Organizacja opieki nad osobą starszą

Organizacja opieki nad osobą starszą

Organizacja opieki nad osobą starszą studia - kierunek studiów

Podejmując temat potrzeb i losów osób starszych, zawsze rozbijamy się o prognozy demograficzne, które nigdy nie brzmią i prawdopodobnie nie wybrzmią już optymistycznie: starzejemy się jako społeczeństwo. Co to oznacza dla osób, które o starości zaczną myśleć prawdopodobnie dopiero za kilkadziesiąt lat? Konieczność mierzenia się z nową rzeczywistością, w której troska o dobrostan seniorów staje się wyjątkowo istotnym wyzwaniem cywilizacyjnym. To także dobry punkt wyjścia do refleksji, która ominie statystyki i wyliczenia, zostawiając nas ze świadomością starości widzianej jako ten odcinek drogi, na którym prędzej czy później znajdziemy się wszyscy. Podszyta empatią, świadoma perspektywa pozwala więc nie tylko na zdobycie atrakcyjnego wykształcenia odpowiadającego na trendy współczesnej rzeczywistości, ale także na uruchomienie perspektywy wyprzedzającej tak zwane „tu i teraz”, pozwalającej przyjrzeć się określonym sytuacjom na długo przed tym zanim staną się one naszym udziałem.

Jeśli masz w sobie umiejętność współodczuwania z innymi, szczególnie tymi, którzy ze względu na swoją sytuację najbardziej potrzebują pomocy, do każdego człowieka podchodzisz jak do indywidualności, rozumiesz jego problemy i z zapałem angażujesz się w poszukiwanie najlepszych rozwiązań, jesteś zorganizowany, masz w sobie duszę społecznika i chciałbyś lepiej zrozumieć złożoność procesu aktywizacji osób starszych, który powinien dotykać wszystkich poziomów życia jednostki – społecznego, psychologicznego i duchowego, studia na kierunku organizacja opieki nad osobą starszą mogą okazać się tym, czego szukasz.

Jaką wiedzę zdobędziesz w toku studiów i jakimi umiejętnościami będziesz mógł się pochwalić jako absolwent tego kierunku? To wyjątkowo interdyscyplinarny kurs, staniesz więc przed możliwością opanowania wiedzy z kilku dziedzin – medycyny, nauk o zdrowiu, socjologii, ekonomii, filozofii i teologii. Każdą z nich będziesz poznawał pod kątem ról i potrzeb związanych z funkcjonowaniem seniorów w społeczeństwie. Ze szczególną uważnością przyjrzysz się potrzebom duchowym osób starszych, ich religijności i tradycji wyrastającej z chrześcijaństwa, chociażby chrześcijańskim rytuałom przeżywania śmierci i żałoby. Opanujesz podstawy etyki, pedagogiki i filozofii a moduł kształcenia medycznego wyposaży Cię w podstawową wiedzę z zakresu ratownictwa medycznego, fizjologii i anatomii człowieka, podstaw pielęgnowania i rehabilitacji osób w podeszłym wieku. Społeczny wymiar opieki nad seniorem pozwolą Ci zrozumieć takie przedmioty, jak psychologia ogólna i społeczna, czy socjologia. Dowiesz się w jaki sposób zorganizowane są systemy ochrony zdrowia i opieki społecznej i jak wykorzystać ich działania na rzecz pomocy osobom starszym, nauczysz się prowadzić badania społeczne oraz pozyskiwać fundusze na rzecz pomocy seniorom.

Jakie perspektywy zawodowe otworzą się przed Tobą, kiedy ukończysz studia na kierunku organizacja opieki nad osobą starszą? Z Twojej wiedzy i zdobytych przez Ciebie umiejętności chętnie skorzystają domy pomocy społecznej oraz ośrodki opieki paliatywnej. Z powodzeniem sprawdzisz się także jako prywatny, domowy opiekun seniora. Będziesz przygotowany do pracy w kulturze, na którą spojrzysz krytycznym okiem, dostrzegając zarówno jej możliwości, jak i niedostatki, które będziesz w stanie zniwelować jako zaangażowany i świadomy animator lub nauczyciel. Za obszar swoich działań możesz obrać także turystykę i rekreację – to na tym polu będziesz w stanie wykorzystać wiedzę z zakresu zdrowia oraz organizowania czasu wolnego osób starszych. Absolwenci tego kierunku bardzo często wiążą swoje zawodowe losy z instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi lub fundacjami, które podejmują działania na rzecz seniorów i bardzo chętnie inwestują w osoby wnoszące w ich szeregi nową dawkę energii, empatii oraz świeżych pomysłów.

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Przy rekrutacji na kierunek organizacja opieki nad osobą starszą na większości uczelni brane są pod uwagę następujące przedmioty: język polski, język obcy nowożytny, jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, biologia, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ORGANIZACJA OPIEKI NAD OSOBĄ STARSZĄ

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując organizację opieki nad osobą starszą?

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • potrzeb duchowych i religijności osób starszych
 • aktywizacji seniorów oraz efektywnego komunikowania się z nimi
 • tradycji chrześcijańskich, między innymi tych związanych z przeżywaniem śmierci i żałoby
 • podstaw antropologii chrześcijańskiej
 • podstaw etyki i filozofii
 • podstaw pedagogiki
 • fizjologii i anatomii człowieka
 • podstaw ratownictwa medycznego
 • pielęgnacji i rehabilitacji osób starszych
 • podstaw psychologii ogólnej i społecznej
 • struktury i sposobów funkcjonowania systemów ochrony zdrowia i opieki społecznej
 • prowadzenia badań społecznych
 • pozyskiwania funduszy na rzecz pomocy seniorom
 • animacji kulturalnej i organizowania czasu wolnego osób starszych

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku organizacja opieki nad osobą starszą?

Absolwent kierunku organizacja opieki nad osobą starszą znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • domowy opiekun seniora
 • pracownik domów pomocy społecznej
 • pracownik ośrodków opieki paliatywnej
 • animator kultury
 • animator czasu wolnego osób starszych
 • instytucjach publicznych działających na rzecz osób starszych
 • prosenioralnych organizacjach samorządowych
 • fundacjach wspierających aktywizację seniorów
 • pracownik klubów seniora oraz domów kultury prowadzących zajęcia na rzecz aktywizacji osób starszych

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ORGANIZACJA OPIEKI NAD OSOBĄ STARSZĄ

Komentarze (0)