Finanse i rachunkowość

Finanse i rachunkowość

27.03.2024

Finanse i rachunkowość – Politechnika Bydgoska rekrutacja 2024/2025

Studia na kierunku finanse i rachunkowość na Politechnice Bydgoskiej to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku finanse i rachunkowość w PB
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Program studiów i przedmioty

Finanse i rachunkowość główne przedmioty:

 • podstawy ekonomii
 • system podatkowy
 • mikroekonomia
 • analiza finansowa
 • prawo gospodarcze
 • matematyka
 • statystyka
 • teoria zarządzania

 

Politechnika Bydgoska to 35 kierunków. Jednym z nich są Finanse i rachunkowość, realizowane na studiach licencjackich.

 

Nabywane umiejętności

Celem kształcenia jest przekazanie szerokiej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw, rachunkowości finansowej, bankowej, ubezpieczeniowej, budżetowej oraz zarządczej, czy też specyfiki funkcjonowania grup kapitałowych. Finanse i rachunkowość na PB to także umiejętności dobierania i efektywnego użytkowania systemów finansowo- księgowych, projektowania polityki rachunkowości w organizacji, skutecznego posługiwania się instrumentami finansowymi. 

Program nauczania zakłada najpierw poznawanie podstaw ekonomii, prawa gospodarczego, matematyki, statystyki, teorii zarządzania. Następnie, dołączają do nich najważniejsze przedmioty, czyli te związane z finansami, finansami przedsiębiorstw, podatkami i systemem podatkowym, zarządzaniem ryzykiem, bankowością, ubezpieczeniami gospodarczymi, rachunkowością finansową i zarządczą, rachunkiem kosztów, zarządzaniem płynnością finansową. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci mogą wykorzystać pracy w charakterze specjalisty do spraw finansów w bankach lub firmach ubezpieczeniowych, czy też doradcy finansowo- inwestycyjnego.

 

Opinie

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji, często zadajemy pytania, aby wiedzieć czy wybrana uczelnia odpowiada naszym założeniom edukacyjnym. Jakie ma Politechnika Bydgoska opinie? Dagmara studentka II- roku Finansów i rachunkowości mówi:

„Wybrałam studia na kierunku Finanse i rachunkowość bo po ich ukończeniu otwiera się wiele drzwi. Można być analitykiem finansowym, doradcą inwestycyjnym, audytorem – możliwości jest naprawdę dużo. Poza tym, ważne jest dla mnie jaką uczelnię ukończę i z jakiej uczelni dostanę dyplom. Dlatego studiuję na Politechnice Bydgoskiej, a do Bydgoszczy przyjechałam z Grudziądza.” 

 

Gdzie studiować finanse i rachunkowość na Politechnice Bydgoskiej

Studia na kierunku finanse i rachunkowość prowadzone są przez Wydział Zarządzania Politechniki Bydgoskiej zlokalizowany przy ul. Fordońskiej 430 w Bygdoszczy.

Kontakt:

tel.  52 340 88 60

https://wz.pbs.edu.pl/pl/

 

Finanse i rachunkowość Politechnika Bydgoska limity miejsc - rekrutacja 2023/2024

 • studia stacjonarne I stopnia: 120
 • studia stacjonarne II stopnia: 60
 • studia niestacjonarne I stopnia: 45
 • studia niestacjonarne II stopnia: 45

 

Finanse i rachunkowość Politechnika Bydgoska ceny - rekrutacja 2023/2024 (pierwszy rok studiów)

 • studia stacjonarne: bezpłatne
 • studia niestacjonarne: 5542 zł

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

STUDIA W BYDGOSZCZY - ważne informacje

Kierunki studiów w Bydgoszczy

Studia w Bydgoszczy

 

 

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ - ważne informacje

Finanse i rachunkowość studia Bydgoszcz

Finanse i rachunkowość studia

Finanse i rachunkowość studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Finanse i rachunkowość:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zarządzania płynnością finansową, ewidencją i sprawozdawczością finansową,
 • planowania finansów w przedsiębiorstwie,
 • projektowania polityki rachunkowości w organizacji,
 • skutecznego posługiwania się instrumentami finansowymi. 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Finanse i rachunkowość:

Absolwent kierunku Finanse i rachunkowość na Politechnice Bydgoskiej może znaleźć zatrudnienie:

 • jako specjalista do spraw finansów w przedsiębiorstwach,
 • w bankach lub firmach ubezpieczeniowych,
 • jako doradca finansowy i inwestycyjny, lub podatkowy,
 • jako audytor,
 • jako analityk finansowy,
 • w biurze rachunkowym,
 • w izbie kontroli skarbowej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

język polski, język obcy nowożytny, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia, chemia, informatyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą przyjęcia na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek finanse i rachunkowość jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera lub licencjata.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Komentarze (0)