrukcyjno- projektowych,
 • w firmach budowlanych świadczących wykonawstwo obiektów budowlanych,
 • w wytwórniach betonu i elementów budowlanych,
 • w jednostkach administracji państwowej i samorządowej,
 • w instytucjach naukowo- badawczych,
 • w instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu szeroko rozumianego budownictwa.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku budownictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

chemia, fizyka, fizyka i astronomia, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą umieszczenia kandydata na liście rankingowej jest ocena na dyplomie ukończenia studiów w ramach określonego limitu.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Komentarze (0)