Politechnika Łódzka

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ

ul. Stefanowskiego 18/22

90-924 Łódź

tel. 42 631 25 00, 42 631 25 03

e-mail: deanelec@adm.p.lodz.pl

http://www.weeia.p.lodz.pl/

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ

Politechnika Łódzka

ul. Stefanowskiego 18/22

90-924 Łódź

tel. 42 631 25 00, 42 631 25 03

e-mail: deanelec@adm.p.lodz.pl

http://www.weeia.p.lodz.pl/

 • AUTOMATYKA I STEROWANIE ROBOTÓW

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku • 4 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 4 lata
  tytuł zawodowy: inżynier inżynier

  Automatyka jest wszechobecna we wszystkich gałęziach współczesnej gospodarki, m.in.: w przemyśle, transporcie, energetyce, medycynie, rolnictwie, systemach zarządzania i wielu innych. W przemyśle szerokie zastosowanie znajdują systemy zrobotyzowane, które pozwalają na odciążenie pracowników, podnoszą wydajność i poprawiają jakość produktów. Nasi ekperci kształcą według światowego kanonu dydaktycznego w zakresie automatyki i robotyki, a także zapewnią doskonałe przygotowanie w zakresie programowania i informatyki.

  Studia na kierunku automatyka i sterowanie robotów kładą szczególny nacisk na rozwój wiedzy i umiejętności w tworzeniu algorytmów sterowania i programowaniu robotów. Przekazują wiedzę uniwersalną, pozwalającą na rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin przemysłu, dzisiaj i w przyszłości. Stosują nowoczesne formy kształcenia, w tym eksperyment. Pozostawiają dużo czasu na aktywność w kołach naukowych z gwarancją sukcesów w tej działalności.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku automatyka i sterowanie robotów brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, informatyka, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • BIOMEDICAL ENGINEERING AND TECHNOLOGIES

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Studia w Łodzi - Politechnika Łódzka - kierunek studiów biomedical engineering and technologies

  Chcesz zostać inżynierem, który będzie wspierał rozwój medycyny na całym świecie? Kierunek Biomedical Engineering and Technologies to strzał w dzisiątkę. To połączenie wiedzy z techniki i medycyny, co pozwala na holistyczne poznanie sposobu funkcjonowania oraz stosowania aparatury medycznej. Podczas studiów zyskasz umiejętności niezbędne do projektowania najbardziej nowoczesnej i najlepiej dostosowanej do potrzeb człowieka aparatury medycznej, systemów diagnostycznych i terapeutycznych.

  Poznasz zaawansowane zastosowania informatyki medycznej, a także materiały, które mogą mieć bezpośredni kontakt z tkankami ludzkiego organizmu. Podejmiesz współpracę z lekarzami w zakresie eksploatacji i projektowania aparatury medycznej, systemów diagnostycznych oraz terapeutycznych. Dopracujesz do perfekcji swoje umiejętności językowe, studiując wyłącznie w języku angielskim.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku biomedical engineering and technologies brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, drugi język obcy, fizyka, informatyka, język angielski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • COMPUTER SCIENCE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Studia w Łodzi - Politechnika Łódzka - kierunek studiów computer science

  COMPUTER SCIENCE relizowany jest w ramach Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki. Program jest prowadzony całkowicie w języku angielskim i przedstawia najnowszy stan wiedzy z zakresu bardzo popularnej i szybko rozwijającej się dziedziny, jaką jest informatyka.

  Studenci zdobywają szerokie kwalifikacje z projektowania systemów informatycznych, tworzenia i testowania oprogramowania, przetwarzania i analizy danych. Studia przygotowują do rozwiązywania złożonych problemów technicznych oraz wyzwaniami i jakie niesie ze sobą ta nowoczesna i szybko rozwijająca się specjalność.

  GŁÓWNE PRZEDMIOTY
  • Introduction to Computer Science
  • Programming and Data Structures
  • Databases
  • Object Oriented Programming in C++
  • Software Engineering
  • Computer Networks
  • Operating Systems
  • Numerical Methods

  Każdy student Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) w ramach programu studiów realizuje co najmniej jeden semestr (6 semestr) – „Mobility Semester” w uczelni zagranicznej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku computer science brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  drugi język obcy, fizyka, informatyka, język angielski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ELECTRONIC AND TELECOMMUNICATION ENGINEERING

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier

  Studia w Łodzi - Politechnika Łódzka - kierunek studiów electronic and telecommunication engineering

  Studia prowadzone są w ramach Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki. Program realizowany jest całkowicie w języku angielskim.

  Zasadniczym celem kształcenia jest wyposażenie absolwenta w podstawową wiedzę z zakresu elektroniki, telekomunikacji i teleinformatyki, ze szczególnym zwróceniem uwagi na obecny stan i trendy rozwojowe w tych dziedzinach.

  Największy nacisk położono tu na przygotowanie w zakresie analizy i projektowania analogowych i cyfrowych układów elektronicznych, techniki mikroprocesorowej (w tym oprogramowania) i optoelektroniki, technologii i konstrukcji sprzętu elektronicznego, wdrażania nowoczesnych sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych. Studenci uczą się również samodzielnego zdobywania, weryfikacji i selekcji informacji z różnych źródeł, w tym źródeł elektronicznych.

  Istotnym celem kształcenia jest także zaznajomienie studentów ze specyfiką pracy inżyniera – w tym przygotowanie do pracy zespołowej, na przykład w zespołach projektowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku electronic and telecommunication engineering brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  drugi język obcy, fizyka, informatyka, język angielski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kandydaci na studia drugiego stopnia będą klasyfikowani na podstawie:1. oceny wpisanej w dyplomie ukończenia studiów wyższych2. oceny z rozmowy kwalifikacyjnej.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier
  Studia w Łodzi - Politechnika Łódzka - kierunek studiów elektronika i telekomunikacja

  Dzisiaj urządzenia elektroniczne to już nie tylko prosty montaż i konserwacja. To tysiące możliwości, jakie stwarza programowanie i projektowanie systemów mikroprocesowych, a także wykorzystanie sieci bezprzewodowych. Ten kierunek łączy najnowsze osiągnięcia elektroniki, informatyki i telekomunikacji.

  To studia dla chcących coś więcej niż tylko programować – dla przyszłych konstruktorów układów elektronicznych, projektantów systemów mikroprocesorowych i sieci komunikacji bezprzewodowej. Nasi wykładowcy zadbają o to, abyś był dobrze przygotowany do pracy przy tworzeniu systemów telekomunikacyjnych 5G, Przemysłu 4.0 i Internetu Rzeczy (IoT). Rozwiniesz się także w pracy zespołowej, gdyż większość zajęć to projekty i laboratoria prowadzone nowoczesnymi, zorientowanymi na studenta metodami nauczania.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku elektronika i telekomunikacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kandydaci na studia drugiego stopnia będą klasyfikowani na podstawie: 1. oceny wpisanej w dyplomie ukończenia studiów wyższych 2. oceny z rozmowy kwalifikacyjnej.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ELEKTROTECHNIKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 4 lata • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 4 lata 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier
  Studia w Łodzi - Politechnika Łódzka - kierunek studiów elektrotechnika

  Studenci poznają sposoby wytwarzania, przesyłu i energii elektrycznej od elektrowni do gniazdka w ścianie, metody przetwarzania energii elektrycznej na energię mechaniczną, cieplną czy chemiczną stosowaną w przemyśle lub w domu oraz podstawy projektowania i obsługi instalacji i urządzeń elektrycznych.

  W ramach wymienionych poniżej specjalności, obierają dwa z kilku bloków specjalnościowych przedmiotów obieralnych, a niezależnie od wybranej specjalności jeden z kilkunastu bloków ogólnych przedmiotów obieralnych.

  Nabyta wiedza i umiejętności pozwolą absolwentowi na rozumienie i analizę procesów fizycznych zachodzących w urządzeniach i układach elektrycznych, a także na formułowanie i rozwiązywanie złożonych problemów inżynierskich przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi informatycznych zarówno do modelowania, analizy czy obróbki wyników pomiarów.

  Cele kształcenia osiągane są w wyniku nauczania w formie wykładów, ćwiczeń, zaawansowanych nowoczesnych laboratoriów, zajęć projektowych i pisania pracy dyplomowej. W trakcie studiów student odbywa 6-tygodniową praktykę przemysłową.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Automatyka i metrologia
  • Elektroenergetyka
  • Technologie internetowe w mechatronice

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Automatyka i metrologia
  • Elektroenergetyka
  • Technologie internetowe w mechatronice

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Automatyka i metrologia
  • Elektroenergetyka
  • Technologie internetowe w mechatronice

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Automatyka i metrologia
  • Elektroenergetyka
  • Technologie internetowe w mechatronice

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku elektrotechnika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, informatyka, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kandydaci na studia drugiego stopnia będą klasyfikowani na podstawie: 1. oceny wpisanej w dyplomie ukończenia studiów wyższych 2. oceny z rozmowy kwalifikacyjnej.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • HUMAN-COMPUTER INTERACTION

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Łodzi - Politechnika Łódzka - kierunek studiów human-computer interaction

  Na rynku pracy pojawia się coraz większe zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu interakcji człowiek-komputer (z ang. human-computer interaction HCI) potrafiących prototypować, ewaluować i badać technologie interaktywne projektowane dla użytkowników.

