Dodaj do ulubionych

BIOANALITYKA CHEMICZNA studia – kierunek studiów

Studia na kierunku bioanalityka chemiczna to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 4 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia

 

Studenci kierunku bioanalityka chemiczna zdobędą specjalistyczną wiedzę z zakresu nauk chemicznych i biologicznych. Ponadto dowiedzą się więcej na temat technologii środowiska, inżynierii chemicznej oraz technologii żywności. Co więcej nauczą się planować i przeprowadzać eksperymenty chemiczne, dokonywać analizy chemiczne oraz kosmetyczne. Osoby, które aplikują na powyższe studia poznają zasady obsługi specjalistycznej aparatury stosowanej w laboratoriach chemicznych.

Absolwenci znają zatrudnienie w laboratoriach chemicznych, zakładach przemysłowych, firmach zajmujących się produkcją i oceną jakości materiałów, stacjach uzdatniania wód i oczyszczalniach ścieków oraz w firmach kosmetycznych.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Jako że studia inżynierskie cieszą się dużą popularnością wśród maturzystów, przed aplikacją na kierunek bioanalityka chemiczna należy zapoznać się ze szczegółowymi wymaganiami rekrutacyjnymi określonymi przez daną uczelnie wyższą.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku bioanalityka chemiczna to:

 • język polski

 • język obcy nowożytny

 • matematyka

 • fizyka i astronomia/chemia/geografia/biologia.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK BIOANALITYKA CHEMICZNA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Koszalińska

Politechnika Koszalińska

Jednostka prowadząca

Bioanalityka chemiczna stopień: (I), czas trwania: 4 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku bioanalityka chemiczna

BIOANALITYKA CHEMICZNA - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

BIOANALITYKA CHEMICZNA STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

BIOANALITYKA CHEMICZNA STUDIA I STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku bioanalityka chemiczna

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOANALITYKA CHEMICZNA?

Chemia jest dyscypliną naukową, której dokonania znajdują zastosowania w wielu prężnie rozwijających się gałęziach gospodarki, między innymi w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym czy kosmetycznym. Osoby, które chciałyby związać swoją przyszłość z jedną z powyższych branży powinni rozważyć aplikację na kierunek bioanalityka chemiczna. Studia te wyróżniają się zróżnicowanym i dopasowanym do współczesnego rynku pracy, programem nauczania, dzięki któremu studenci nie tylko zdobędą specjalistyczną wiedzę kierunkową, ale także rozwiną niezwykle ważne umiejętności praktyczne.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku bioanalityka chemiczna możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia I stopnia ( inżynierskie)

2. Tryb:

• studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci kierunku bioanalityka chemiczna zdobędą wszechstronną wiedzę chemiczną, biologiczną i techniczną. W ramach studiów dowiedzą się więcej na temat analityki chemicznej, chemii biomedycznej i technologii żywności. Ponadto poznają specyfikę przemysłu chemicznego, kosmetycznego i spożywczego.

Jednak przede wszystkim skupią się na rozwijaniu umiejętności praktycznych, które znajdą zastosowanie w ich przyszłej pracy zawodowej. Dowiedzą się, w jaki sposób przeprowadzać eksperymenty chemiczne z zastosowaniem specjalistycznej aparatury laboratoryjnej. Co więcej, poznają zasady organizacji pracy w laboratorium oraz zarządzania całym zespołem. W ramach dostępnych specjalizacji nauczą się analizy żywności i oceny mikrobiologicznej.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOANALITYKA CHEMICZNA?

Studia na kierunku bioanalityka chemiczna trwają 4 lata (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BIOANALITYKA CHEMICZNA?

Po ukończeniu studiów na kierunku bioanalityka chemiczna można znaleźć wiele ciekawych ofert pracy, zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej. Absolwenci idealnie odnajdą się jako pracownicy laboratoriów chemicznych, gdzie wykorzystają wiedzę i umiejętności zdobyte podczas studiów. Równie ciekawą opcją może być związanie swojej przyszłości z firmami zajmującymi się oceną jakości żywności, stacjami uzdatniania wód i oczyszczalniami ścieków, służbami sanitarnymi, czy z firmami przemysłu chemicznego i kosmetycznego.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku bioanalityka chemiczna:

 • przemysł chemiczny

 • przemysł kosmetyczny

 • stacje uzdatniania wody

 • oczyszczalnie ścieków

 • firmy zajmujące się oceną jakości żywności

 • laboratoria chemiczne i przemysłowe

 • służby sanitarne.

Zobacz inne kierunki Chemiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOANALITYKA CHEMICZNA

Komentarze (0)