Informatyka

Informatyka

Informatyka

06.07.2022

Informatyka – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2022

Studia na kierunku informatyka na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku informatyka w UKSW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Limity miejsc - rekrutacja 2022/2023

 • studia stacjonarne I stopnia: 115
 • studia stacjonarne II stopnia: 25
 • studia niestacjonarne I stopnia: 50
 • studia niestacjonarne II stopnia: 20

 

Ceny - rekrutacja 2022/2023 (pierwszy rok studiów)

studia stacjonarne: bezpłatne

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

Program kształcenia na kierunku Informatyka opracowany jest w taki sposób, aby pozyskać szeroką wiedzę informatyczną, na silnych podstawach matematycznych. Oznacza to, że w toku studiów studenci zdobywają najpierw wiedzę matematyczną obejmującą podstawy analizy matematycznej, algebry, matematyki dyskretnej, metod probabilistycznych i statystyki, a także wiedzę dotyczącą metod opisu prawidłowości, zjawisk i procesów z wykorzystaniem języka matematyki. Później zdobywają wiedzę w zakresie konstruowania algorytmów, podstawowych struktur danych stosowanych w programowaniu, serwerów WWW oraz metod budowy aplikacji WWW, czy też zarządzania informacją oraz różnych paradygmatów programowania i języków programowania.

Absolwenci studiów na kierunku Informatyka posiadają obszerną wiedzę i liczne umiejętności, a także kompetencje społeczne, konieczne do swobodnego poruszania się po rynku zatrudnienia, który przed wykształconymi informatykami otwiera wiele zawodowych możliwości.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku informatyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • matematyka dyskretna
 • algebra liniowa
 • inżynieria oprogramowania
 • systemy operacyjne
 • algorytmy i struktury danych
 • metody numeryczne
 • semantyka i weryfikacja programów
 • zarządzanie komunikacją w zespole programistycznym

 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie to 45 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Informatyka, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Celem kształcenia jest uzyskanie szerokiej wiedzy, na którą składają się różne czynniki, takie jak: znajomość podstawowych obszarów zastosowań informatyki, wiedza na temat zasad tworzenia programów w językach wysokiego poziomu, umiejętność sprawdzania poprawności wnioskowań w budowaniu dowodów formalnych. Informatyka na UKSW to także konfigurowanie i administrowanie wybranych systemów operacyjnych, a także wiedza z zakresu technologii sieciowych i zasad bezpieczeństwa sieci.

Program nauczania zaś zawiera następujące przedmioty: matematyka dyskretna, algebra liniowa, inżynieria oprogramowania, systemy operacyjne, algorytmy i struktury danych, metody numeryczne, semantyka i weryfikacja programów, zarządzanie komunikacją w zespole programistycznym. Zajęcia realizowane w programie mają za zadanie przybliżyć wiele zagadnień, wśród których znajdują się: podstawy arytmetyki zmiennopozycyjnej i analizy błędów w algorytmach numerycznych, programowanie w języku wysokiego poziomu, metody projektowania, analizowania i programowania algorytmów.

Zdobytą wiedze i rozwinięte umiejętności absolwenci Informatyki mogą wykorzystać w firmach komputerowych zajmujących się tworzeniem oprogramowania, lub administracją sieci komputerowych, w administracji państwowej i samorządowej, instytucjach naukowo- badawczych.

