Gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu

Gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu

Dodaj do ulubionych

Gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera). 

Studia na kierunku gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) | gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu - uczelnie >

Opis kierunku

Studia na kierunku Gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu dają studentom możliwość zdobycia wiedzy m.in. o ochronie klimatu i środowiska pod względem technologicznym, finansowym i prawnym, a także o działaniach realizowanych w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia na kierunku Gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, język obcy, język polski, matematyka.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Praca po studiach

Studia na kierunku Gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona środowiska dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy np. w działach ochrony środowiska w administracji państwowej i samorządowej lub w firmach wykonujących ekspertyzy o stanie środowiska, a także na stanowiskach inspektorów czy inżynierów nadzoru nad stanem środowiska.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE? / WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Rekrutacja na studia na kierunek Gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu, w przypadku studiów I stopnia wymaga od kandydata egzaminów maturalnych z konkretnych przedmiotów. Z kolei rekrutacja na studia II stopnia jest przeznaczona dla kandydatów, którzy posiadają tytuł zawodowy: inżynier, magister inżynier, inżynier architekt lub magister inżynier architekt.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM I OCHRONA KLIMATU

Województwo
Miejscowość
Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Wrocławska

Gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu stopień: (I)  (II), czas trwania: 1,5 roku • 3,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu

Gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu studia stacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu

Forma studiów
Poziom studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując Gospodarkę o obiegu zamkniętym i ochronę klimatu:

Studia na kierunku Gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu mają na celu przede wszystkim przygotować studentów do pracy w zakresie ochrony klimatu oraz wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym.

Kierunek łączy wiedzę ogólną, np. ze statystyki, prawa czy ekonomii, ze specjalistyczną, dotyczącą m.in. działalności inżynierskiej i ochrony środowiska. Student ma możliwość zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do tego, żeby w przyszłej pracy wprowadzać takie rozwiązania, aby jak najbardziej ograniczyć zanieczyszczenia środowiska.

Studenci kierunku Gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu mogą wybrać specjalność, dzięki czemu mogą uczestniczyć w zajęciach, które ich interesują. Przykładowe specjalności oferowane przez uczelnie na tym kierunku to: Gospodarka zasobooszczędna i niskoemisyjna czy Zarządzanie ochroną środowiska.

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM I OCHRONA KLIMATU?

Gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu to kierunek studiów oferowany przez szkoły wyższe, adresowany przede wszystkim do osób, dla których istotna jest ochrona środowiska i działania w tym kierunku. Program studiów zakłada, że absolwenci tego kierunku będą specjalistami od koncepcji rynkowej nazywanej gospodarką obiegu zamkniętego oraz od ochrony środowiska.

W trakcie studiów studenci mają również możliwość zdobycia wiedzy m.in. o wszelkich działaniach, które mogą zmniejszyć stopień zanieczyszczeń gleby, powietrza i wody oraz o systemach zarządzania środowiskiem w przedsiębiorstwach.

Kierunki studiów takie jak Gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu zakładają praktyki studenckie, podczas których studenci mogą poznać realia pracy inżyniera w branży związanej z inżynierią środowiska oraz rozwinąć swoje kompetencje zawodowe.
 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu możemy podzielić na:

1. Poziom:

2. Forma:

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM I OCHRONA KLIMATU?

Studia na kierunku Gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM I OCHRONA KLIMATU

Absolwenci kierunku Gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu, jako specjaliści z zakresu ochrony klimatu i gospodarki o obiegu zamkniętym, mogą znaleźć pracę np. w firmach konsultingowych czy w biurach projektowych. Mają również możliwość zdobycia pracy w instytucjach ochrony środowiska, w przemyśle czy w rolnictwie. Mogą również wykonywać ekspertyzy o stanie środowiska lub znaleźć zatrudnienie w administracji samorządowej albo państwowej jako inspektor czy inżynier nadzoru nad stanem środowiska.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu:

 • biura projektowe,
 • ośrodki badawcze,
 • jednostki certyfikujące eko-produkty,
 • administracja państwowa albo samorządowa.

Zobacz inne kierunki Biologiczne i przyrodnicze

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Biologiczne i przyrodnicze - podyplomowe

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM I OCHRONA KLIMATU

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • Dzień otwarty https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/1bd10-uniwersytet-szczecinski.jpg Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski