Finanse i rachunkowość studia prywatne w Warszawie - uczelnie niepubliczne

Komentarze (0)

Finanse i rachunkowość studia prywatne w Warszawie - uczelnie niepubliczne

Komentarze (0)

Finanse i rachunkowość studia prywatne w Warszawie - uczelnie niepubliczne

Studia w Warszawie na kierunku finanse i rachunkowość można podjąć na 11 uczelniach prywatnych - niepublicznych: Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie, Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie, Uniwersytet WSB Merito Warszawa, Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie, Społeczna Akademia Nauk w Warszawie, Europejska Uczelnia w Warszawie, Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie. Studia stacjonarne i niestacjonarne w uczelniach prywatnych są płatne.

 

Finanse i rachunkowość studia - uczelnie niepubliczne (prywante) w Warszawie

 

1. Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Finanse i rachunkowość będące propozycją Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie realizowane są w systemie dwustopniowym. Jako pierwsze są to trzyletnie studia I stopnia, które kończą się tytułem licencjata, a następnie są to dwuletnie studia II stopnia, kończące się tytułem magistra.

W rekrutacji 2023/2024 studia możesz podjąć w trybie:

 • stacjonarnym (cena za pierwszy rok studiów wynosi 17400 zł)
 • niestacjonarnym (cena za pierwszy rok studiów wynosi 15200 zł)

Jeśli interesujesz się zagadnieniami z zakresu mikroekonomii i finansów, a w przyszłości chciałbyś pracować np. w instytucjach finansowych, to kierunek studiów Finanse i rachunkowość może być dla ciebie świetną propozycją. Akademia Leona Koźmińskiego oferuje swoim studentom kilka specjalności, dzięki czemu każdy z nich może znaleźć interesującą go dziedzinę i rozwijać się w jej kierunku, są to m.in.:

 • finanse i bankowość,
 • rachunkowość, finanse i skarbowość,
 • audyt i kontrola zarządcza w biznesie,
 • doradztwo finansowe.

Będąc studentem kierunku studiów Finanse i rachunkowość, będziesz mógł rozwijać się w zakresie nauk ścisłych, a także zdobywać wiedzę o finansach oraz prawie finansowym i podatkowym. W trakcie studiów nauczysz się m.in. wykonywać analizy finansowe i poznasz, jak finanse i np. ekonomia wzajemnie na siebie oddziałują. Jako student będziesz również rozwijać się w zakresie wybranej przez siebie specjalności, głównie podczas zajęć praktycznych, co pozwoli ci na świetne przygotowanie się do przyszłego zawodu.

Przedmioty, jakie możemy znaleźć w programie studiów na kierunku Finanse i rachunkowość, to m.in. mikroekonomia, makroekonomia, prawo podatkowe, ubezpieczenia społeczne, język obcy, a także statystyka. Studenci przygotowują się również do podjęcia przyszłej pracy poprzez zdobywanie doświadczenia m.in. na obowiązkowych praktykach zawodowych.

Po ukończeniu studiów absolwenci są świetnie przygotowani do podjęcia zatrudnienia m.in. w bankach, administracji, firmach ubezpieczeniowych, instytucjach finansowych, samorządach, a także w działach kadr. Absolwenci są również świetnie przygotowani do poprowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Dowiedz się więcej

 

2. Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Kierunek studiów Finanse i rachunkowość będący propozycją Społecznej Akademii Nauk w Warszawie realizowany jest w systemie jednostopniowym. Są to trzyletnie studia I stopnia, które kończą się tytułem licencjata.

W rekrutacji 2023/2024 studia możesz podjąć w trybie:

 • stacjonarnym (cena za pierwszy rok studiów wynosi 5680 zł)
 • niestacjonarnym (cena za pierwszy rok studiów wynosi 5320 zł)

Finanse i rachunkowość są świetną propozycją dla osób, które interesują się zagadnieniami z zakresu finansów i w przyszłości chciałyby podjąć zatrudnienie np. w instytucjach finansowych lub pracować jako np. księgowy. Dlatego, jeśli przedmioty ścisłe nie sprawiają ci kłopotu, to ten kierunek studiów może być właśnie dla ciebie. W ofercie Społecznej Akademii Nauk w Warszawie możemy znaleźć kilka specjalności, które zostały przygotowane z myślą o wymaganiach współczesnego rynku pracy, są to m.in.:

 • rachunkowość i analiza finansowa,
 • finanse przedsiębiorstw,
 • bankowość i zarządzanie ryzykiem finansowym.

Wybierając kierunek studiów Finanse i rachunkowość w Warszawie, będziesz mieć szansę na rozwinięcie się w kierunku wiedzy o finansach, bankowości, a także ekonomii, która jest również bardzo ważnym zagadnieniem na tym kierunku studiów. W czasie zajęć dowiesz się, jak przeprowadzać analizy finansowe oraz jak założyć własną działalność gospodarczą i jak ją poprowadzić. Poza wiedzą specjalistyczną, którą zdobędziesz podczas zajęć specjalnościowych, rozwiniesz również swoje umiejętności z zakresu prowadzenia negocjacji i mediacji. Jest to wiedza bardzo przydatna nie tylko w życiu zawodowym, ale także i prywatnym. Dodatkowo wiedzę teoretyczną będziesz mieć okazję sprawdzić w praktyce podczas praktyk zawodowych, które będziesz mógł odbyć w wybranej przez siebie placówce.

Przedmioty, które czekają na studentów kierunku Finanse i rachunkowość, to m.in. matematyka, mikroekonomia, makroekonomia, prawo podatkowe, ubezpieczenia społeczne, a także wybrany język obcy na poziomie B2 ze słownictwem specjalistycznym, który umożliwi swobodną komunikację na rynku międzynarodowym. Dodatkowo studenci realizują również przedmioty z zakresu wybranej przez siebie specjalności.

Po ukończeniu studiów absolwenci Finansów i rachunkowości mogą podjąć zatrudnienie m.in. w bankach, instytucjach finansowych, administracji, międzynarodowych korporacjach oraz w firmach konsultingowych m.in. jako doradca finansowy, bankier, makler giełdowy, analityk finansowy lub specjalista do spraw finansów i podatków.

Dowiedz się więcej

 

3. Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Studia ekonomiczne na kierunku Finanse i rachunkowość będące propozycją Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, realizowane są w systemie dwustopniowym. Jako pierwsze są to trzyletnie studia I stopnia, które kończą się tytułem licencjata, a następnie są to dwuletnie studia II stopnia, kończące się tytułem magistra.

W rekrutacji 2023/2024 studia możesz podjąć w trybie:

 • stacjonarnym (cena za pierwszy rok studiów wynosi 6300 zł)
 • niestacjonarnym (cena za pierwszy rok studiów wynosi 6300 zł)
 • online

Finanse i rachunkowość są świetną propozycją dla osób, które interesują się zagadnieniami z zakresu finansów, księgowości i ekonomii, dlatego, jeśli przedmioty ścisłe nie stanowią dla ciebie większego wyzwania, to ten kierunek studiów może być właśnie dla ciebie. Akademia Finansów Vistula w Warszawie oferuje swoim studentom kilka specjalności, dzięki czemu każdy ze studentów może rozwijać się w interesującej go dziedzinie, są to m.in.:

 • przedsiębiorczość,
 • bankowość i usługi finansowe,
 • rachunkowość i finanse,
 • doradztwo podatkowe i kontrola podatkowa,
 • rachunkowość i finanse acca,
 • analityk rynku finansowego.

Wybierając kierunek studiów Finanse i rachunkowość, będziesz mógł rozwijać się w kierunku nauk ścisłych i ekonomicznych takich jak np. matematyka, finanse czy księgowość. W czasie studiów poznasz również najważniejsze zagadnienia prawa podatkowego i finansowego. Znajomość przepisów prawa umożliwi ci m.in. pracę jak księgowy. Jako student będziesz także zdobywać wiedzę z zakresu wybranej przez siebie specjalności, a w czasie ćwiczeń będziesz również rozwijać swoje kompetencje miękkie.

