• AKUSTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Akustyka

  Kierunek akustyka jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku związanego z rosnącą liczbą osób niedosłyszących oraz ochroną środowiska przed hałasem. Program studiów realizuje interdyscyplinarność (zagadnienia fizyczne, medyczne, psychologiczne, psychoakustyczne, ekonomiczne – Protetyka Słuchu oraz fizyczne, ochronę środowiska, psychologiczne, psychoakustyczne, ekonomiczne – Ochrona Przed Hałasem). Zdecydowana większość absolwentów kierunku znajduje pracę w swoim zawodzie. Część studentów decyduje się kontynuować edukację na kierunku Akustyka, studia II stopnia. Studia prowadzone są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.

  Atuty kierunku

  • interdyscyplinarność,
  • praktyczny charakter studiów (zdecydowana większość wszystkich zajęć stanowią zajęcia o charakterze praktycznym),
  • możliwość znalezienia pracy w zawodzie.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Protetyka słuchu i ochrona przed hałasem

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Protetyka słuchu

   

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Akustyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny do wyboru
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka i astronomia lub fizyka, informatyka, matematyka, chemia, biologia, geografia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Astronomia jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz średnia uzyskanych ocen w toku studiów.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • ASTRONOMIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Astronomia

  Astronomia jest obok matematyki i fizyki podstawowym kierunkiem studiów w kanonie akademickich studiów w obszarze nauk ścisłych. Instytut Obserwatorium Astronomiczne na Wydziale Fizyki UAM posiada niezbędny i wymagany przepisami potencjał kadrowy, naukowy, organizacyjny i sprzętowy do prowadzenia studiów na kierunku astronomia na najwyższym poziomie. Program kształcenia obejmuje wszystkie ważne współcześnie działy astronomii.

  Atuty kierunku

  Absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku astronomia są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia lub pracy zawodowej. Nieliczni absolwenci, którzy nie kontynuują studiów znajdują zatrudnienie przeważnie w firmach informatycznych dzięki swojemu gruntownemu praktycznemu przygotowaniu w tym obszarze. Również firmy z obszary zastosowań technik satelitarnych stanowią potencjalne miejsca zatrudnienia licencjatów po astronomii.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Astronomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny do wyboru
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka i astronomia lub fizyka, informatyka, matematyka, chemia, biologia, geografia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Astronomia jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz średnia uzyskanych ocen w toku studiów.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • BIOFIZYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Biofizyka

  Biofizyka zajmuje się badaniem fizycznych podstaw procesów życiowych na różnych poziomach organizacji, od pojedynczych cząsteczek przez organelle i komórki, aż do organizmów i całych ekosystemów. Celem biofizyki jest również wyjaśnienie i ilościowy opis procesów biologicznych z wykorzystaniem stosowanych w fizyce aparatury, technik eksperymentalnych i modelowania.

  W ostatnich latach ważną częścią biofizyki jako dyscypliny naukowej stała się również nauka o widzeniu (ang. Vision Science). Specjalność biofizyka molekularna będzie interesująca dla osób chcących zrozumieć, jak podstawowe prawa fizyki rządzą funkcjonowaniem organizmów żywych. Specjalność optyka okularowa z optometrią adresowana jest do osób pragnących dowiedzieć się, jak funkcjonuje wzrok i jak można go diagnozować i korygować.

  Atuty kierunku

  Kierunek biofizyka prowadzony przez Wydział Fizyki UAM posiada wyróżniającą ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Na studentów czekają komfortowe sale dydaktyczne, dobrze wyposażone pracownie specjalistyczne oraz rozbudowana infrastruktura badawcza. Ponadto studia na tak interdyscyplinarnym kierunku jak Biofizyka, to nie tylko okazja do poznania prawideł rządzących materią ożywioną, ale również niesamowity trening umysłu, który pomoże zmierzyć się z każdym wyzwaniem zawodowym w przyszłości. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Biofizyka molekularna
  • Optyka okularowa z optometrią

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Optyka okularowa z optometrią

   

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biofizyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka/fizyka i astronomia, informatyka, matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biofizyka jest średnia ocen ze studiów oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

  Dowiedz się więcej

 • FIZYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Fizyka

  Studia na kierunku fizyka przeznaczone są dla ludzi ciekawych, z pasją poznawania świata i procesów nim rządzących. Pozwalają poszerzyć horyzonty i zdobyć wiedzę potrzebną na rynku pracy. Akademicki kurs fizyki ogólnej rozszerzony jest o wiedzę z zakresu podstawowych technik informatycznych, nanotechnologii, fizyki fazy skondensowanej i informatyki kwantowej.

  Bogate zaplecze laboratoryjne i otwarta na nowości, pomocna kadra naukowo-dydaktyczna pozwala studentom na spełnienie ich własnych zainteresowań i pasji np. poprzez wybór tematyki i realizację pracy licencjackiej. Studenci mają także dostęp do szerokiej oferty zajęć do wyboru.

