EUROPEAN LEGAL STUDIES studia – kierunek studiów

Studia na kierunku  European Legal Studies to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

 

W trakcie studiów na kierunku European Legal Studies, studenci zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu nauk politycznych, prawnych i administracyjnych. Ponadto poznają wybrane dziedziny prawa oraz dowiedzą się więcej na temat zagadnień związanych z ekonomią oraz zarządzaniem. Studenci nauczą się także komunikacji w języku angielskim oraz poznają specjalistyczną terminologię biznesową.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w jednostkach administracji publicznej, korporacjach międzynarodowych, firmach doradczych oraz konsultingowych.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Przed przystąpieniem do rekrutacji na kierunek European Legal Studies należy zapoznać się z wszystkimi obowiązującymi na danej uczelni wymaganiami.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku European Legal Studies to:

  • język polski
  • język obcy nowożytny
  • WOS/historia/matematyka

Kandydaci powinni także znać język angielski, w stopniu umożliwiającym im swobodną komunikację.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK EUROPEAN LEGAL STUDIES

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Jednostka prowadząca

European legal studies stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 12.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku european legal studies

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Studia w języku obcym

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

EUROPEAN LEGAL STUDIES STUDIA STACJONARNE

Czas trwania studiów na kierunku european legal studies na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

EUROPEAN LEGAL STUDIES STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek european legal studies na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Przedmioty:

historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku european legal studies na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stac. I stopnia:
80
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek european legal studies na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU EUROPEAN LEGAL STUDIES ?

Absolwenci powyższego kierunku nie powinni mieć problemów ze znalezieniem ciekawej i zarazem perspektywicznej pracy zawodowej. Przede wszystkim znajdą zatrudnienie w firmach i korporacjach, w których wymagana jest znajomość języka angielskiego. Równie ciekawą opcją może być zatrudnienie w firmach doradczych i konsultingowych. Po ukończeniu studiów można związać swoją przyszłość zawodową z biurami tłumaczeniowymi. Ponadto, absolwenci będą posiadać wiedzę i kwalifikacje niezbędne do założenia własnej działalności gospodarczej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku European Legal Studies:

  • korporacje międzynarodowe
  • firmy doradcze i konsultingowe
  • biura tłumaczeniowe
  • administracja publiczna

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU EUROPEAN LEGAL STUDIES

Komentarze (0)