Dodaj do ulubionych

Prawo europejskie studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Prawo europejskie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym).

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku prawo europejskie, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język polski, język obcy, WOS, historia, język obcy. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK PRAWO EUROPEJSKIE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Prawo europejskie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 12.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku prawo europejskie

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Prawnicze i administracja

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując prawo europejskie

Program studiów i przedmioty
Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku prawo europejskie? Studia kształcą w zakresie nauk prawnych oraz politycznych wzbogaconych o terminologię z dziedziny nauk społecznych. Co więcej, obce nie będą Ci uwarunkowania integracji prawnej, politycznej oraz ekonomicznej Europy.
Zdobędziesz także wiedzę z dziedziny genezy i zasad funkcjonowania Unii Europejskiej. Dzięki tej wiedzy będziesz w stanie interpretować zjawiska i procesy społeczne w różnych aspektach: prawnych, politycznych, kulturowych oraz ekonomicznych.
Oprócz wiedzy teoretycznej przewidziane są także zajęcia, na których będziesz mógł poprawić swoje umiejętności komunikacyjne poprzez przygotowanie prezentacji czy wystąpień. Takie połączenie powinno zapewnić Ci ciekawą pracę w zawodzie.
 
Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • nauk prawnych oraz politycznych, terminologii używanej w naukach społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem prawa oraz polityki,
 • strukturach oraz instytucjach Unii Europejskiej,
 • zasadach stanowienia oraz stosowania prawa, systemu prawa polskiego, europejskiego oraz międzynarodowego,
 • pozyskiwania danych, właściwe dla nauk prawnych i innych nauk społecznych, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy zachodzące w Europie,
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Jak wyglądają studia na kierunku prawo europejskie?

 

1. Tryb i typ studiów

Kierunek prawo europejskie dostępny jest zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Pierwsza opcja będzie idealnym wyborem dla osób, które mogą pozwolić sobie na codzienne uczestnictwo w zajęciach akademickich. Jeżeli natomiast zależy Ci na połączeniu nauki z praca zawodową, to aplikuj na studia niestacjonarne. W tym przypadku zjazdy odbywają się w wybrane weekendy semestru.

 

Studia na kierunku Prawo europejskie możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

2. Program studiów i przedmioty

Program nauczania na kierunku prawo europejskie obejmuje treści z pogranicza nauk społecznych, prawniczych, administracyjnych, politycznych, a nawet historycznych. Studenci zdobywają specjalistyczną wiedzę na temat prawa i polityki Unii Europejskiej.

W siatce zajęć przewidziano wiele interesujących przedmiotów, takich jak: unijne i krajowe prawo pracy, zagrożenia współczesnej demokracji, europejskie prawo prywatne, czy prawo patentowe.

Jako student będziesz miał okazję poznać różnorodne dziedziny prawa i nauczyć się stosowania ich przepisów i regulacji w praktyce.

Ponadto, wykształcisz cenną umiejętność analizowania procesów i zjawisk społecznych, a także rozwiniesz swoje kwalifikacje z obszaru zarządzania i organizacji pracy, dzięki czemu zwiększysz swoje szanse na objęcie stanowisk kierowniczych i menedżerskich.

Co więcej, wszyscy studenci opanują dwa wybrane języki obce, których znajomość jest niezwykle istotna w pracy na arenie międzynarodowej.

 

3. Dla kogo ten kierunek

Prawo europejskie to niezwykle istotne pojęcia w zakresie integracji międzynarodowej w Europie. Można je określić jak zbiór najważniejszych zagadnień dotyczących nauk prawnych, ale także nauk społecznych z szeroką perspektywą historyczną, polityczną, społeczną oraz kulturową.

Jeżeli zatem chciałbyś studiować prawo, ale szukasz czego o bardziej zawężonym aspekcie to prawo europejskie może być świetnym początkiem Twojej przyszłej kariery zawodowej!

 

4. Gdzie studiować Prawo europejskie

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Prawo europejskie:

 

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PRAWO EUROPEJSKIE STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia?

Studia na kierunku Prawo europejskie trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Kierunek prawo europejskie można realizować na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwsza opcja będzie idealnym wyborem dla absolwentów szkół średnich, którym zależy na zdobyciu wyższego wykształcenia. W tym przypadku studia trwają trzy lata, czyli sześć semestrów i kończą się egzaminem dyplomowym, po którym uzyskasz tytuł licencjata. Jeżeli natomiast zdecydujesz się na studia magisterskie, na naukę będziesz musiał poświęcić dwa lata, czyli cztery semestry. Po ich ukończeniu będziesz mógł się pochwalić tytułem magistra, który otworzy przed tobą wiele zawodowych drzwi.

Czas trwania studiów na kierunku prawo europejskie na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PRAWO EUROPEJSKIE STUDIA I STOPNIA

PRAWO EUROPEJSKIE STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek prawo europejskie na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Przedmioty:

historia, język angielski, język francuski, język niemiecki, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku prawo europejskie na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stac. I stopnia:
80
II stopnia:
60
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek prawo europejskie na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku prawo europejskie

Praca po studiach
Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku prawo europejskie? Studia przygotują Cie do pracy w administracji państwowej, instytucjach i organizacjach krajowych i międzynarodowych, ale także w organach Unii Europejskiej czy podmiotach z nią współpracujących.
Co więcej, pracę będziesz mógł podjąć w placówkach kulturalnych, wydawnictwach i środkach masowego przekazu. Jeżeli zatem widzisz siebie w jednej z powyższych profesji to prawa europejskie może być świetnym kierunkiem dla Ciebie!
 
Absolwent kierunku prawo europejskie znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • pracownik w instytucjach i organizacjach krajowych i międzynarodowych,
 • pracownik w administracji państwowej,
 • pracownik instytucji Unii Europejskiej,
 • pracownik w szeroko pojętych mediach,
 • pracownik w placówkach kulturalnych.

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU PRAWO EUROPEJSKIE

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU PRAWO EUROPEJSKIE

Komentarze (2)

Przyszła studentka odpowiedz pokaż odpowiedzi (1)

Hej, zastanawiam się nad studiami na kierunku prawo europejskie. Widziałam sporo negatywnych opinii na jego temat. Mnie interesowałyby głównie dlatego, że nigdzie nie mogę znaleźć kierunku administracji europejskiej, który nie byłby płatny... Na samo prawo mnie nie ciągnie, zastanawiam się jednak na tym europejskim, zwłaszcza, że nigdzie nie widziałam czegoś podobnego. Chciałabym wiedzieć, czy ktoś ma podobny dylemat bądź czy studiował/studiuje właśnie to i może wypowiedzieć się, czy warto lub czy jednak jest to kierunek zrobiony trochę "na siłę" i już lepiej szukać czegoś innego.

Studenka PE W odpowiedzi do: Przyszła studentka odpowiedz

Hej, studiowałam prawo europejskie i chętnie odpowiem na Twoje pytania :)