  Absolwent specjalności nauczycielskiej prowadzonej we współpracy z Wydziałem Chemii, będzie przygotowywany do nauczania fizyki i chemii w szkołach.

  Atuty kierunku

  • wysoka jakość kształcenia potwierdzona wyróżniającą oceną Polskiej Komisji Akredytacyjnej,
  • ścisły związek prowadzonej dydaktyki z nauką uprawianą na światowym poziomie,
  • doskonale wyposażone laboratoria oraz zajęcia prowadzone przy użyciu aktualnie wykorzystywanej aparatury badawczej,
  • możliwość włączenia się już od pierwszych lat w działalność naukową wydziału.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Nauczanie fizyki i chemii

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Physics of advanced materials for energy processing

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Fizyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny do wyboru
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka i astronomia lub fizyka, informatyka, chemia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Fizyka jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz średnia uzyskanych ocen w toku studiów.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • FIZYKA MEDYCZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Fizyka medyczna

  Fizyka medyczna to interdyscyplinarny kierunek studiów łączący fizykę i medycynę, wykorzystujący metody fizyczne w diagnostyce i terapii medycznej. Zakres wiedzy w ramach tego kierunku obejmuje szeroki wachlarz zagadnień fizyki poczynając od mechaniki, poprzez fizykę jądrową i techniki radiacyjne, a kończąc na najnowszych metodach diagnostyki obrazowej (tomografia komputerowa, pozytronowa tomografia emisyjna czy obrazowanie magnetycznym rezonansem jądrowym).

  W trakcie studiów student ma możliwość doprecyzowania swoich zainteresowań poprzez wybór przedmiotów z zakresu zaawansowanych metod fizyki medycznej lub nanomedycyny. Zajęcia kliniczne odbywają się w wyspecjalizowanych jednostkach medycznych (np. Wielkopolskie Centrum Onkologii, Affidea, Szpital Wojewódzki w Poznaniu).

  Atuty kierunku

  Postęp technik diagnostycznych i terapeutycznych opiera się na najnowszych osiągnięciach fizyki, dlatego ważnym członkiem zespołu medycznego jest fizyk medyczny. Zadaniem jego jest nie tylko udział w planowaniu terapii, ale także obsługa urządzeń diagnostycznych i przygotowanie ich do badań. Fizyk medyczny posiada umiejętności pozwalające na współpracę z personelem medycznym w zakresie procesu diagnostycznego, terapeutycznego oraz prowadzenia badań naukowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Fizyka medyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka i astronomia lub fizyka, informatyka, matematyka, chemia, biologia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Fizyka medyczna jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz średnia uzyskanych ocen w toku studiów.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • REŻYSERIA DŹWIĘKU Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Reżyseria dźwięku

  Reżyseria dźwięku to jeden z niewielu kierunków studiów uniwersyteckich z pogranicza sztuki i nauki. W dobie wszechobecnych przekazów medialnych ta dziedzina jest szczególnie ważna - nie można bowiem sobie dzisiaj wyobrazić żadnego filmu, teledysku, relacji z koncertu muzycznego, czy wręcz gry komputerowej, bez profesjonalnie przygotowanej warstwy dźwiękowej.

  W ramach trzyletnich studiów licencjackich przygotowujemy więc na tym kierunku zawodowych, wszechstronnie wykształconych realizatorów dźwięku, którzy potrafią sprostać współczesnym wymogom rynku medialnego. Oprócz przyswajania sobie podstaw naukowo-technicznych, studenci rozwijają w sobie wrażliwość muzyczną i uczą się, jak praktycznie przekładać wizje muzyczne na techniczny język realizatora dźwięku.

  Atuty kierunku

  Oprócz podstaw naukowo-technicznych, wykładanych studentom przez pracowników Instytutu Akustyki, przedmiotów muzycznych uczą kompozytorzy i zawodowi muzycy. Natomiast przedmiotów dotyczących technologii realizacji dźwięku uczą znani realizatorzy dźwięku z dużym doświadczeniem zawodowym i dorobkiem. Studenci odbywają też bardzo interesujące praktyki w krajowych ośrodkach radiowych i telewizyjnych, teatrach, jak również w dużych firmach nagłośnieniowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Reżyseria dźwięku jest brany sprawdzian praktyczny oraz następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka i astronomia lub fizyka, informatyka, matematyka, chemia, biologia, geografia

  Przeprowadzony zostanie również sprawdzian praktyczny.

  Dowiedz się więcej

   

 • TECHNOLOGIE KOMPUTEROWE Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Technologie komputerowe

  Kierunek technologie komputerowe to studia informatyczne pozwalające uzyskać tytuł inżyniera z kompetencjami w obszarze nauk ścisłych oraz technicznych. Ukończenie studiów pozwoli w sposób twórczy stosować i rozwijać technologie komputerowe, rozumiane jako interdyscyplinarna dziedzina wiedzy i praktyki o szerokim znaczeniu dla współczesnej gospodarki.

  Absolwent będzie dysponował podstawową wiedzą i umiejętnościami, przede wszystkim praktycznymi, dotyczącymi różnych dziedzin informatyki, cyfrowego przetwarzania danych, elektroniki analogowej i cyfrowej, telekomunikacji i automatyki, jak i tworzenia i zarządzania systemami informatycznymi, aplikacjami (także mobilnymi) oraz usługami sieciowymi/internetowymi. Studia przygotują do pracy we własnym przedsiębiorstwie, firmie, jak i w korporacji.

  Atuty kierunku

  Student zdobywa szeroką wiedzą w zakresie różnych dziedzin informatyki. Jest przygotowany do pracy zespołowej oraz posiada wiele umiejętności inżynierskich w obszarze najnowocześniejszych technik (tele-)informatycznych.

  Posiada zdolność dostosowywania się do wymogów gospodarki opartej na wiedzy, w warunkach szybko zmieniającego się rynku pracy kształtowanego przez rozwój nowych technologii. Zdobywa dobre przygotowanie kompetencyjne — teoretyczne i praktyczne, a także techniczne i pozatechniczne.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Technologie komputerowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka i astronomia lub fizyka, informatyka, chemia

  Dowiedz się więcej

   

 • OPTOMETRIA Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Optometria

  Optometria to interdyscyplinarna dziedzina wiedzy, która rozwiązuje powszechnie występujące problemy wzrokowe. Jest częścią nauki o widzeniu obejmującej badania poznawcze nad procesem widzenia, procedury optometryczne oraz metody terapii widzenia. Na Wydziale Fizyki UAM kształcenie optometrystów prowadzone jest od roku 2000.

  W ciągu ostatnich lat Wydział istotnie rozbudował infrastrukturę niezbędną do realizacji studiów optometrycznych stając się wiodącym ośrodkiem w Polsce. Powstały nowe, doskonale wyposażone pracownie specjalistyczne oraz rozpoczęto intensywne kształcenie własnej kadry naukowo-dydaktycznej. Wydział nieustannie poszerza obszary współpracy naukowej, dydaktycznej i technicznej z wieloma ośrodkami akademickimi, podmiotami gospodarczymi i organizacjami środowiskowymi.

  Atuty kierunku

  Wydział  dysponuje bardzo dobrze wyposażonymi pracowniami do ćwiczeń optometrycznych i terapii widzenia, a umiejętności postępowania z pacjentami studenci zdobywają pod okiem doświadczonych lekarzy okulistów i optometrystów w ramach praktyk. Wielkie znaczenie dla nowoczesnego kształcenia ma Pracownia Fizyki Widzenia i Neuronauki Centrum NanoBioMedycznego wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt badawczy oraz diagnostyczny pozwalający prowadzić badania naukowe na najwyższym, światowym poziomie.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Optometria jest średnia ocen ze studiów I stopnia oraz wynik rozmowy rekrutacyjnej.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • APLIKACJE INTERNETU RZECZY Stopień: II REKRUTACJA

  Aplikacje internetu rzeczy to międzyuczelniane i interdyscyplinarne studia informatyczne prowadzone przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza i Uniwersytet Ekonomiczny. Studia łączą w sobie następujące obszary wiedzy: ekonomię - koncentrując się na nowoczesnych rozwiązaniach funkcjonowania firmy w ramach elektronicznej gospodarki opartej na wiedzy; nauki ścisłe - w zakresie nowoczesnych metod zbierania i przetwarzania danych z otoczenia; technikę - w zakresie najnowszych technologii informatyczno-komunikacyjnych i ich zastosowań praktycznych.

  Student zdobywa wiedzę i kompetencje w zakresie budowy sieci komputerowych oraz sieci automatyki. Potrafi projektować złożone aplikacje internetu rzeczy oraz tworzyć nowe rozwiązania w ramach rzeczywistości rozszerzonej i rzeczywistości wirtualnej.

  Atuty kierunku

  Studia są prowadzone przez dwie renomowane uczelnie, które mają wieloletnie doświadczenie badawcze i edukacyjne w zakresie nowoczesnych technologii informatycznych. Student zdobywa kompetencje w obszarze projektowania aplikacji i usług internetu przyszłości, a także zna metody i narzędzia informatyczne niezbędne do funkcjonowania małej firmy w nowoczesnej gospodarce. Potrafi posługiwać się narzędziami i technologiami informatycznymi do analizy, projektowania, wdrażania oraz pielęgnacji systemów.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Aplikacje Internetu Rzeczy jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej i średnia ocen ze studiów oraz ocena na dyplomie. 

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (1)

Patrycja Ocena

Polecam