MENEDŻER ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA

MENEDŻER ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA

Dodaj do ulubionych

MENEDŻER ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA studia – kierunek studiów

Studia na kierunku menedżer żywności i żywienia to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

 

Program nauczania na kierunku menedżer żywności i żywienia będzie oscylował wokół nauk o zdrowiu, nauk biologicznych oraz przyrodniczych, a także zagadnień związanych z zarządzaniem i marketingiem. Studenci nauczą się podejmowania działań z zakresu technologii żywości, a także zarządzania branżą gastronomiczną. Co więcej, dowiedzą się, w jaki sposób przeprowadzać kontrolę jakości oraz kierować pracą całego zespołu.

Absolwenci znajdą zatrudnienie na stanowiskach kierowniczych i menedżerskich. Ponadto mogą związać swoją przyszłość z hotelarstwem i gastronomią, jednostkami badawczymi, firmami konsultingowymi, gospodarstwami agroturystycznymi oraz placówkami zajmującymi się edukacją żywieniową.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Przed przystąpieniem do rekrutacji na kierunek menedżer żywności i żywienia warto zapoznać się z wszystkimi wymogami obowiązującymi na danej uczelni wyższej. Studia te cieszą się dużą popularnością, a wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym mają duże znaczenie w procesie rekrutacji.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku menedżer żywności i żywienia to:

 • matematyka

 • język obcy

 • fizyka,

 • chemia,

 • biologia.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK MENEDŻER ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka

Jednostka prowadząca

Menedżer żywności i żywienia stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

MENEDŻER ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

MENEDŻER ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

MENEDŻER ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA STUDIA I STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku menedżer żywności i żywienia

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU MENEDŻER ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA?

Jedzenie to bardzo ważny element naszego życia, dlatego tak ważne jest aby było ono dobrej jakości i spełniało wszystkie istotne normy. Studia na kierunku menedżer żywności i żywienia kształcą specjalistów, posiadających przygotowanie zawodowe niezbędne do podjęcia pracy w gastronomii. Studenci będą mieli okazję zdobyć wszechstronną wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne, które znajdą zastosowanie w ich przyszłej pracy zawodowej.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku menedżer żywności i żywienia możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia I stopnia (licencjackie)

2. Tryb:

• studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci kierunku menedżer żywności i żywienia zdobędą kompleksowe wykształcenie z obszrau nauk przyrodniczych, biologicznych i chemicznych. Ponadto dowiedzą się więcej na temat szeroko pojętej technologii żywienia i żywności, a także poznają zasady inżynierii produkcji. Jednak przede wszystkim skupią się na rozwijaniu umiejętności praktycznych.

W ramach kształcenia nauczą się technik zarządzania i marketingu, a także dowiedzą się w jaki sposób kontrolować proces produkcji żywności. Program nauczania zakłada realizacje warsztatów, dzięki którym studenci zyskają umiejętność zarządzania zespołem pracowników. Integralną cześć studiów będą stanowić praktyki zawodowe, które zostaną zrealizowane w zakładach przemysłowych, rzemieślniczych i usługowych.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU MENEDŻER ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA?

Studia na kierunku menedżer żywności i żywienia trwają 3 lata (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU MENEDŻER ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA?

Absolwenci kierunku menedżer żywności i żywienia nie powinni mieć problemów ze znalezieniem zatrudnienia w wielu prężnie rozwijających się branżach. Przede wszystkim idealnie odnajdą się jako pracownicy przedsiębiorstw gastronomicznych, hoteli, czy ośrodków wypoczynkowych. Co więcej mogą podjąć pracę w jednostkach naukowo-badawczych, mediach i placówkach zajmujących się edukacją żywieniową.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku menedżer żywności i żywienia:

 • przedsiębiorstwa gastronomiczne

 • hotele

 • ośrodki agroturystyczne

 • media

 • placówki zajmujące się edukacją żywieniową

 • jednostki naukowo – badawcze

 • własna działalność gospodarcza

Zobacz inne kierunki Zarządzanie i Marketing

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU MENEDŻER ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA

Komentarze (0)