ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA

ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA

Studia na kierunku zarządzanie w ochronie zdrowia możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym)

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Zarządzanie w ochronie zdrowia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Uczelnie, gdzie zarządzanie w ochronie zdrowia jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu

Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: niestacjonarne, online

Specjalności na kierunku zarządzanie

Pokaż więcej
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Zdrowie publiczne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zdrowie publiczne

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu

Zarządzanie stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Zarządzanie publiczne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie publiczne

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Administracja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku administracja

Akademia Medyczna Nauk Stosowanych Humanum z siedzibą w Warszawie

Akademia Medyczna Nauk Stosowanych Humanum z siedzibą w Warszawie

Zdrowie publiczne stopień: (II), czas trwania: 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zdrowie publiczne

Europejska Uczelnia Społeczno - Techniczna w Radomiu

Europejska Uczelnia Społeczno - Techniczna w Radomiu

Zdrowie publiczne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zdrowie publiczne

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Poznaniu)

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Poznaniu)

Administracja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku administracja

Akademia Piotrkowska w Piotrkowie Trybunalskim

Akademia Piotrkowska w Piotrkowie Trybunalskim

Zarządzanie stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku zarządzanie

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Rzeszowie)

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Rzeszowie)

Administracja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku administracja

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia we Wrocławiu)

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia we Wrocławiu)

Administracja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku administracja

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski

Zdrowie publiczne stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zdrowie publiczne

Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku

Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Zdrowie publiczne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zdrowie publiczne

ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA studia – kierunek studiów

Studia na kierunku zarządzanie w ochronie zdrowia to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata). 

Studia na kierunku zarządzanie w ochronie zdrowia
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku zarządzanie w ochronie zdrowia rozpocznie się 27 marca 2024 r. i potrwa do 16 października 2024 r. | zarządzanie w ochronie zdrowia - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku zarządzanie w ochronie zdrowia możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) | zarządzanie w ochronie zdrowia - uczelnie >

Opis kierunku

Studenci kierunku zarządzanie w ochronie zdrowia zdobędą kompleksową wiedzę z zakresu nauk społecznych, nauk o zdrowiu, ekonomii czy zagadnień związanych z zarządzaniem i marketingiem. Ponadto nauczą się zarządzania opieką zdrowotną oraz planowania i wdrażania projektów w obszarze ochrony zdrowia.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunku zarządzanie w ochronie zdrowia najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: chemia, biologia, fizyka, geografia, historia, matematyka, informatyka, język angielski, język polski, filozofia, wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Praca po studiach

Absolwenci znajdą zatrudnienie na stanowiskach kierowniczych i menedżerskich. Ponadto mogą związać swoją przyszłość z jednostkami samorządu terytorialnego, Narodowym Funduszem Zdrowia czy z instytucjami badawczymi.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Aby jak najlepiej wypaść w procesie rekrutacji na kierunek zarządzanie w ochronie zdrowia, kandydaci powinni odpowiednio wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi na danej uczelni wyższej.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku zarządzanie w ochronie zdrowia to:

 • biologia,
 • chemia,
 • filozofia,
 • fizyka,
 • geografia,
 • historia,
 • informatyka,
 • język angielski,
 • język polski,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

Kandydaci muszą także uzyskać pozytywny wynik z przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, sprawdzającej ich wiedzę i kwalifikacje.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

WIEDZA, KTÓRĄ ZDOBĘDZIESZ, STUDIUJĄC ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA

W programie studiów na kierunku zarządzanie w ochronie zdrowia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Organizacja ochrony zdrowia w Polsce
 • Podstawy zarządzania
 • Ekonomia i finanse
 • Polityka społeczna i zabezpieczenie społeczne
 • Planowanie i zarządzanie strategiczne
 • Kierowanie ludźmi w organizacjach ochrony zdrowia
 • Polityka zdrowotna
 • Samorząd terytorialny a ochrona zdrowia
 • Biznes Plan
 • Etyka w ochronie zdrowia
 
Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • zarządzania podmiotami ochrony zdrowia
 • komparatystyką w zakresie oceny międzynarodowych rozwiązań w dotyczących polityki ochrony zdrowia
 • stosowania nowoczesnych metod zarządzania
 • podejmowania decyzji w sytuacjach konfliktowych
 • planowania strategicznego
 • rozwiązywania problemów organizacyjnych oraz skutecznego zarządzania zespołem

 

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA?

Ochrona zdrowia to jeden z prężniej rozwijających się sektorów gospodarczych. Dlatego też, z roku na rok wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów, posiadających przygotowanie zawodowe z tego obszaru tematycznego.

Ich kształceniem zajmują się studia na kierunku zarządzanie w ochronie zdrowia, które umożliwiają zdobycie wszechstronnego wykształcenia z zakresu różnorodnych dyscyplin naukowych, między innymi takich jak zarządzanie czy socjologia. Studenci powyższego kierunku rozwiną także szereg cennych umiejętności praktycznych, które z powodzeniem wykorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku zarządzanie w ochronie zdrowia możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Program nauczania na kierunku zarządzanie w ochronie zdrowia będzie oscylował wokół zagadnień związanych z naukami ekonomicznymi, socjologicznymi czy naukami o zdrowiu. Studenci zdobędą także wszechstronną wiedzę na temat zarządzania i marketingu. W planie znajdą się także przedmioty o tematyce związanej z finansami i rachunkowością oraz statystyką.

Jedak, osoby które aplikują na powyższy kierunek zdecydowanie najwięcej czasu poświęcą na doskonalenie umiejętności praktycznych, które wykorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej. Przede wszystkim nauczą się zarządzania podmiotami leczniczymi, a także koordynowania opieką zdrowotną.

Ponadto dowiedzą się w jaki sposób zastosować różne narzędzia i metody zarządcze, ekonomiczne i administracyjne, wykorzystywane w organizacjach ochrony zdrowia. Studenci poznają także zasady tworzenia profesjonalnego biznes planu. Uzyskaną wiedzę i kwalifikacje wykorzystają podczas obowiązkowych praktyk zawodowych, które zostaną zrealizowane w wyznaczonym do tego miejscu pracy.

 

3. Gdzie studiować Zarządzanie w ochronie zdrowia

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Zarządzanie w ochronie zdrowia:

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA?

Studia na kierunku zarządzanie w ochronie zdrowia trwają 3 lata (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA?

Absolwenci kierunku zarządzanie w ochronie zdrowia nie powinni mieć problemu ze znalezieniem ciekawej i dobrze płatnej pracy zawodowej. Przede wszystkim, dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom idealnie odnajdą się na stanowiskach kierowniczych i menedżerskich.

Ponadto mogą objąć stanowiska pozamedyczne w ochronie zdrowia. Równie ciekawą opcją jest praca w jednostkach samorządu terytorialnego, NFZ, instytucjach badawczych czy w organizacjach pozarządowych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku zarządzanie w ochronie zdrowia:

 • NFZ
 • ochrona zdrowia
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • instytucje badawcze
 • media zajmujące się tematyką medyczną
 • podmiotach świadczących usługi zdrowotne

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Zarządzanie w ochronie zdrowia studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Zarządzanie w ochronie zdrowia studia I stopnia

Zarządzanie w ochronie zdrowia studia II stopnia

Zobacz inne kierunki zarządzanie i marketing

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki zarządzanie i marketing - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Miasta, które oferują studia na kierunku ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (0)