Matura 2024 WOS – poziom rozszerzony

Matura 2024 WOS – poziom rozszerzony

Matura 2024 WOS – poziom rozszerzony

16.05.2024

Matura 2024 z wiedzy o społeczeństwie (WOS) – poziom rozszerzony (część pisemna)

W piątek 10 maja 2024 roku o godzinie 9:00 rozpoczęła się matura 2024 z wiedzy o społeczeństwie (WOS) na poziomie rozszerzonym. Egzamin potrwa 180 minut, zadania będą dotyczyły następujących obszarówczłowiek i społeczeństwo, państwo i polityka, prawo i prawa człowieka, zagadnienia międzynarodowe. Za rozwiązanie wszystkich zadań będzie można uzyskać maksymalnie 60 punktów. Arkusze maturalne z wosu opublikujemy tutaj po godzinie 14:00.

Wyniki egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie ogłoszone zostaną  9 lipca 2024 roku. Sprawdż wyniki matur 2024.

Egzamin w terminie dodatkowym odbędzie się 7 czerwca 2024 r. 

Do matury 2024 z WOS-u na poziomie rozszerzonym podchodzi 16 010 osób (tj. 6,1% absolwentów 2024 r.) co jest więcej niż rok temu. W 2023 do matury z WO-Su podeszło ponad 14 tysięcy maturzystów (5,5% absolwentów). Sprawdź czy się dostaniesz na studia kalkulator maturalny.

Średni wynik matury z wosu w 2023 roku wyniósł 42 procent (absolwenci liceum w formule 2023) oraz 22 procent (absolwenci technikum w formule 2015).

Przecieki i opinie

Przed rozpoczęciem matur wśród zdających panowała napięta atmosfera, wyrażali swój niepokój i stres na profilach społecznościowych.

Pierwsze opinie abiturientów pojawiły się w sieci już po około godzinie. Z ich relacji wynika, że w arkuszu pojawiło się „ubóstwo i wykluczenie w społeczeństwie”. „Właśnie wyszłam z wosu, moim zdaniem mega łatwy, obstawiam powyżej 80%” piszą na dawnym Twitterze – „Wos na chillku”.

Egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie ma na celu ocenę wiedzy uczniów na temat funkcjonowania społeczeństwa i jego instytucji. Egzamin ten pomaga między innymi ocenić ich rozumienie złożonych struktur i procesów społecznych oraz przygotowanie do pełnienia aktywnej roli w społeczeństwie.

Wiedza o społeczeństwie to popularny wybór wśród maturzystów, a zdając ten egzamin, uczniowie muszą wykazać się szeroką wiedzą obejmującą politykę, kulturę, prawa (np. obywatelskie), ekonomię, gospodarkę, finanse i przedsiębiorczość.

Decydują się na to wyzwanie przede wszystkim osoby, które pasjonują się tymi tematami. Matura z wiedzy o społeczeństwie jest szczególnie przydatna dla tych uczniów, którzy planują studiować kierunki takie jak ekonomia, gospodarka przestrzenna, inwestycje i nieruchomości, polityka społeczna, praca socjalna, socjologia, historia, administracja, bezpieczeństwo narodowe, politologia itp. Tłumaczymy, jak będzie wyglądać matura z tego przedmiotu w 2024 roku.

Arkusze maturalne i zasady oceniania zadań

Kiedy matura z wiedzy o społeczeństwie 2024

WOS matura 2024 - data:

 • 10 maja 2024 (piątek), godz. 9:00 - termin główny
 • 7 czerwca 2024 (piątek), godz. 9:00 - termin dodatkowy

Egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie w terminie podstawowym odbędzie się 10 maja 2024 roku o godzinie 9:00. Jeżeli uczniowie z jakiś przyczyn losowych nie będą mogli podejść do matury z tego przedmiotu w tym właśnie terminie – przewidziany jest dla nich termin dodatkowy. Taki egzamin w terminie dodatkowym odbędzie się 7 czerwca 2024 roku również o godzinie 9:00.

