ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ I STARSZEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ I STARSZEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

Studia na kierunku asystent osoby niepełnosprawnej i starszej - studia podyplomowe możesz podjąć na 4 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
  Więcej filtrów
  Poziom studiów
  Forma studiów
   Czas trwania
    Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu

    Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu

    Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Koszalinie

    Asystent osoby niepełnosprawnej i starszej - studia podyplomowe

    Studia na kierunku asystent osoby niepełnosprawnej i starszej to studia podyplomowe, których program kształcenia zazwyczaj trwa 1 rok.

    Studia na kierunku asystent osoby niepełnosprawnej i starszej - studia podyplomowe
    Rok akademicki 2023/2024
    Forma studiów zjazdy
    Poziom studiów studia podyplomowe

    Uczelnie

    Studia na kierunku asystent osoby niepełnosprawnej i starszej - studia podyplomowe możesz podjąć na 4 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych | asystent osoby niepełnosprawnej i starszej - studia podyplomowe - uczelnie >

    Kierunek jest przeznaczony dla osób, które pracują lub zamierzają podjąć pracę w miejscach, które zajmują się osobami starszymi i niepełnosprawnymi m.in. ośrodkach rehabilitacji, pomocy społecznej czy centrów pomocy rodzinie.

     

    JAKIE WYMAGANIA REKRUTACYJNE?

    Kierunek asystent osoby niepełnosprawnej i starszej zwykle jest otwarty dla wszystkich absolwentów studiów co najmniej I stopnia, którzy są zainteresowani poszerzaniem swojej wiedzy. Przeważnie nie jest wymagane doświadczenie, a jedynie wysłanie zgłoszenia, opłacenie nauki. Należy pamiętać, że mimo częstej rejestracji internetowej dokumenty należy dostarczyć w sposób tradycyjny - osobiście lub pocztą. Na studiach może obowiązywać limit miejsc.

    *Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

     

    szczegółowe wymagania na uczelniach

    JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ I STARSZEJ?

    Kierunek asystent osoby niepełnosprawnej i starszej realizowany jest w trybie niestacjonarnym. Studenci zdobywają wiedzę teoretyczną na wykładach prowadzonych przez wykwalifikowanych pracowników akademickich. Mogą uczestniczyć w ćwiczeniach, które rozwijają umiejętności praktyczne. W trakcie studiów słuchacze często mają także możliwość wzięcia udziału w konsultacjach z wykładowcami, seminariach oraz naradach czy instruktażach.

     

    1. Typ i tryb studiów:

    Studia na kierunku asystent osoby niepełnosprawnej i starszej możemy podzielić na:

    1. Poziom:

    2. Forma:

     

    2. Zdobywana wiedza i umiejętności

    Studia na kierunku asystent osoby niepełnosprawnej i starszej przygotowują słuchaczy do pracy na stanowiskach związanych z opieką i rehabilitacją. Pozwalają także zdobyć umiejętności, które można wykorzystać w celu poprawy jakości życia wykluczonych grup społecznych. Studenci mogą nauczyć się podstaw pierwszej pomocy oraz tworzenia programów rehabilitacyjnych wraz ze specjalistami. Poznają także metodyki pracy opiekuńczo-rehabilitacyjnej, pielęgnacyjnej i socjalnej.

    Przedmioty, które mogą się pojawić na kierunku asystent osoby niepełnosprawnej i starszej to np.:

    • diagnoza i terapia w pracy z osobami niepełnosprawnymi i starszymi
    • edukacja zdrowotna i podstawy pomocy przedlekarskiej
    • psychologia społeczna
    • etyczne aspekty w pracy asystenta osób niepełnosprawnych i starszych

    W trakcie zajęć studenci mogą poznać podstawowe pojęcia z zakresu ekonomii i organizacji gospodarstw domowych. Często uczą się także współpracować z lokalnymi społecznościami i trenują umiejętności interpersonalne, w tym komunikacyjne. Słuchacze mogą dowiedzieć się, jak koordynować pracę służb społecznych, dzięki czemu będą mogli starać się o stanowiska kierownicze.

     

    ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ I STARSZEJ?

    Studia na kierunku asystent osoby niepełnosprawnej i starszej trwają przeważnie 1 rok (studia podyplomowe).

     

    JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ I STARSZEJ?

    Absolwenci kierunku asystent osoby niepełnosprawnej i starszej mogą podjąć pracę, w której mogą wspierać i poprawić jakość życia często wykluczonych grup społecznych. Wiedza zdobyta na studiach pozwala na wykonywanie ćwiczeń rehabilitacyjnych i udzielanie pierwszej pomocy. Absolwenci mają także możliwość brania udziału w projektach aktywizujących seniorów i osoby niepełnosprawne. Mogą szukać zatrudnienia m.in. ośrodkach terapeutycznych i rehabilitacyjnych, placówkach pomocy społecznej oraz innych instytucjach zajmujących się problematyką osób starszych. Dzięki nowym umiejętnościom absolwenci mogą także spróbować swoich sił w prowadzeniu własnej działalności polegającej na opiece i rehabilitacji.

    Miejsca, w których może szukać zatrudnienia absolwent kierunku asystent osoby niepełnosprawnej i starszej to m.in.:

    • ośrodki terapii
    • centra pomocy rodzinie
    • środowiskowe domy samopomocy

     

    Zobacz inne kierunki pedagogiczne

    Filtrowanie
    Województwo
    Poziom studiów

    Zobacz inne kierunki pedagogiczne - podyplomowe

    Filtrowanie
    Województwo
    Poziom studiów

    Teraz najważniejsze

    matura 2024

    zmiany na maturze 2024

    arkusze maturalne

    wyniki matur 2023

    rekrutacja na studia

    studia

    kierunki studiów

    studia podyplomowe

     

    Ciekawe

     


    gdzie studiować

     

     

    Nadchodzące wydarzenia

    Komentarze (0)