Przedmioty, jakie czekają na studentów kierunku studiów Finanse i rachunkowość opierają się na bloku ogólnym i specjalnościowym. Niektóre z przedmiotów to m.in. prawo podatkowe, matematyka, ekonometria, statystyka, język obcy oraz ubezpieczenia społeczne. W programie przewidziano również godziny na zrealizowanie praktyk zawodowych, które zwiększają szansę studenta na szybkie znalezienie satysfakcjonującej go pracy, a także na sprawdzenie swoich umiejętności.  

Absolwenci kierunku studiów Finanse i rachunkowość mogą znaleźć zatrudnienie m.in. jako doradcy podatkowi, pracownicy banków, specjaliści do spraw finansów, maklerzy, a także jako przedsiębiorcy. Mogą oni szukać zatrudnienia m.in. w korporacjach międzynarodowych, urzędach, firmach prywatnych, a także w bankach.

Dowiedz się więcej

 

4. Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska

Finanse i rachunkowość będące propozycją Collegium Humanum – Szkoły Głównej Menedżerskiej są realizowane w systemie dwustopniowym. Jako pierwsze są to trzyletnie studia I stopnia, kończące się tytułem licencjata, a następnie są to dwuletnie studia II stopnia, które kończą się tytułem magistra.

W rekrutacji 2023/2024 studia możesz podjąć w trybie:

 • stacjonarnym (cena za pierwszy rok studiów wynosi 4900 zł)
 • niestacjonarnym (cena za pierwszy rok studiów wynosi 4900 zł)

Jeśli interesujesz się zagadnieniami z zakresu finansów i ekonomii, a w przyszłości chciałbyś pracować np. w instytucjach finansowych, to kierunek studiów Finanse i rachunkowość mogą być dla ciebie ciekawą propozycją. W ofercie Collegium Humanum – Szkoły Głównej Menedżerskiej możemy znaleźć wiele specjalności, które zostały przygotowane z myślą o studentach i ich zainteresowaniach, są to m.in.:

 • finanse małych i średnich przedsiębiorstw (mśp),
 • finanse międzynarodowe,
 • finanse publiczne,
 • audyt i kontrola finansowa,
 • bankowość i doradztwo inwestycyjne,
 • controlling inwestycyjny,
 • doradztwo podatkowe, finansowe i ubezpieczeniowe,
 • finanse i rachunkowość przedsiębiorstwa,
 • podatki, kadry i płace,
 • rachunkowość zarządcza,
 • zarządzanie ryzykiem w finansach.

Wybierając kierunek studiów Finanse i rachunkowość, zdobędziesz szeroką wiedzę z zakresu nauk ścisłych. W czasie studiów będziesz rozwijać swoje umiejętności poprzez naukę m.in. wykonywania analiz finansowych, a także dowiesz się, jakie programy mogą być wykorzystywane w pracy np. księgowej. Podczas zajęć zdobędziesz również wiedzę z zakresu wybranej przez ciebie specjalności.

Program studiów na kierunku Finanse i rachunkowość opiera się na takich przedmiotach jak m.in. rachunkowość podatkowa, prawo finansowe, ubezpieczenia społeczne, techniki negocjacyjne, ekonometria, a także wybrany język obcy wraz ze słownictwem specjalistycznym.  

Absolwenci kierunku studiów Finanse i rachunkowość po ukończeniu studiów mogą szukać zatrudnienia m.in. w bankach, instytucjach finansowych, biurach inwestycyjnych, działach kadr i płac, a także we własnych działalnościach gospodarczych.

Dowiedz się więcej

 

5. Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Studia na kierunku Finanse i rachunkowość będące propozycją Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego w Warszawie, realizowane są w systemie jednostopniowym. Są to trzyletnie studia I stopnia, które kończą się tytułem licencjata.

W rekrutacji 2023/2024 studia możesz podjąć w trybie:

 • stacjonarnym 
 • niestacjonarnym 

Finanse i rachunkowość są świetną propozycją dla osób, które interesują się zagadnieniami z zakresu nauk ścisłych, a także ekonomii i jej powiązania z finansami, dlatego, jeśli nawet najtrudniejsze zadania matematyczne nie stanowią dla ciebie większego wyzwania, to ten kierunek studiów może cię zainteresować. W ofercie Uczelni Łazarskiego w Warszawie możemy znaleźć kilka specjalności, takich jak m.in.:

 • bankowość,
 • rynki finansowe,
 • finanse przedsiębiorstw,
 • kontrola finansowa i audyt,
 • zarządzanie finansami w erze cyfrowej.

Studiując Finanse i rachunkowość w Warszawie, zdobędziesz wiele cennych umiejętności z zakresu m.in. obsługiwania specjalistycznych programów, wykorzystywanych np. w pracy księgowej. W czasie studiów poza zagadnieniami z nauk ścisłych studenci poznają również m.in. podstawy prawa finansowego oraz zagadnienia dotyczące ubezpieczeń. W trakcie zajęć będziesz także rozwijać swoje umiejętności w kierunku wybranej przez ciebie specjalności.

W programie studiów możemy znaleźć wiele przedmiotów poruszających zagadnienia z nauk ścisłych np. ekonometrii, statystyki, matematyki oraz mikroekonomii i makroekonomii. Dodatkowo studenci Finansów i rachunkowości są również zobowiązani do zaliczenia lektoratu z wybranego języka obcego na poziomie B2 wraz ze słownictwem specjalistycznym,

Po ukończeniu studiów na kierunku Finanse i rachunkowość możesz znaleźć zatrudnienie m.in. w bankach, korporacjach audytowych, firmach konsultingowych, samorządach, a także w urzędach. Niektórzy z absolwentów decydują się również na otworzenie własnej działalności gospodarczej.

Dowiedz się więcej

 

6. Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie

Finanse i rachunkowość będące propozycją Wydziału Zarządzania i Logistyki Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej w Warszawie realizowane są w systemie dwustopniowym. Jako pierwsze są to trzyletnie studia I stopnia, kończące się tytułem licencjata, a następnie są to dwuletnie studia II stopnia, które kończą się tytułem magistra.

W rekrutacji 2023/2024 studia możesz podjąć w trybie:

 • stacjonarnym (cena za pierwszy rok studiów wynosi 8400 zł)
 • niestacjonarnym (cena za pierwszy rok studiów wynosi 8200 zł)

Jeśli interesujesz się szeroko pojętymi finansami, a także ekonomią i prowadzeniem biznesu, to kierunek studiów Finanse i rachunkowość może być dla ciebie świetną propozycją. Dodatkowym atutem każdego z kandydatów na ten kierunek będą m.in. zdolności matematyczne, ponieważ to właśnie na przedmiotach ścisłych opiera się ten kierunek studiów. W ofercie Uczelni Techniczno-Handlowej w Warszawie możemy znaleźć kilka specjalności, które zostały dostosowane do zainteresowań studentów, są to m.in.:

 • zarządzanie i finanse w przedsiębiorstwie,
 • rachunkowość finansowa i zarządcza,
 • doradztwo finansowe, podatkowe i ubezpieczeniowe,
 • analityka finansowa.

Studiując Finanse i rachunkowość, zdobędziesz cenne umiejętności z zakresu m.in. prowadzenia działalności gospodarczej, a także przeprowadzania analiz finansowych i rozliczania się m.in. z urzędami. W czasie studiów będziesz również zdobywać wiedzę z zakresu wybranej przez ciebie specjalności, a także z wybranego języka obcego na poziomie B2 wraz ze słownictwem specjalistycznym.

Przedmioty, jakie możemy znaleźć w programie studiów, opierają się na bloku ogólnym, a także na bloku specjalnościowym. Niektóre z przedmiotów to m.in. ekonometria, makroekonomia, finanse, mikroekonomia, matematyka, język obcy, a także statystyka. Studenci są również zobowiązani do zaliczenia obowiązkowych praktyk zawodowych.

Po ukończeniu studiów absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w biurach rachunkowych, firmach audytorskich, firmach konsultingowych, międzynarodowych korporacjach, bankach, urzędach, a także w samorządach i działach kadr i płac. Niektórzy z absolwentów decydują się na otworzenie własnej działalności i sprawdzają się w roli przedsiębiorcy.

Dowiedz się więcej

 

7. Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie

Kierunek studiów Finanse i rachunkowość będący propozycją Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie jest realizowany w systemie dwustopniowym. Jako pierwsze są to trzyletnie studia I stopnia, które kończą się tytułem licencjata, a następnie są to dwuletnie studia II stopnia, kończące się tytułem magistra.

W rekrutacji 2023/2024 studia możesz podjąć w trybie:

 • stacjonarnym (cena za pierwszy rok studiów wynosi 4600 zł)
 • niestacjonarnym (cena za pierwszy rok studiów wynosi 4600 zł)

Finanse i rachunkowość są świetną propozycją dla osób, które interesują się zagadnieniami finansowymi i ekonomicznymi, dlatego, jeśli przedmioty ścisłe nie sprawiają ci problemu, to ten kierunek może być właśnie dla ciebie. W ofercie Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie możemy znaleźć kilka specjalności, są to m.in.:

 • finanse i rachunkowość przedsiębiorstw,
 • kontrola i audyt,
 • informatyka w rachunkowości,
 • finanse i ubezpieczenia społeczne i majątkowe,
 • finanse publiczne,
 • prawo finansowe,
 • doradztwo podatkowe.

Będąc studentem kierunku Finanse i rachunkowość, będziesz rozwijać się w zakresie finansów oraz biznesu, co w przyszłości pozwoli ci m.in. na poprowadzenie własnej działalności gospodarczej lub na pracę m.in. w urzędach. W czasie studiów nauczysz się również zasad negocjacji i mediacji, co jest niezwykle przydatną wiedzą nie tylko w życiu zawodowym, ale także i prywatnym. Dodatkowo będziesz uczęszczać na zajęcia z wybranej przez siebie specjalności.

Program studiów na kierunku Finanse i rachunkowość opiera się na przedmiotach ogólnych, a także tych specjalnościowych. Niektóre z przedmiotów to m.in. rachunkowość finansowa, ubezpieczenia, matematyka, mikroekonomia, makroekonomia oraz wybrany język obcy ze słownictwem specjalistycznym.

Po ukończeniu studiów na kierunku Finanse i rachunkowość absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie m.in. jako doradcy finansowi, pracownicy banku, maklerzy, przedsiębiorcy, specjaliści do spraw finansów oraz jako specjaliści do spraw podatków.

Dowiedz się więcej

 

8. Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie

Studia na kierunku Finanse i rachunkowość oferowane przez Wyższą Szkołę Bankową w Warszawie realizowane są w systemie dwustopniowym. Jako pierwsze są to trzyletnie studia I stopnia, które kończą się tytułem licencjata, a następnie są to dwuletnie studia II stopnia, kończące się tytułem magistra.

W rekrutacji 2023/2024 studia możesz podjąć w trybie:

 • stacjonarnym (cena za pierwszy rok studiów wynosi 6000 zł)
 • niestacjonarnym (cena za pierwszy rok studiów wynosi 6000 zł)

Kierunek studiów Finanse i rachunkowość jest świetną propozycją dla osób, które interesują się zagadnieniami z zakresu rachunkowości, finansów, a także bankowości. W ofercie Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie możemy znaleźć kilka specjalności, dzięki czemu studenci mogą rozwijać się w zakresie wybranej przez siebie specjalności, są to m.in.:

 • bankowość i innowacje finansowe,
 • doradca finansowo–inwestycyjny,
 • finanse przedsiębiorstw,
 • kadry i płace,
 • rachunkowość.

