ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA

ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA

Dodaj do ulubionych

ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA studia – kierunek studiów

Studia na kierunku zarządzanie w ochronie zdrowia to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata i kończy się uzyskaniem dyplomu liencjata. 

Studia na kierunku zarządzanie w ochronie zdrowia
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku zarządzanie w ochronie zdrowia rozpocznie się 29 marca 2022 r. i potrwa do 15 października 2022 r. | zarządzanie w ochronie zdrowia - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności zarządzanie w ochronie zdrowia możesz podjąć na 3 uczelniach publicznych oraz 4 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) | zarządzanie w ochronie zdrowia - uczelnie >

Opis kierunku

Studenci kierunku zarządzanie w ochronie zdrowia zdobędą kompleksową wiedzę z zakresu nauk społecznych, nauk o zdrowiu, ekonomii czy zagadnień związanych z zarządzaniem i marketingiem. Ponadto nauczą się zarządzania opieką zdrowotną oraz planowania i wdrażania projektów w obszarze ochrony zdrowia.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia na kierunku zarządzanie w ochronie zdrowia w roku akademickim 2022/2023 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, informatyka, język angielski, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Praca po studiach

Absolwenci znajdą zatrudnienie na stanowiskach kierowniczych i menedżerskich. Ponadto mogą związać swoją przyszłość z jednostkami samorządu terytorialnego, Narodowym Funduszem Zdrowia czy z instytucjami badawczymi.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Aby jak najlepiej wypaść w procesie rekrutacji na kierunek zarządzanie w ochronie zdrowia, kandydaci powinni odpowiednio wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi na danej uczelni wyższej.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na

studia na kierunku zarządzanie w ochronie zdrowia to:

 • język polski
 • język obcy nowożytny
 • dowolny przedmiot maturalny

Kandydaci muszą także uzyskać pozytywny wynik z przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, sprawdzającej ich wiedzę i kwalifikacje.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Jednostka prowadząca

Zarządzanie w ochronie zdrowia stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

UCZELNIE, GDZIE ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Jednostka prowadząca

Zarządzanie - studia online stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: online

Specjalności na kierunku zarządzanie - studia online

Pokaż więcej
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Jednostka prowadząca

Zdrowie publiczne stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku zdrowie publiczne

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Jednostka prowadząca

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Jednostka prowadząca

Zarządzanie publiczne stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie publiczne

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Jednostka prowadząca

Zdrowie publiczne stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku zdrowie publiczne

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski

Jednostka prowadząca

Zdrowie publiczne stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku zdrowie publiczne

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Jednostka prowadząca

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: niestacjonarne, online

Specjalności na kierunku zarządzanie

Pokaż więcej

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Jednostka prowadząca

Zdrowie publiczne stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku zdrowie publiczne

ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA STUDIA I STOPNIA

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku zarządzanie w ochronie zdrowia

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

WIEDZA, KTÓRĄ ZDOBĘDZIESZ, STUDIUJĄC ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA

W programie studiów na kierunku zarządzanie w ochronie zdrowia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Organizacja ochrony zdrowia w Polsce
 • Podstawy zarządzania
 • Ekonomia i finanse
 • Polityka społeczna i zabezpieczenie społeczne
 • Planowanie i zarządzanie strategiczne
 • Kierowanie ludźmi w organizacjach ochrony zdrowia
 • Polityka zdrowotna
 • Samorząd terytorialny a ochrona zdrowia
 • Biznes Plan
 • Etyka w ochronie zdrowia
 
Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • zarządzania podmiotami ochrony zdrowia
 • komparatystyką w zakresie oceny międzynarodowych rozwiązań w dotyczących polityki ochrony zdrowia
 • stosowania nowoczesnych metod zarządzania
 • podejmowania decyzji w sytuacjach konfliktowych
 • planowania strategicznego
 • rozwiązywania problemów organizacyjnych oraz skutecznego zarządzania zespołem

 

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA?

Ochrona zdrowia to jeden z prężniej rozwijających się sektorów gospodarczych. Dlatego też, z roku na rok wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów, posiadających przygotowanie zawodowe z tego obszaru tematycznego.

Ich kształceniem zajmują się studia na kierunku zarządzanie w ochronie zdrowia, które umożliwiają zdobycie wszechstronnego wykształcenia z zakresu różnorodnych dyscyplin naukowych, między innymi takich jak zarządzanie czy socjologia. Studenci powyższego kierunku rozwiną także szereg cennych umiejętności praktycznych, które z powodzeniem wykorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku zarządzanie w ochronie zdrowia możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Program nauczania na kierunku zarządzanie w ochronie zdrowia będzie oscylował wokół zagadnień związanych z naukami ekonomicznymi, socjologicznymi czy naukami o zdrowiu. Studenci zdobędą także wszechstronną wiedzę na temat zarządzania i marketingu. W planie znajdą się także przedmioty o tematyce związanej z finansami i rachunkowością oraz statystyką.

Jedak, osoby które aplikują na powyższy kierunek zdecydowanie najwięcej czasu poświęcą na doskonalenie umiejętności praktycznych, które wykorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej. Przede wszystkim nauczą się zarządzania podmiotami leczniczymi, a także koordynowania opieką zdrowotną.

Ponadto dowiedzą się w jaki sposób zastosować różne narzędzia i metody zarządcze, ekonomiczne i administracyjne, wykorzystywane w organizacjach ochrony zdrowia. Studenci poznają także zasady tworzenia profesjonalnego biznes planu. Uzyskaną wiedzę i kwalifikacje wykorzystają podczas obowiązkowych praktyk zawodowych, które zostaną zrealizowane w wyznaczonym do tego miejscu pracy.

 

3. Gdzie studiować Zarządzanie w ochronie zdrowia

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Zarządzanie w ochronie zdrowia:

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA?

Studia na kierunku zarządzanie w ochronie zdrowia trwają 3 lata (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA?

Absolwenci kierunku zarządzanie w ochronie zdrowia nie powinni mieć problemu ze znalezieniem ciekawej i dobrze płatnej pracy zawodowej. Przede wszystkim, dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom idealnie odnajdą się na stanowiskach kierowniczych i menedżerskich.

Ponadto mogą objąć stanowiska pozamedyczne w ochronie zdrowia. Równie ciekawą opcją jest praca w jednostkach samorządu terytorialnego, NFZ, instytucjach badawczych czy w organizacjach pozarządowych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku zarządzanie w ochronie zdrowia:

 • NFZ
 • ochrona zdrowia
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • instytucje badawcze
 • media zajmujące się tematyką medyczną
 • podmiotach świadczących usługi zdrowotne

Zobacz inne kierunki Zarządzanie i Marketing

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA

Komentarze (0)

wsaib

Popularne

studia

matura 2022

 

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia