Gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu

Gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu

Studia na kierunku gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym)

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska

Gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu

Gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera). 

Studia na kierunku gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu rozpocznie się 1 czerwca 2024 r. i potrwa do 12 września 2024 r. | gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) | gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu - uczelnie >

Opis kierunku

Studia na kierunku Gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu dają studentom możliwość zdobycia wiedzy m.in. o ochronie klimatu i środowiska pod względem technologicznym, finansowym i prawnym, a także o działaniach realizowanych w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunku Gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: fizyka, chemia, biologia, matematyka, język obcy, język polski.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Praca po studiach

Studia na kierunku Gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona środowiska dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy np. w działach ochrony środowiska w administracji państwowej i samorządowej lub w firmach wykonujących ekspertyzy o stanie środowiska, a także na stanowiskach inspektorów czy inżynierów nadzoru nad stanem środowiska.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE? / WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Rekrutacja na studia na kierunek Gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu, w przypadku studiów I stopnia wymaga od kandydata egzaminów maturalnych z konkretnych przedmiotów. Z kolei rekrutacja na studia II stopnia jest przeznaczona dla kandydatów, którzy posiadają tytuł zawodowy: inżynier, magister inżynier, inżynier architekt lub magister inżynier architekt.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując Gospodarkę o obiegu zamkniętym i ochronę klimatu:

Studia na kierunku Gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu mają na celu przede wszystkim przygotować studentów do pracy w zakresie ochrony klimatu oraz wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym.

Kierunek łączy wiedzę ogólną, np. ze statystyki, prawa czy ekonomii, ze specjalistyczną, dotyczącą m.in. działalności inżynierskiej i ochrony środowiska. Student ma możliwość zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do tego, żeby w przyszłej pracy wprowadzać takie rozwiązania, aby jak najbardziej ograniczyć zanieczyszczenia środowiska.

Studenci kierunku Gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu mogą wybrać specjalność, dzięki czemu mogą uczestniczyć w zajęciach, które ich interesują. Przykładowe specjalności oferowane przez uczelnie na tym kierunku to: Gospodarka zasobooszczędna i niskoemisyjna czy Zarządzanie ochroną środowiska.

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM I OCHRONA KLIMATU?

Gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu to kierunek studiów oferowany przez szkoły wyższe, adresowany przede wszystkim do osób, dla których istotna jest ochrona środowiska i działania w tym kierunku. Program studiów zakłada, że absolwenci tego kierunku będą specjalistami od koncepcji rynkowej nazywanej gospodarką obiegu zamkniętego oraz od ochrony środowiska.

W trakcie studiów studenci mają również możliwość zdobycia wiedzy m.in. o wszelkich działaniach, które mogą zmniejszyć stopień zanieczyszczeń gleby, powietrza i wody oraz o systemach zarządzania środowiskiem w przedsiębiorstwach.

Kierunki studiów takie jak Gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu zakładają praktyki studenckie, podczas których studenci mogą poznać realia pracy inżyniera w branży związanej z inżynierią środowiska oraz rozwinąć swoje kompetencje zawodowe.
 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu możemy podzielić na:

1. Poziom:

2. Forma:

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM I OCHRONA KLIMATU?

Studia na kierunku Gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM I OCHRONA KLIMATU

Absolwenci kierunku Gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu, jako specjaliści z zakresu ochrony klimatu i gospodarki o obiegu zamkniętym, mogą znaleźć pracę np. w firmach konsultingowych czy w biurach projektowych. Mają również możliwość zdobycia pracy w instytucjach ochrony środowiska, w przemyśle czy w rolnictwie. Mogą również wykonywać ekspertyzy o stanie środowiska lub znaleźć zatrudnienie w administracji samorządowej albo państwowej jako inspektor czy inżynier nadzoru nad stanem środowiska.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu:

 • biura projektowe,
 • ośrodki badawcze,
 • jednostki certyfikujące eko-produkty,
 • administracja państwowa albo samorządowa.

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu studia stacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu

Filtrowanie
Województwo
Miasto
Poziom studiów
Forma studiów

Zobacz inne kierunki biologiczne i przyrodnicze

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki biologiczne i przyrodnicze - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Miasta, które oferują studia na kierunku Gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (0)