E-biznes

E-biznes

Studia na kierunku e-biznes możesz podjąć na 2 uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

E-biznes stopień: (II), czas trwania: 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku e-biznes

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

E-biznes stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku e-biznes

Uczelnie, gdzie e-biznes jako specjalność / ścieżka kształcenia

Uniwersytet WSB Merito Warszawa

Uniwersytet WSB Merito Warszawa

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne, online

Specjalności na kierunku zarządzanie

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne, online

Specjalności na kierunku zarządzanie

Pokaż więcej
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne, online

Specjalności na kierunku zarządzanie

Pokaż więcej
Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze

Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze

Marketing i komunikacja rynkowa stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku marketing i komunikacja rynkowa

Lubelska Akademia WSEI

Lubelska Akademia WSEI

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne, online

Specjalności na kierunku zarządzanie

Pokaż więcej
Politechnika Opolska

Politechnika Opolska

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Akademia WSB w Gliwicach

Akademia WSB w Gliwicach

Ekonomia stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku ekonomia

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Ekonomia stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku ekonomia

Pokaż więcej
Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Zarządzanie - studia online stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: online

Specjalności na kierunku zarządzanie - studia online

Pokaż więcej
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Akademia WSB w Żywcu

Akademia WSB w Żywcu

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku

Turystyka i rekreacja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku turystyka i rekreacja

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Informatyka i ekonometria stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku informatyka i ekonometria

WSHIU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu

WSHIU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu

Ekonomia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku ekonomia

Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu

Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Informatyka w biznesie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku informatyka w biznesie

E-biznes – kierunek studiów

Studia na kierunku e-biznes to studia licencjackie i magisterskie, których program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku e-biznes
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku e-biznes rozpocznie się 27 marca 2024 r. i potrwa do 16 października 2024 r. | e-biznes - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku e-biznes możesz podjąć na 2 uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym | e-biznes - uczelnie >

Opis kierunku

Studia realizowane w ramach kierunku e-biznes wyróżniają się przekrojowym charakterem i obejmują zagadnienia z e-biznesu w ujęciu praktycznym wraz z niezbędnymi informacjami teoretycznymi. Studenci zdobywają umiejętności krytycznej analizy i interpretacji zjawisk związanych z funkcjonowaniem biznesu w gospodarce cyfrowej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?/ Wymagania rekrutacyjne

W ramach rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunku e-biznes w zależności od stopnia kształcenia, prowadzi się postępowanie dedykowane absolwentom szkół średnicy lub studiów wyższych. W przypadku kwalifikacji na I stopnień kształcenia uwzględniane są przedmioty w ramach matury – m.in. język polski, język obcy nowożytny, WOS. Rekrutacja na II stopień dedykowana jest z kolei osobom, które ukończyły studia wyższe po pokrewnej ścieżce dydaktycznej.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Praca po studiach

Po ukończeniu studiów na kierunku e-biznes absolwenci są przygotowani do pracy w firmach wykorzystujących Internet czy inne technologie teleinformatyczne w ramach swojej działalności.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?/ Wymagania rekrutacyjne

Kształcenie na tym kierunku studiów na I stopniu przeznaczone jest dla absolwentów szkół średnich, którzy uzyskali pozytywny wynik z egzaminu maturalnego obejmującego takie przedmioty, jak np.:

 • język polski,
 • język obcy nowożytny,
 • matematyka,
 • WOS.

Kierunki studiów, do których zalicza się e-biznes w ramach rekrutacji na II stopień, przeprowadzają z kolei sprawdzian kwalifikacyjny z wiedzy o gospodarce oraz z języka obcego. Test obejmuje moduł językowo-ogólny czy jakościowy. Kandydatem może być absolwent studiów I stopnia po pokrewnej ścieżce dydaktycznej.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

E-biznes - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując na kierunku e-biznes

Program studiów i przedmioty

W trakcie studiów na tym kierunku uczestnicy zdobywają wiedzę w ramach specyfiki funkcjonowania firm w gospodarce cyfrowej. Kształcenie ma formę przekrojową i obejmuje zagadnienia e-biznesu w ujęciu praktycznym oraz teoretycznym.

Absolwent będzie posiadać wiedzę z zakresu:

 • analizowania, interpretowania, oceniania zjawisk w zakresie funkcjonowania biznesu w gospodarce cyfrowej,
 • formułowania problemów projektowych,
 • planowania i kontrolowania faz projektowych i programów,
 • projektowania przedsięwzięć w gospodarce cyfrowej.

Jak wyglądają studia na kierunku e-biznes?

1. Typ i tryb studiów

E-biznes to kierunek studiów, który obejmuje treści z zakresu nauk społecznych, o zarządzaniu i jakości, ekonomii i finansów czy informatyki.