 

Terminy matur 2024 - harmonogram

 • 26 kwietnia 2024 r. - zakończenie roku szkolnego dla maturzystów
 • od 7 do 24 maja 2024 r. - egzaminy pisemne w terminie głównym
 • od 11 do 25 maja 2024 r. - egzaminy ustne w terminie głównym
 • od 3 do 17 czerwca 2024 r. - egzaminy w terminie dodatkowym
 • 9 lipca 2024 r. - ogłoszenie wyników
 • od 20 do 21 sierpnia 2024 r. - egzaminy w terminie poprawkowym
 • 10 września 2024 r. - ogłoszenie wyników egzaminów poprawkowych

sprawdź harmonogram matur 2024

Co będzie na maturze z wiedzy o społeczeństwie

Matura z wiedzy o społeczeństwie w 2024 roku odbędzie się w dwóch formułach – Formule 2015 oraz Formule 2023. Oznacza to, że w zależności od rocznika – maturzyści będą pisać dwa różne egzaminy – dokładnie tak samo było w roku 2023. Egzamin maturalny z WOSu w 2024 roku odbędzie się na podstawie specjalnych wymagań egzaminacyjnych (okrojonej podstawy programowej).

Uczniowie, którzy będą pisać egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie mogą zapoznać się z ogólnymi oraz szczegółowymi wymaganiami dotyczącymi tego przedmiotu, które zostały opublikowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. W 2024 roku Informatory te należy czytać razem ze specjalnymi Aneksami, które zawierają informacje o zmianach w arkuszach egzaminacyjnych.

Przykładowe zadania i wymagania można znaleźć w Informatorze o egzaminie maturalnym z wiedzy o społeczeństwie od roku szkolnego 2022/2023 (Formuła 2023) - pobierz, a także Informatorze o egzaminie maturalnym z wiedzy o społeczeństwie od roku szkolnego 2014/2015 (Formuła 2015) - pobierz.

UWAGA: W roku 2023 i 2024 Informatory należy czytać łącznie z Aneksem. Aneks zawiera informacje o treściach Informatora, które nie obowiązują na egzaminie w 2023 i 2024 roku - pobierz.

 

Opublikowane materiały zawierają m.in.:

 • opis wymagań sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych,
 • opis arkuszy egzaminacyjnych z poszczególnych przedmiotów,
 • zasady oceniania rozwiązań zadań z komentarzami,
 • przykładowe zadania egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami.

 

Zadania egzaminacyjne będą dotyczyły następujących obszarów tematycznych wiedzy o społeczeństwie:

 • bloku Człowiek i społeczeństwo
 • bloku Państwo i polityka
 • bloku Prawo i prawa człowieka
 • bloku Zagadnienia międzynarodowe.

 

Ile będzie zadań z wiedzy o społeczeństwie

arkuszu egzaminacyjnym – poza dwoma zadaniami rozszerzonej odpowiedzi – będą występowały wiązki zadań. Arkusz egzaminacyjny z wiedzy o społeczeństwie będzie zawierał około 30 zadań.

Na egzaminie maturalnym z wiedzy o społeczeństwie w 2023 roku w Formule 2023 uczeń musiał zmierzyć się z 21 zadaniami. Z kolei w arkuszu w Formule 2015 znalazło się 27 zadań. Sytuacja będzie podobnie wyglądać również w roku 2024. Podczas przygotowań do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu dobrze jest się zapoznać z arkuszami maturalnymi, które pojawiły się na egzaminie w latach ubiegłych. 

Sprawdź wos arkusze maturalne

 

Ile punktów można zdobyć z wiedzy o społeczeństwie

Uczeń łącznie będzie mógł uzyskać maksymalnie 60 punktów z egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie.

W procesie rekrutacji na studia każdy zdobyty punkt ma ogromne znaczenie, dlatego warto włożyć wysiłek w przygotowania do matury. Nawet jeden dodatkowy punkt może decydować o przyjęciu na wymarzony kierunek studiów.

Ile trwa matura z WOSu

Czas trwania matury w Formule 2023 oraz Formule 2015 jest dokładnie taki sam. Matura z wiedzy o społeczeństwie trwa 180 minut, czyli trzy godziny zegarowe. Na egzaminie maturalnym każda minuta ma ogromne znaczenie, ponieważ uczniowie muszą odpowiedzieć na wiele pytań w ograniczonym czasie. Skuteczne zarządzanie czasem jest kluczowe dla uzyskania dobrych wyników.

Warto wcześniej przećwiczyć sobie więc rozwiązywanie arkuszy maturalnych z tego przedmiotu „na czas”, czyli w ograniczonym przedziale czasowym.