 

Opinie

Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z kształceniem i życiem uczelni. Jakie ma Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie opinie? Marek student II- stopnia Informatyki mówi:

„Informatyka to bardzo pasjonujący kierunek, ale – i tutaj muszę niektórych zmartwić – niełatwy. Informatyka opiera się na matematyce, stąd w planie zajęć całkiem sporo przedmiotów z nią związanych. Jeśli nie jesteś matematycznym prymusem, może być ciężko. Ale żeby w mojej wypowiedzi było trochę optymizmu, warto się uczyć, warto się starać. Przed informatykami świat stoi otworem.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

INFORMATYKA - ważne informacje

Informatyka studia Warszawa

Informatyka studia

Informatyka studia online

Informatyka studia online w Warszawie

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Informatykę na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • struktur danych i algorytmów służących kompilacji i wykonywaniu skompilowanych programów,
 • organizacji zespołu programistów wspieranej pakietami dedykowanymi poszczególnym zadaniom wchodzącym w skład projektu programistycznego,
 • dowodzenia twierdzeń i obalania hipotez poprzez konstrukcje i dobór kontrprzykładów,
 • sprawdzania poprawności wnioskowań w budowaniu dowodów formalnych,
 • projektowania algorytmów oraz analizowania  ich pod katem poprawności i złożoności,
 • metod ilościowych,
 • sieci mobilnych i bezprzewodowych,
 • bezpieczeństwa systemów komputerowych,
 • inżynierii oprogramowania,
 • technik cyfrowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Informatyka:

Absolwent kierunku Informatyka na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • firmach komputerowych,
 • instytucjach europejskich,
 • instytucjach szczebla centralnego i administracji państwowej,
 • instytucjach samorządowych na szczeblu powiatów i gmin,
 • instytucjach pozarządowych,
 • instytucjach naukowo-badawczych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów I stopnia na tym samym kierunku studiów, na który się rekrutują, kwalifikowani są w oparciu o średnią z toku studiów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

HARMONOGRAM REKRUTACJI+

Kierunki studiów w Warszawie tworzą razem bardzo długą listę dyscyplin, a wśród nich wyraźne miejsce zajmuje Informatyka, która każdego roku bije rekordy popularności wśród kandydatów. Każdy kto chce studiować ten kierunek na UKSW musi pamiętać o tym, że na początku czerwca rozpoczyna się rekrutacja. Aby wziąć w niej udział należy założyć indywidualne konto w systemie IRK, który stanowi swego rodzaju centrum dowodzenia procesem kwalifikacyjnym.

Po wybraniu kierunku, dokonaniu opłaty rekrutacyjnej i wprowadzeniu wyników maturalnych kandydaci otrzymują informację o zakończeniu rekrutacji i jej wynikach. Mogą oni zostać zakwalifikowani, wpisani na listę rezerwową, bądź niezakwalifikowani. W przypadku niewypełnienia limitu miejsc po rekrutacji dodatkowej komisja rekrutacyjna może przeprowadzić rekrutację w terminie uzupełniającym.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

DOKUMENTY REKRUTACYJNE+

Dokumenty rekrutacyjne to część postępowania, która obowiązuje wyłącznie tych kandydatów, którzy otrzymali informację o zakwalifikowaniu na studia. Zobowiązani są oni do złożenia niezbędnych dokumentów. O jakie dokumenty chodzi ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OPŁATY REKRUTACYJNE+

Opłata rekrutacyjna dotyczy wszystkich kandydatów, ponieważ stanowi swego rodzaju przepustkę do wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym. Można jej dokonać zarówno przez zlecenie przelewu w banku, na poczcie oraz za pomocą przelewu internetowego, z którego można potem wydrukować potwierdzenie. Czy to jedyna opłata jaka nas czeka ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZEDMIOTY KWALIFIKACYJNE+

W procesie rekrutacji na Informatykę uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu:: matematyka, informatyka, fizyka z astronomią, chemia. Naturalnie, nie zwalnia nas to z obowiązku pochwalenia się jak najlepszymi wynikami z pozostałych przedmiotów, czyli języka polskiego i języka obcego.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZELICZNIK PUNKTÓW KWALIFIKACYJNYCH+

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OLIMPIADY ORAZ KONKURSY+

Komisje rekrutacyjne będą kwalifikowały na studia z maksymalną liczbą punktów laureatów oraz finalistów olimpiad ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

Komentarze (0)