  Ukończenie kierunku HCI w Politechnice Łódzkiej pozwala na zdobycie szerszych, niż tylko techniczne, kompetencji ze styku informatyki i nauk społecznych. Celem studiów II st. kierunku Human-Computer Interaction jest wykształcenie specjalisty przygotowanego do sprostania wymaganiom dynamicznie rozwijającego się międzynarodowego rynku pracy, otwartego na zmieniające się realia, wyposażonego w umiejętności pozwalające na projektowanie rozwiązań i usług opartych na najnowszych technologiach, a także przygotowanego do samodzielnej pracy z technologiami, które dopiero zostaną opracowane w przyszłości.

  Program studiów pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności technicznych w zakresie obsługi nowoczesnego sprzętu informatycznego, druku 3D, oprogramowania oraz najnowszych metod i technologii interaktywnych. Absolwent kierunku jest przygotowany do efektywnej pracy w multidyscyplinarnych zespołach projektowych i potrafi prowadzić proces projektowania interaktywnych systemów informatycznych z głębokim zrozumieniem czynników ludzkich.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Kandydaci na studia drugiego stopnia będą klasyfikowani na podstawie:1. oceny wpisanej w dyplomie ukończenia studiów wyższych2. oceny z rozmowy kwalifikacyjnej.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INFORMATYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 4 lata • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 4 lata 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier
  Studia w Łodzi - Politechnika Łódzka - kierunek studiów informatyka

  Informatyka to kierunek dla komputerowych pasjonatów, którzy chcą działać w środowisku najnowszych technologii. Wybierając ten kierunek, opanujesz programowanie na wysokim poziomie wyspecjalizowania i zyskasz wiedzę dotyczącą sprzętu komputerowego.

  Na pierwszych trzech semestrach zyskasz wiedzę z algorytmów i struktur danych, podstaw programowania, systemów operacyjnych i architektury komputerów. Semestr 4. i 5. poświęcone są bazom danych, systemom wbudowanym oraz podstawom inżynierii programowania. Semestr 6. i 7. oprócz podstaw sztucznej inteligencji czy uczenia maszynowego daje możliwość wyboru własnej ścieżki zainteresowań.

  Na przyszłych inżynierów czeka blisko 40 propozycji specjalistycznych zajęć, m. in. projektowanie aplikacji mobilnych, budowanie aplikacji bazodanowych w technologii HTML5 i Java, grafika trójwymiarowa i animacyjna czy programowanie na urządzenia przenośne. Nasi wykładowcy to wysoko wykwalifikowana kadra, posiadająca doświadczenie w pracy dydaktycznej, osiągnięcia naukowe w dziedzinie informatyki, a często także doświadczenie biznesowe.

  Wiele zajęć odbywa się w nowoczesnych i unikalnych w skali światowej laboratoriach naukowo-badawczych i półprzemysłowych w Centrum Technologii Informatycznych PŁ. Jaskinia 3D, laboratorium technik multimedialnych i laboratoria modelowania ruchów postaci w grach komputerowych to tylko niektóre miejsca, w których będziesz zyskiwać kompetencje na najwyższym poziomie. Program studiów jest aktualizowany w konsultacji z wieloma firmami branży ICT, które biorą udział także w samym procesie kształcenia.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Bazy danych i systemy ekspertowe
  • Inżynieria oprogramowania
  • Systemy sieciowe
  • Technologie internetowe

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Bazy danych i systemy ekspertowe
  • Inżynieria oprogramowania
  • Systemy sieciowe
  • Technologie internetowe

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, informatyka, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kandydaci na studia drugiego stopnia będą klasyfikowani na podstawie: 1. oceny wpisanej w dyplomie ukończenia studiów wyższych 2. oceny z rozmowy kwalifikacyjnej.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier
  Studia w Łodzi - Politechnika Łódzka - kierunek studiów inżynieria biomedyczna

  Jeśli wahasz się, czy wybrać medycynę, czy studia inżynierskie, to ten kierunek jest właśnie dla Ciebie. To właśnie tutaj możesz połączyć wiedzę z różnych dyscyplin naukowych, aby projektować najbardziej nowoczesną i najlepiej dostosowaną do potrzeb człowieka aparaturę medyczną oraz systemy diagnostyczne i terapeutyczne.

  Poznasz zaawansowane zastosowania informatyki medycznej a także elektroniki medycznej. Zyskasz także przygotowanie z zakresu złożonych systemów diagnostyki medycznej, które pozwolą rozwiązywać istotne problemy konstrukcyjne. Poznasz materiały, które mogą mieć bezpośredni kontakt z tkankami ludzkiego organizmu oraz poznasz technologię ich wykorzystania.

  Podejmiesz współpracę z lekarzami medycyny w zakresie eksploatacji i projektowania aparatury medyczne, systemów diagnostycznych i terapeutycznych, a także udziału w projektach badawczych. To jeden z niewielu kierunków, na których swoje talenty mogą rozwijać umysły ścisłe o zamiłowaniu biologiczno-medycznym.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Elektronika medyczna i tekstronika
  • Inżynieria biomateriałów

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria biomedyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kandydaci na studia drugiego stopnia będą klasyfikowani na podstawie: 1. oceny wpisanej w dyplomie ukończenia studiów wyższych 2. oceny z rozmowy kwalifikacyjnej.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MECHATRONIKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister magister
  Studia w Łodzi - Politechnika Łódzka - kierunek studiów mechatronika

  Interdyscyplinarne studia łączące wiedzę i umiejętności związane z czterema obszarami: elektroniką, elektrotechniką, mechaniką oraz informatyką. Absolwent kierunku będzie w stanie twórczo stosować w swojej pracy te elementy wiedzy technicznej, sztucznej inteligencji i inżynierii komputerowej, które będą mu najbardziej przydatne do rozwiązania praktycznych zadań, np. projektowania i wdrażania systemów mechatronicznych.

  W trakcie realizacji programu studiów nacisk jest położony na wykorzystanie nowoczesnych technik przetwarzania informacji oraz wspomagania projektowania. Duża liczba zajęć laboratoryjnych i projektowych oraz możliwość wyboru bloków i przedmiotów obieralnych, pozwala na kształtowanie i zastosowanie zdobytej wiedzy teoretycznej oraz nabycie umiejętności praktycznych.

  Koncepcja kształcenia studentów ukierunkowana jest na kształcenie kadr dla gospodarki opartej na wiedzy i znajomości trendów rozwojowych, jak również przygotowuje studentów do wprowadzania w obszar praktyki przemysłowej (zwłaszcza przemysłu zajmującego się projektowaniem i produkcją w skali mili- mikro- i nano, urządzeń i układów mechatronicznych), a także w obszar procesów technologicznych (w tym także ekologii przemysłowej), traktowanych jako wyraz innowacyjności i rozwoju tej gałęzi gospodarki.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku mechatronika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, informatyka, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kandydaci na studia drugiego stopnia będą klasyfikowani na podstawie: 1. oceny wpisanej w dyplomie ukończenia studiów wyższych 2. oceny z rozmowy kwalifikacyjnej.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • SYSTEMY STEROWANIA INTELIGENTNYMI BUDYNKAMI

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier
  Studia w Łodzi - Politechnika Łódzka - kierunek studiów systemy sterowania inteligentnymi budynkami

  Zasadniczym celem studiów jest wypromowanie absolwentów, którzy będą potrafili sprostać najnowszym wymaganiom z zakresu szeroko rozumianego „inteligentnego” budownictwa. Branża budowlana z jednej strony musi sprostać coraz to wyższym wymaganiom klientów, z drugiej strony ustawodawca nakłada szereg wymagań, zwłaszcza w obszarze efektywności energetycznej budynków.

  Spójnym rozwiązaniem obu powyższych kwestii są inteligentne systemy zarządzania budynkami. W związku z powyższym od kilku lat wzrasta na rynku zapotrzebowanie na specjalistów z tego zakresu. Tylko i wyłącznie  połączenie wiedzy z zakresu elektrotechniki, budownictwa, architektury oraz inżynierii środowiska daje interdyscyplinarne kompetencje wymagane dla skutecznego wykonywania zadań z zakresu projektowania, programowania oraz integracji systemów zarządzania w inteligentnych i energooszczędnych budynkach.

  W programie studiów nie brakuje podstawowych przedmiotów z branży elektrycznej rozwiniętej o nowoczesne systemy zarządzania energią oraz instalacje systemów energii odnawialnej. Znaczna ilość przedmiotów z zakresu sterowników programowalnych oraz systemów kontrolno – pomiarowych daje absolwentowi umiejętności możliwe do wykorzystania w wielu pokrewnych branżach. 

  W ramach programu studiów jest szereg przedmiotów z obszaru budownictwa, w tym: podstawy konstrukcji budynków, fizyka budowli czy projektowanie oraz realizacja inwestycji.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Integracja systemów automatyki budynkowej
  • Integracja systemów pomiarowych w instalacjach i sieciach elektroenergetycznych

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku systemy sterowania inteligentnymi budynkami brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, informatyka, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Łódzka.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (13)

Michał Ocena odpowiedz

Studiowałem Transport na PŁ i na innej uczelni. Wykłady na podobnym poziomie, jednak jeżeli chodzi o część praktyczną bardziej satysfakcjonują mnie zajęcia na PŁ. Dlatego polecam Transport na PŁ

Igorrr Ocena odpowiedz

Polecam IBP: fajne zajęcia, wykładowcy z którymi można się dogadać (nawet w sprawie nieobecności), możliwość odbycia praktyk w różnych, interesujących miejscach.

Przemek Ocena odpowiedz

Z dużą ciekawością poszedłem na kierunek Systemy sterowania inteligentnymi budynkami i jestem pozytywnie zaskoczony. Myślę, że jest to kierunek przyszłościowy

Bartek K. Ocena odpowiedz

Jestem na Mechatronice- kierunek dla wytrwałych :D ale warto przetrwać dla ludzi, którzy są tutaj naprawdę cudowni, a przede wszystkim dla wykształcenia jakie daje kierunek.

Rysiek Ocena odpowiedz

Wybrałem kierunek Transport bo do końca nie wiedziałem czym chce zajmować się zawodowo, a po tym kierunku jest wiele różnych możliwości. Zamierzam starać się o praktyki w miejscach zajmujących się różnymi dziedzinami związanymi z Transportem, może w ten sposób wybiorę swoją zawodową drogę ;) Polecam wszystkim, którzy maja taki problem jak ja

Olek Ocena odpowiedz

Polecam Automatykę i Robotykę na PŁ. Studia bardzo wymagające, ale nie ma problemu ze znalezieniem stażu czy pracy, nawet już podczas trwania studiów

Krzysiek Ocena odpowiedz

Automatyka i robotyka to bardzo rozwijające studia. Co ważne, wszystko czego się nauczyłeś na studiach możesz wykorzystać w pracy w różnych branżach i sektorach. Automatyka i robotyka na Politechnice Łódzkiej to świetny wybór i mocny fundament przyszłej kariery. Wiem, co mówię, bo na studia przyjechałem aż z Przemyśla.

damian Ocena odpowiedz

Studiuję Elektrotechnikę na Politechnice Łódzkiej, a dlatego zdecydowałem się na studia na tej uczelni przez szeroki i ciekawy wybór specjalności. Każda specjalność to konkretny fach, konkretny zawód i umiejętności. Właśnie tak powinno wyglądać nauczenie techniczne

marek Ocena odpowiedz

Politechnika Łódzka to taka uczelnia, która idzie z postępem, ciągle się rozwija, dzięki czemu studenci mogą w tym postępie technologicznym uczestniczyć

transport Ocena odpowiedz

Wybrałem studia na Politechnice Łódzkiej, bo kierunek Transport zawsze stał bardzo wysoko w różnych notowaniach. Rzeczywiście, na tej uczelni nie można się nudzić, a nauka jest bardzo poważną inwestycją

dawid Ocena odpowiedz

Politechnika Łódzka, co widać po kierunku, który studiuję, przekazuje nowoczesną wiedzę. Uczy i pokazuje rzeczy, które niedługo staną się normą, niezależnie w jakiej dziedzinie. Politechnika Łódzka wychodzi w przyszłość, a Systemy sterowania inteligentnymi budynkami są tego najlepszym przykładem

Wxzcx Ocena odpowiedz

Beznadzieja

AH-703 Ocena odpowiedz

Polecam, najlepszy wydział (mechaniczny też fajny) na Politechnice!