Finanse i rachunkowość

04.02.2022

Finanse i rachunkowość – Uniwersytet Gdański 2022

Studia na kierunku finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Gdańskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku finanse i rachunkowość w UG GDAŃSK
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Uniwersytet Gdański to 75 kierunków. Jednym z nich są Finanse i rachunkowość, realizowane na studiach pierwszego i drugiego stopnia.  

 

Nabywane umiejętności

Celem kształcenia jest zdobycie wszechstronnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości przedsiębiorstw oraz instytucji ubezpieczeniowych, finansowych, funkcjonowania rynków finansowych i wykorzystywania ich instrumentów. Studenci uczą się przygotowania informacji finansowych, ich analizowania, oceniania ryzyka, podejmowania trafnych decyzji finansowych, znajdowania optymalnych rozwiązań w różnych warunkach gospodarczych.  

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwent kierunku Finanse i rachunkowość może wykorzystać jako pracownik izby skarbowej, specjalista do spraw podatków, audytor wewnętrzny, broker ubezpieczeniowy, księgowy, analityk, konsultant finansowy, referent.

 

Opinie

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji, często zadajemy pytania, aby wiedzieć czy wybrana uczelnia odpowiada naszym założeniom edukacyjnym. Jakie ma Uniwersytet Gdański opinie? Monika, studentka II- stopnia Finansów i rachunkowości mówi:

„Moje studia na Finansach i rachunkowości to trochę taka tradycja rodzinna. Nie żałuję, że poszłam podobną drogą. Wydział Zarządzania to zdecydowanie najfajniejszy wydział na Uniwersytecie Gdańskim, a Finanse i rachunkowość to najfajniejszy kierunek".

 

 

STUDIA W GDAŃSKU - ważne informacje

Kierunki studiów w Gdańsku

Studia w Gdańsku

 

 

Finanse i rachunkowość - ważne informacje

Finanse i rachunkowość studia Gdańsk

Finanse i rachunkowość studia

Finanse i rachunkowość studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Gdańskim:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • bankowości centralnej, bankowości detalicznej, korporacyjnej i hipotecznej,
 • zasad funkcjonowania banków oraz giełd papierów wartościowych,
 • podstaw zarządzania bankiem.
 • funkcjonowania instytucji finansowych,
 • metod analizy ekonomicznej, ze szczególnym uwzględnieniem analizy finansowej,
 • analizy i interpretacji wyników analizy przedsiębiorstw,
 • sporządzania, sprawdzania i dekretowania dokumentów księgowych,
 • przygotowania sprawozdania finansowego,
 • oceny ryzyka związanego z inwestycjami i doboru odpowiednich instrumentów zarządzania ryzykiem,
 • wyceny aktywów i pasywów.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Finanse i rachunkowość:

Absolwent kierunku Finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Gdańskim może znaleźć zatrudnienie:

 • jako doradca finansowy,
 • jako analityk finansowy,
 • jako broker ubezpieczeniowy,
 • jako pracownik izby skarbowej,
 • jako specjalista do spraw podatków,
 • jako inspektor do spraw kredytów,
 • jako księgowy,
 • jako analityk rynku walutowego.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Suma punktów za oceny z 6 przedmiotów realizowanych na studiach wyższych: Finanse przedsiębiorstwa, Bankowość, Rachunkowość, Statystyka, Finanse publiczne, Język obcy - max. 30 pkt.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Gdański

Komentarze (0)