Andragogika studia - kierunek studiów

W dzisiejszych czasach chęć ciągłego dokształcania się jest bardzo silna. Szkolenia dla dorosłych czy uniwersytety trzeciego wieku? Jak najbardziej tak! Każdy wiek jest dobry, aby zdobyć kolejne umiejętności. Nie zapomnijmy, że człowiek uczy się całe życie. Obecnie potrzeba nieustannego rozwoju człowieka jest jeszcze silniejsza, co sprawia, że andragogika jest nauką przecierającą coraz to nowe ścieżki. Chciałbyś zająć się edukacją dorosłych w przyszłości? Jeśli tak to jest to kierunek dla Ciebie!

Zacznijmy od wyjaśnienie terminu andragogika. W najprostszych słowach jest to nauczanie dorosłych, w tym osób starszych. Chodzi o to, aby stworzyć jak najlepsze warunku edukacji oraz przygotować ich do rozwiązywania problemów zawodowych, społecznych czy osobistych. W ramach studiów zajmiesz się opracowywaniem treści, metod i form nauczania. Jako absolwent będziesz mógł podjąć pracę w Ośrodku Rozwoju Edukacji lub Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Myślisz, że sprawdziłbyś się jak nauczyciel osób dorosłych? Posiadasz zdolności humanistyczne i masz w sobie chęć do nauki innych? Wygląda na to, że te studia to świetny początek Twojej kariery.

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na andragogika, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, biologia, historia, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, geografia, filozofia.

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ANDRAGOGIKA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
  typ studiów
  tryb studiów

  Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

  grupa kierunku

   Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

   Nie znaleziono żadnej uczelni

   Wiedza, którą zdobędziesz, studiując andragogikę

   Absolwent będzie posiadać wiedzę z zakresu:
   • dydaktyki nauczania dorosłych,
   • organizacji procesu doskonalenia osób dorosłych,
   • prawa oświatowego,
   • psychologii rozwojowa dorosłych i pracy socjalnej z dorosłymi,
   • metody kształcenia na odległość z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

   Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku andragogika

   Absolwent kierunku andragogika znajdzie zatrudnienie jako:
   • pracownik w Ośrodku Rozwoju Edukacji,
   • pracownik Kuratorium Oświaty,
   • pracownik Ministerstwa Edukacji Narodowej,
   • pracownik instytucji prywatnych zajmujących się organizacją szkoleń,
   • trener zarządzania karierą.

   MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ANDRAGOGIKA

   Komentarze (0)