 

Studia na kierunku e-biznes możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

Powyższy kierunek można realizować w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Wszystkie zajęcia ujęte w planie dydaktycznym odbywają się na uczelni w weekendy lub od poniedziałku do piątku.

 

2. Program studiów i przedmioty

Program zajęć powstał jako odpowiedź na wymagania dotyczące wykorzystania Internetu z różnych perspektyw w biznesie. Studenci realizują siatkę dydaktyczną o tematyce z zakresu e-marketingu, prawa, nauk o przedsiębiorstwie, biznesplanu czy finansów osobistych.

Studenci mają do wyboru jedną z dostępnych ścieżek dydaktycznych – m.in. marketing internetowy, zarządzanie firmą w biznesie, e-commerce czy e-marketing.

W programie studiów na kierunku e-biznes uwzględniono takie przedmioty, jak np.:

 • statystyka,
 • biznesplan,
 • fintech,
 • zachowania nabywców,
 • analiza danych w środowisku R,
 • analityka internetowa i Google Ads.

 

3. Nabywane umiejętności

W czasie studiów na kierunku e-biznes uczestnicy uczą się, w jaki sposób wykonywać wirtualizację przedsiębiorstw za pomocą e-usług, aby przyczynić się do poprawy pozycji konkurencyjnej. Zdobywają wiedzę również w zakresie zastosowania instrumentów e-marketingu.

Wykazują się znajomością prawnych uwarunkowań e-biznesu czy wzorców zachowań konsumentów w Internecie. Potrafią samodzielnie formułować problemy projektowe i planować ich realizację.

 

4. Dla kogo ten kierunek

E-biznes to studia przeznaczane dla osób, które chciałyby w przyszłości pracować w e-handlu czy e-marketingu. To idealny wybór dla kandydatów zainteresowanych zagadnieniami obejmującymi specyfikę prowadzenia sklepu internetowego czy handlu na platformach sprzedażowych.

 

5. Gdzie studiować kierunek e-biznes

Popularne uczelnie, na których można studiować kierunek e-biznes:

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku e-biznes trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Kierunek studiów e-biznes realizowany jest na pierwszym oraz drugim stopniu w trakcie 3 lub 2 lat. Po ukończeniu studiów oraz obronie pracy dyplomowej uzyskuje się tytuł licencjata lub magistra.

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku e-biznes

Praca po studiach

Absolwenci kierunku studiów e-biznes zyskują przygotowanie do podjęcia pracy w firmach, które wykorzystują Internet oraz inne technologie teleinformatyczne w ramach swojej działalności. Mogą znaleźć zatrudnienie również w firmach technologicznych, konsultingowych czy internetowych.

Absolwent kierunku e-biznes znajdzie zatrudnienie m.in. jako

 • menedżer e-biznesu,
 • menedżer e-commerce,
 • przedsiębiorca firm internetowych,
 • specjalista do spraw social mediów.

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

E-biznes studia niestacjonarne

E-biznes studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

E-biznes studia I stopnia

E-biznes studia II stopnia

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku e-biznes

Filtrowanie
Województwo
Miasto
Poziom studiów
Forma studiów

Zobacz inne kierunki ekonomiczne

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki ekonomiczne - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Miasta, które oferują studia na kierunku E-biznes

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • Rekrutacja polskojęzyczna: studia@wwsb.edu.pl, +48 690890760, Rekrutacja angielskojęzyczna: admissions@wwsb.edu.pl; +48 730556366 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=Warszawska+Wyższa+Szkoła+Biznesu,+Juliana+Smulikowskiego,+Warszawa,+Polska https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9f3e5-wwsb-studia-warszawa.jpg Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • ul. Kanonicza 25, , 31-002 Kraków https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJAQK5zxJbFkcRSBImvgyn87I https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/637b9-UPJP2-kierunki.jpg Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • ul. Gdańska 32, , 90 - 716 Łódź https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/a4759-akademia-muzyczna-Lodz.jpg Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
 • Rekrutacja polskojęzyczna: studia@wue.waw.pl, +48 690890760, Rekrutacja angielskojęzyczna: admissions@wue.waw.pl; +48 790873343 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJtfTx9WbLHkcRJ-9oEs0ONR8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/a900f-wue-studia-warszawa.jpg Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • ul. Grabowa 22 , 61-473 Poznań https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJxQqR-shaBEcRtW8Fv2CulCw https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/bfbe4-wseit-studia-poznan.jpg Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu
 • ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJz4c7yzVbBEcRHBHjFGivWoo https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/71e16-UAM-KIERUNKI.jpg Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Komentarze (0)