Chemia i analityka przemysłowa

Chemia i analityka przemysłowa

Chemia i analityka przemysłowa studia - kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Przemysł, zgodnie z powszechnie przyjętą definicją, jest to dział produkcji materialnej, w którym wydobywanie zasobów przyrody i dostosowywanie ich do potrzeb ludzi odbywa się na wielką skalę. Śmiało można wysnuć wniosek, że skoro potrzeby ludzi na przestrzeni lat nieustannie się zmieniają, to i cały przemysł potrzebuje ciągłych modyfikacji i udoskonaleń, aby mógł dobrze pełnić swoją funkcję. Głównym celem analityków przemysłu jest, jak sama nazwa wskazuje, badanie i analizowanie danych statystycznych w celu możliwości jak najszybszego wyłapania zmian rodzących się w przemyśle. Studia na kierunku chemia i analityka przemysłowa są wspólnym mianownikiem dla nauk przyrodniczych i ekonomicznych, stawiają przede wszystkim na naukę praktycznych umiejętności związanych z analizą chemiczną i instrumentalną przemysłu. Jaka jest sylwetka idealnego aplikanta na kierunek chemia i analityka przemysłowa? Przede wszystkim w kręgu jego zainteresowań powinno leżeć opisywanie zjawisk przyrodniczych przy użyciu narzędzi chemicznych, nie powinien mieć problemu z nauką przedmiotów ścisłych. Jeśli od zawsze marzyłeś, żeby wiązać swoją przyszłość z chemią, ale obawiałeś się, że przyswojenie tylko tej dziedziny może okazać się niewystarczające, powinieneś podjąć studia na kierunku chemia i analityka przemysłowa.

 

Program studiów i przedmioty

Jaką wiedzę zdobędziesz jako student kierunku chemia i analityka przemysłowa? Oferowane przedmioty wykładane na tym kierunku dają umiejętności pobierania i analizowania próbek chemicznych, odpowiedniego opisywania wyników pomiarów i wyciągania z nich właściwych wniosków. Student uczy się pracy z różnorodnymi narzędziami i odczynnikami chemicznymi. Zagłębia tajniki bezpiecznego obchodzenia się z substancjami chemicznymi uznawanymi za niebezpieczne dla zdrowia i życia. Jeśli zdecydujesz się na aplikację na ten kierunek, od strony teoretycznej poznasz przepisy prawne obowiązujące działalność gospodarczą w kraju i za granicą. Dzięki znajomości specjalistycznego słownictwa w zakresie analityki chemicznej będziesz mógł podjąć współpracę z innymi chemikami, wspomagając ich pracę nad rozmaitymi projektami naukowymi.

 

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie po ukończeniu studiów na kierunku chemia i analityka przemysłowa? Jeśli marzy ci się kariera naukowca, podejmiesz pracę w laboratoriach chemicznych. Będziesz przygotowany do podjęcia pracy przy nadzorze produkcji, w sektorach przetwórstwa i dystrybucji żywności, a także w szkołach i uczelniach wyższych na stanowisku nauczycielskim. Zatrudnisz się w branży kosmetycznej przy produkcji substancji przeznaczonych do kontaktu z ciałem. Studia uposażą cię w umiejętność obsługi programów statystycznych, będziesz mógł więc zająć się analizowaniem zapotrzebowania klientów na dane produkty. Branża farmaceutyczna będzie ci wdzięczna, jeśli zasilisz grono pracowników nadzorujących produkcję leków.

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

W toku rekrutacji na studia na kierunku chemia i analityka przemysłowa na Politechnice Wrocławskiej brane są pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów: język obcy, chemia, fizyka, biologia, geografia.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK CHEMIA I ANALITYKA PRZEMYSŁOWA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska

Jednostka prowadząca / profil kierunku

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU CHEMIA I ANALITYKA PRZEMYSŁOWA

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Chemiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując na kierunku chemia i analityka przemysłowa

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • inżynierii i technologii chemicznych
 • obsługi programów statystycznych
 • bezpiecznej pracy z odczynnikami toksycznymi, wybuchowymi i łatwopalnymi
 • przygotowywania próbek do badań
 • interakcji między pierwiastkami
 • opisywania zjawisk chemicznych zachodzących w przyrodzie
 • opisywania wyników przeprowadzonych badań

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

CHEMIA I ANALITYKA PRZEMYSŁOWA STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

CHEMIA I ANALITYKA PRZEMYSŁOWA STUDIA I STOPNIA

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku chemia i analityka przemysłowa

Absolwent kierunku chemia i analityka przemysłowa znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • branży farmaceutycznej
 • przemyśle chemicznym
 • laboratoriach badawczo-naukowych
 • branży kosmetycznej
 • placówkach biotechnologicznych
 • placówkach kontroli jakości pożywienia

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU CHEMIA I ANALITYKA PRZEMYSŁOWA

Komentarze (0)