Wybierając studia ekonomiczne w Warszawie na kierunku Finanse i rachunkowość w Warszawie, dowiesz się m.in., jak prowadzić działalność gospodarczą, a także jak wygląda praca np. w działach kadr. W trakcie zajęć nauczysz się również przeprowadzać analizy finansowe i poznasz podstawy prawa finansowego oraz podatkowego. Jako student wybierzesz również interesującą cię specjalność w ramach, której będziesz się rozwijać, a także odbędziesz praktyki zawodowe.

W programie studiów na kierunku Finanse i rachunkowość możemy znaleźć głównie przedmioty ścisłe takie jak np. matematyka, finanse, mikroekonomia, makroekonomia, a także statystyka. Inne przedmioty to mi.in. prawo podatkowe oraz wybrany język obcy na poziomie B2.

Będąc absolwentem kierunku studiów Finanse i rachunkowość możesz znaleźć zatrudnienie m.in. w bankach, samorządach, firmach audytorskich, międzynarodowych korporacjach, biurach rachunkowych, urzędach, a także możesz otworzyć własną działalność gospodarczą.

Dowiedz się więcej

 

9. Akademia Ekonomiczno - Humanistyczna w Warszawie

Studia na kierunku Finanse i rachunkowość możesz również studiować na Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. Są one realizowane w systemie dwustopniowym. Jako pierwsze są to trzyletnie studia I stopnia, które kończą się tytułem licencjata, a następnie są to dwuletnie studia II stopnia, które kończą się tytułem magistra.

W rekrutacji 2023/2024 studia możesz podjąć w trybie:

 • stacjonarnym (cena za pierwszy rok studiów wynosi 5700 zł)
 • niestacjonarnym (cena za pierwszy rok studiów wynosi 5500 zł)
 • online

Kierunek studiów Finanse i rachunkowość jest skierowany do osób, które interesują się zagadnieniami z zakresu ekonomii i gospodarki rynkowej, a także dla tych, którym przedmioty ścisłe nie sprawiają trudności. Jeśli spełniasz te wymagania, to ten kierunek studiów może być właśnie dla ciebie. Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie oferuje swoim studentom kilka specjalności, dzięki czemu każdy z nich może znaleźć interesującą go dziedzinę, są to m.in.:

 • przedsiębiorczość,
 • bankowość i usługi finansowe,
 • rachunkowość i finanse,
 • rachunkowość i finanse acca,
 • analityk rynku finansowego.

Decydując się na kierunek studiów Finanse i rachunkowość w Warszawie możesz zdobyć wiele cennych umiejętności, które przygotują cię do wykonywania przyszłego zawodu. W trakcie studiów zdobędziesz wiedzę m.in. z zakresu rachunkowości, finansów, a także ubezpieczeń. Podstawą do zrozumienia tych przedmiotów będzie matematyka, dlatego tak ważne jest u kandydata, aby nie miał on trudności z tym przedmiotem. W czasie studiów również będziesz uczestniczyć na zajęcia z zakresu wybranej przez ciebie specjalności, a także będziesz rozwijać swoje kompetencje miękkie, takie jak np. sztuka negocjowania i mediacji.

Przedmioty, jakie czekają na studentów kierunku studiów Finanse i rachunkowość to m.in. matematyka, statystyka, ekonometria, finanse, ubezpieczenia, prawo podatkowe, a także wybrany język obcy ze słownictwem specjalistycznym na poziomie B2, co umożliwi ci komunikację i pracę na arenie międzynarodowej.

Absolwenci kierunku studiów Finanse i rachunkowość mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w firmach konsultingowych, działach kard i płac, biurach rachunkowych, bankach, instytucjach finansowych, a także w urzędach.

Dowiedz się więcej

 

Sprawdź

Kierunki studiów w Warszawie

WSZYSTKO O KIERUNKU FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ - WARSZAWA

Komentarze (0)