GASTRONOMIA studia – kierunek studiów

Studia na kierunku gastronomia to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa  3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu  inżyniera.

Studia możesz podjąć w trybie iestacjonarnym. 

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia

 

Program nauczania na kierunku gastronomia będzie oscylował wokół nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Studenci zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu dietetyki, technologii żywności, biochemii czy mikrobiologii. Ponadto rozwiną szereg umiejętności praktycznych i nauczą się sposobu obróbki dań oraz sposobu ich podania. Co więcej poznają tajniki prowadzenia punktu gastronomicznego.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w poradniach dietetycznych, firmach cateringowych, punktach gastronomicznych czy w firmach zajmujących się technologią żywności.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Studia związane z dietetyką i żywieniem zyskują coraz większą popularność wśród maturzystów w całej Polsce. Dlatego też kandydaci na kierunek gastronomia powinni zapoznać się z wymogami rekrutacyjnymi obowiązującymi na danej uczelni wyższej. W przypadku szkół niepublicznych należy zdać egzamin maturalny z dowolnych przedmiotów maturalnych. Kandydaci muszą także pamiętać o dostarczeniu wymaganych dokumentów i dokonaniu opłaty.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK GASTRONOMIA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

UCZELNIE, GDZIE GASTRONOMIA JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Jednostka prowadząca

Turystyka i rekreacja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku turystyka i rekreacja

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku gastronomia

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Gastronomia i hotelarstwo

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU GASTRONOMIA?

Gastronomia to kierunek, który wyróżnia się interdyscyplinarnym programem nauczania. Studenci zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu dietetyki, technologii żywności, nauk o zdrowiu czy medycyny. Ponadto rozwiną szereg cennych umiejętności praktycznych z zakresu różnorodnych dziedzin. Dzięki temu studenci zwiększą swoje szanse na zdobycie ciekawej i perspektywicznej pracy zawodowej.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku gastronomia możemy podzielić na:

1. Typ

 • studia I stopnia (inżynierskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci kierunku gastronomia będą mieli szansę zdobyć kompleksową wiedzę z zakresu różnorodnych dyscyplin naukowych, między innymi takich jak medycyna, dietetyka czy nauki biologiczne i chemiczne. W planie znajdzie się także wiele ciekawych przedmiotów o tematyce związanej z biochemią, biotechnologią czy chemią żywności. Ponadto dowiedzą się więcej o gospodarce żywnościowej oraz towaroznawstwie.

Osoby, które aplikują na powyższy kierunek rozwiną także cenne umiejętności praktyczne oraz podniosą swoje kwalifikacje zawodowe. Przede wszystkim nauczą się działań związanych z technologią oraz przetwórstwem żywności. Ponadto zdobędą zdolności z zakresu obróbki i profesjonalnego podania dań. Studenci wykształcą umiejętność organizacji żywienia zbiorowego oraz obsługi konsumenta. Ważnym elementem kształcenia będzie doskonalenie kompetencji z zakresu przedsiębiorczości, zarządzania i ekonomii, co umożliwi absolwentom założenie własnej działalności gospodarczej o profilu związanym z gastronomią i żywieniem.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU GASTRONOMIA?

Studia na kierunku gastronomia trwają 3,5 roku (studia I stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku gastronomia na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite

Brak wyników

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU GASTRONOMIA?

Absolwenci kierunku gastronomia, dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom, nie powinni mieć problemów ze znalezieniem ciekawej i dobrze płatnej pracy zawodowej. Przede wszystkim idealnie odnajdą się jako pracownicy restauracji, hoteli czy punktów żywienia zbiorowego. Dobrym rozwiązaniem może być zatrudnienie w firmach cateringowych, poradniach dietetycznych oraz centrach odnowy biologicznej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku gastronomia:

 • poradnie dietetyczne
 • centra odnowy biologicznej
 • hotele
 • firmy cateringowe
 • restauracje
 • placówki żywienia zbiorowego
 • ośrodki kultury
 • własna działalność gospodarcza

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU GASTRONOMIA

Komentarze (0)