Prawo europejskie studia - kierunek studiów

Prawo europejskie to niezwykle istotne pojęcia w zakresie integracji międzynarodowej w Europie. Można je określić jak zbiór najważniejszych zagadnień dotyczących nauk prawnych, ale także nauk społecznych z szeroką perspektywą historyczną, polityczną, społeczną oraz kulturową. Jeżeli zatem chciałbyś studiować prawo, ale szukasz czego o bardziej zawężonym aspekcie to prawo europejskie może być świetnym początkiem Twojej przyszłej kariery zawodowej!

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku prawo europejskie? Studia kształcą w zakresie nauk prawnych oraz politycznych wzbogaconych o terminologię z dziedziny nauk społecznych. Co więcej, obce nie będą Ci uwarunkowania integracji prawnej, politycznej oraz ekonomicznej Europy. Zdobędziesz także wiedzę z dziedziny genezy i zasad funkcjonowania Unii Europejskiej. Dzięki tej wiedzy będziesz w stanie interpretować zjawiska i procesy społeczne w różnych aspektach: prawnych, politycznych, kulturowych oraz ekonomicznych. Oprócz wiedzy teoretycznej przewidziane są także zajęcia, na których będziesz mógł poprawić swoje umiejętności komunikacyjne poprzez przygotowanie prezentacji czy wystąpień. Takie połączenie powinno zapewnić Ci ciekawą pracę w zawodzie.

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku prawo europejskie? Studia przygotują Cie do pracy w administracji państwowej, instytucjach i organizacjach krajowych i międzynarodowych, ale także w organach Unii Europejskiej czy podmiotach z nią współpracujących. Co więcej, pracę będziesz mógł podjąć w placówkach kulturalnych, wydawnictwach i środkach masowego przekazu. Jeżeli zatem widzisz siebie w jednej z powyższych profesji to prawa europejskie może być świetnym kierunkiem dla Ciebie!

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku prawo europejskie, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język polski, język obcy, WOS, historia, język obcy. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK PRAWO EUROPEJSKIE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Zobacz inne kierunki Prawnicze

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując prawo europejskie

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • nauk prawnych oraz politycznych, terminologii używanej w naukach społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem prawa oraz polityki,
  • strukturach oraz instytucjach Unii Europejskiej,
  • zasadach stanowienia oraz stosowania prawa, systemu prawa polskiego, europejskiego oraz międzynarodowego,
  • pozyskiwania danych, właściwe dla nauk prawnych i innych nauk społecznych, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy zachodzące w Europie,
  • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku prawo europejskie

Absolwent kierunku prawo europejskie znajdzie zatrudnienie w/jako:
  • pracownik w instytucjach i organizacjach krajowych i międzynarodowych,
  • pracownik w administracji państwowej,
  • pracownik instytucji Unii Europejskiej,
  • pracownik w szeroko pojętych mediach,
  • pracownik w placówkach kulturalnych.

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU PRAWO EUROPEJSKIE

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU PRAWO EUROPEJSKIE

Komentarze (0)