Czytaj dalej ile trwają matury 2024

Co można mieć przy sobie podczas egzaminu

Na egzaminie maturalnym z wiedzy o społeczeństwie dopuszcza się użycie prostego kalkulatora. Szczegółowe wytyczne dotyczące materiałów i narzędzi, jakie można wykorzystać podczas egzaminu maturalnego (włącznie z osobami, które otrzymały dostosowania warunków egzaminu), są udostępnione w oficjalnym komunikacie wydanym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Uczeń musi posiadać przy sobie także długopis z czarnym tuszem lub pióro z czarnym atramentem, a także dowód osobisty, by komisja egzaminacyjna mogła potwierdzić jego tożsamość. Na egzaminie maturalnym nie wolno wnosić żadnych materiałów, notatek ani urządzeń elektronicznych, które nie są wyraźnie dozwolone przez regulacje egzaminacyjne.

Zmiany na egzaminie z wiedzy o społeczeństwie

W ramach egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym w Formule 2023 zrezygnowano z wypracowania na rzecz dwóch bardziej rozbudowanych wypowiedzi pisemnych, w tym także w formie pisma formalnego (np. zażalenia, pozwu, apelacji, odwołania, skargi), które uczniowie muszą napisać, bazując na dostarczonych materiałach źródłowych.

Kiedy wyniki z matury z wiedzy o społeczeństwie

Wyniki egzaminu maturalnego (w terminie głównym oraz dodatkowym) ogłoszone zostaną na stronie OKE w systemie ZIU - 9 lipca 2024 r. po godzinie 8 rano.

sprawdż wyniki matur 2024

 

Poznanie wyników maturalnych to moment, w którym uczniowie dowiedzą się, czy będą mogli spełnić swoje marzenia o studiowaniu, a także, jak potoczy się ich przyszłość. Jest więc to bardzo ważnym momentem w życiu każdego ucznia. W dniu ogłoszenia wyników maturzyści będą mogli odebrać w szkołach swoje świadectwa maturalne, a także aneksy do nich.

 

Wyniki matury 2023 z WOS-u (poziom rozszerzony)

 • Średnie wyniki matury 2023 z wosu: 42 proc. możliwych do uzyskania punktów*

*w terminie głównym, dodatkowym oraz poprawkowym

 

WOS jest jednym z częścięj wybieranych przedmiotów dodatkowych na maturze:

 • 2023: 14 161 osób
 • 2022: 16 297 osób
 • 2021: 15 253 osoby
 • 2020: 17 073 osoby

Zobacz jak wyglądały wyniki matur w twojej szkole:

Łatwa czy trudna - opinie zdających w latach ubiegłych

To, czy matura z wiedzy o społeczeństwie jest trudna czy nie – jest kwestią bardzo subiektywną i w głównej mierze zależy od posiadanej przez ucznia wiedzy oraz umiejętności. W 2023 roku niektórzy maturzyści byli zaskoczeni poziomem wiedzy na maturze z WOSu. Po maturze próbnej z tego przedmiotu część uczniów była bardzo negatywnie nastawiona. Oto niektóre z komentarzy udostępnione w sieci: „Przy dobrych wiatrach będzie 10% z WOS-u...”„Jednak muszę głęboko się zastanowić czy pisanie WOS-u na maturze to taki dobry pomysł, patrząc na dzisiejszą próbną”, „Moja nauczycielka się załamie przy sprawdzaniu tego arkusza”, „Wiedziałam, że wiem niewiele, ale teraz już wiem, że nic nie wiem...”, „Co mnie podkusiło, żeby wybrać WOS na maturę?!”.

Również nauczyciele nie mają najlepszego nastawienia w kwestii matury z tego przedmiotu: „Jestem załamana, jak mam uczniów, którzy wybrali WOS na maturze. Jak zaczynamy uczyć się do egzaminu, to zaczynamy ryć. Sama mam wrażenie, że nudzę się na tych lekcjach, bo chcąc zdążyć z materiałem, trudno jest wyjść poza ramy – powiedziała w rozmowie z RadioZET.pl Aleksandra Dulas, nauczycielka wiedzy o społeczeństwie.

Matura z wiedzy o społeczeństwie w 2022 roku według zdających była trudna. Oto niektóre z komentarzy uczniów: „To był jakiś żart”, „Trudny. Zrobiłam 25 zadań na 31...”. Niektórzy byli jednak zdania, że nie był to najgorszy z egzaminów maturalnych: „Nie było w sumie tak źle”.

Inni jednak twierdzili, że egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie wcale nie był trudny: "coś zbyt przyjemny był ten WOS" – napisał na Twitterze jeden ze zdających.

Czy można nie zdać matury z wiedzy o społeczeństwie

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia