Arkusze maturalne język angielski

Wyszukiwarka arkuszy

Wyszukiwarka arkuszy

język angielski
Forma
Poziom
Rok
Arkusze maturalne: 60 Poziom Forma Rok
Język angielski - (formuła 2015) - poziom podstawowy podstawowy pisemny 2024
Język angielski - (formuła 2023) - poziom podstawowy podstawowy pisemny 2024
Język angielski - dla obywateli Ukrainy (formuła 2015) - poziom podstawowy podstawowy pisemny 2024
Język angielski - dla obywateli Ukrainy (formuła 2023) - poziom podstawowy podstawowy pisemny 2024
Język angielski - (formuła 2023) - poziom rozszerzony rozszerzony pisemny 2024
Język angielski - (formuła 2015) - poziom rozszerzony rozszerzony pisemny 2024
Język angielski - (formuła 2023) - poziom dwujęzyczny dwujęzyczny pisemny 2024
Język angielski - (formuła 2015) - poziom podstawowy podstawowy pisemny 2023
Język angielski - (formuła 2023) - poziom podstawowy podstawowy pisemny 2023
Język angielski - matura próbna grudzień (formuła 2023) - poziom podstawowy podstawowy pisemny 2023
Język angielski - dla obywateli Ukrainy (formuła 2015) - poziom podstawowy podstawowy pisemny 2023
Język angielski - dla obywateli Ukrainy (formuła 2023) - poziom podstawowy podstawowy pisemny 2023
Język angielski - matura próbna grudzień (formuła 2023) dla obywateli Ukrainy - poziom podstawowy podstawowy pisemny 2023
Język angielski - (formuła 2015) - poziom rozszerzony rozszerzony pisemny 2023
Język angielski - (formuła 2023) - poziom rozszerzony rozszerzony pisemny 2023
Język angielski - (formuła 2015) - poziom dwujęzyczny dwujęzyczny pisemny 2023
Język angielski - (formuła 2023) - poziom dwujęzyczny dwujęzyczny pisemny 2023
Język angielski - arkusz pokazowy (formuła 2023) - poziom podstawowy podstawowy pisemny 2022
Język angielski - matura próbna (formuła 2023) - poziom podstawowy podstawowy pisemny 2022
Język angielski - matura próbna grudzień (formuła 2023) - poziom podstawowy podstawowy pisemny 2022
Język angielski - poziom podstawowy podstawowy pisemny 2022
Język angielski - matura próbna grudzień (formuła 2023) dla obywateli Ukrainy - poziom podstawowy podstawowy pisemny 2022
Język angielski - dla obywateli Ukrainy - poziom podstawowy podstawowy pisemny 2022
Język angielski - poziom rozszerzony rozszerzony pisemny 2022
Język angielski - arkusz pokazowy (formuła 2023) - poziom rozszerzony rozszerzony pisemny 2022
Język angielski - matura próbna grudzień (formuła 2023) - poziom rozszerzony rozszerzony pisemny 2022
Język angielski - poziom dwujęzyczny dwujęzyczny pisemny 2022
Język angielski - arkusz pokazowy (formuła 2023) - poziom dwujęzyczny dwujęzyczny pisemny 2022
Język angielski - matura próbna grudzień (formuła 2023) - poziom dwujęzyczny dwujęzyczny pisemny 2022
Język angielski - poziom podstawowy podstawowy pisemny 2021

Matura 2024 arkusz z języka angielskiego – jak będzie wyglądał

Każdy uczeń na maturze musi zdać egzamin z języka obcego nowożytnego. Maturzyści najczęściej decydują się, by zdawać język angielski, ponieważ to właśnie jego zazwyczaj uczą się w szkole.

Egzamin ten, podobnie jak egzamin maturalny z języka polskiego oraz matematyki, jest obowiązkowy. Oznacza to, że jest szczególnie ważny, ponieważ uzyskanie zbyt małej ilości z tego przedmiotu oznacza niezdaną maturę, a takiej sytuacji chciałby uniknąć każdy uczeń. Przed przystąpieniem do matury 2024 warto, poza powtórkami, zaznajomić się również z tym, jak wygląda arkusz maturalny z języka angielskiego.

Uczniowie mogą wykorzystać je także do ćwiczenia swojej wiedzy i umiejętności. Rozwiązywanie arkuszy maturalnych z poprzednich lat z pewnością dobrze wpłynie na późniejszy wynik już właściwego egzaminu maturalnego. Poniżej tłumaczymy, jak będzie wyglądał arkusz maturalny z tego przedmiotu.

W 2024 roku maturzystów czeka wiele zmian. Przede wszystkim część uczniów przystąpi do nowej formuły matury – Formuły 2023 (absolwenci 4-letniego liceum (od 2023 r.) i 5-letniego technikum (od 2024 r.). Pozostali uczniowie, 3-letniego liceum i 4-letniego technikum, zdawać będą jeszcze "starą maturę", czyli maturę w Formule 2015.

Sprawdź:

matura 2024 angielski - podstawowy

matura 2024 angielski - rozszerzony

matura 2024 angielski - ustny

Zmiany na maturze z języka angielskiego w 2024 roku

Zmiany na maturze z języka angielskiego w 2024 roku

Podczas pisemnej matury z języka obcego nowożytnego (podobnie jak z języka polskiego oraz matematyki) uczeń w 2023 roku będzie musiał uzyskać minimum 30 procent punktów możliwych do zdobycia, żeby zdać maturę z tego przedmiotu.

Uczniów czeka jednak kilka zmian w związku z maturą w nowej formule (Formule 2023) w 2024 roku. Mianowicie wprowadzono zadania otwarte tj. rozumieniu ze słuchu, rozumieniu tekstów pisanych, znajomości środków językowych (gramatyki i leksyki).

To jednak niejedyne zmiany na egzaminie z tego przedmiotu. Poza modyfikacjami w arkuszu maturalnym z języka angielskiego, uczniów czeka też kilka innych rewolucji. Chodzi między innymi o czas trwania egzaminu maturalnego z języka angielskiego (oraz każdego innego języka obcego nowożytnego).

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie podstawowym będzie trwać 120 minut, natomiast matura z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym będzie nieco dłuższa – czas, jaki uczniowie będą mieli do wykorzystania, wynosi 150 minut. Liczba punktów, jaką uczeń będzie mógł zdobyć zarówno na poziomie podstawowym, jak i poziomie rozszerzonym wynosi 60 punktów. Liczba zadań na egzaminie maturalnym z języka angielskiego na poziomie podstawowym będzie wynosiła 48 plus wypracowanie na minimum 80-130 wyrazów.

Z kolei na poziomie rozszerzonym liczba zadań będzie wynosiła 47 plus wypracowanie na minimum 200-250 wyrazów. Uczniów na maturze z języka angielskiego w 2024 roku będzie obowiązywał także ograniczony zakres środków leksykalnych i gramatycznych.

Jak będzie wyglądał arkusz egzaminacyjny z języka angielskiego w 2024 roku

Większość uczniów z pewnością zastanawia się, jak będzie wyglądał arkusz egzaminacyjny z języka angielskiego w 2024 roku. Co roku arkusze maturalne wyglądają bardzo podobnie, różnią się jednak treścią (a czasami również ilością) zadań. Arkusze egzaminacyjne z języka angielskiego (oraz innych języków obcych nowożytnych) są opublikowane na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i każdy uczeń może się z nimi zapoznać. Nie ma jeszcze arkuszy z nowej formuły matury – Formuły 2023, ponieważ dopiero w maju 2023 roku maturzyści będą je rozwiązywać po raz pierwszy.

Na pierwszej stronie arkusza maturalnego z języka angielskiego znajduje się miejsce na wpisanie przez ucznia swojego PESELu oraz kodu ucznia. Podana jest również informacja, z czego i na jakim poziomie jest to egzamin, a także data i czas jego trwania. Uczeń może tam również sprawdzić, ile maksymalnie punktów może zdobyć z tego egzaminu maturalnego. W skrócie – na pierwszej stronie podane są wszystkie najważniejsze informacje. Poza tym podana jest również instrukcja dla zdającego, z którą powinien się zapoznać każdy maturzysta.

 

Poniżej prezentujemy przykładową instrukcję dla zdającego z egzaminu maturalnego z języka angielskiego:

1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 15 stron (zadania 1–10). Ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego egzamin.

2. Teksty do zadań od 1. do 3. zostaną odtworzone z płyty CD.

3. Pisz czytelnie. Używaj długopisu/pióra tylko z czarnym tuszem/atramentem.

4. Nie używaj korektora, a błędne zapisy wyraźnie przekreśl.

5. Pamiętaj, że zapisy w brudnopisie nie będą oceniane.

6. Na tej stronie oraz na karcie odpowiedzi wpisz swój numer PESEL i przyklej naklejkę z kodem.

7. Zaznaczając odpowiedzi w części karty przeznaczonej dla zdającego, zamaluj pola do tego przeznaczone. Błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz właściwe.

8. Tylko odpowiedzi zaznaczone na karcie będą oceniane.

9. Nie wpisuj żadnych znaków w części przeznaczonej dla egzaminatora.

Dodatkowo każda strona egzaminu jest ponumerowana, a na końcu arkusza znajduje się brudnopis, gdzie uczeń może robić swoje notatki. Przy każdym zadaniu znajduje się również maksymalna liczba punktów, jaką uczeń może zdobyć za to konkretne zadanie.

Jak będzie wyglądał arkusz z języka angielskiego w 2024 roku

W arkuszu z języka angielskiego na poziomie podstawowym w 2024 roku w Formule 2023 pojawi się test, składający się z: 15 zadań -rozumienie ze słuchu, 20 zadań - rozumienie tekstów pisanych, 13 zadań - znajomość środków językowych (leksykalno-gramatycznych). Uczeń będzie musiał zmierzyć się także z wypracowaniem.

Z kolei w Formule 2015 arkusz egzaminacyjny z języka angielskiego na poziomie podstawowym będzie obejmować 3-4 zadania - rozumienie ze słuchu, 3-4 zadania - rozumienie tekstów pisanych, 2-3 zadania - znajomość środków językowych (leksykalno-gramatycznych).

Na egzaminie maturalnym z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym (Formuła 2023) pojawi się test, składający się z 15 zadań - rozumienie ze słuchu, 18 zadań - rozumienie tekstów pisanych, 14 zadań - znajomość środków językowych (leksykalno-gramatycznych) oraz wypracowanie.

Na egzaminie z tego przedmiotu na poziomie rozszerzonym w Formule 2015 test będzie obejmował: 3-4 zadania - rozumienie ze słuchu, 3-4 zadania - rozumienie tekstów pisanych, 2-3 zadania - znajomość środków językowych (leksykalno-gramatycznych), a także wypracowanie.

sprawdź

harmonogram matur 2024

matura 2024 polski - podstawowy

matura 2024 polski - rozszerzony

matura 2024 polski - ustny

matura 2024 matematyka - podstawowa

matura 2024 matematyka - rozszerzona

matura 2024 angielski - podstawowy

matura 2024 angielski - rozszerzony

matura 2024 angielski - ustny

matura 2024 niemiecki - podstawowy

matura 2024 niemiecki - ustny

matura 2024 biologia

matura 2024 chemia

matura 2024 fizyka

matura 2024 historia

matura 2024 geografia

matura 2024 informatyka

matura 2024 wos

matura 2024 - wszystko

matura poprawkowa 2024

niezdana matura 2024

jak wyglądają matury 2024

jak liczyć punkty matura 2024

nowa lista pytań jawnych matura 2024

kierunki studiów 2024

progi punktowe na studia

jak wpisać wyniki matur w systemie IRK krok po kroku

arkusze maturalne