Pedagogika specjalna studia jednolite magisterskie - Rzeszów

Pedagogika specjalna studia jednolite magisterskie - Rzeszów

Pedagogika specjalna studia jednolite magisterskie - Rzeszów

Studia jednolite w Rzeszowie

pedagogika specjalna

Odkryj pedagogikę specjalną w Rzeszowie i sprawdź gdzie możesz studiować

Pedagogika specjalna studia jednolite magisterskie Rzeszów | woj. podkarpackie

Studia na kierunku pedagogika specjalna w Rzeszowie to studia jednolite magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Uniwersytecie Rzeszowskim w trybie stacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia (to zdanie dodajemy jeśli są specjalności lub ścieżki). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Pedagogika specjalna studia jednolite magisterskie - Rzeszów

Zobacz, na jakich uczelniach w Rzeszowie jest kierunek pedagogika specjalna

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski

Jednostka prowadząca

Pedagogika specjalna stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek pedagogika specjalna

Zawód pedagoga, specjalizującego się w pracy z ludźmi niepełnosprawnymi fizycznie oraz psychicznie, niewątpliwie wiąże się z ogromną odpowiedzialnością.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku pedagogika specjalna w Rzeszowie najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • język polski,
  • język obcy

 

Jeżeli chcesz rozpocząć studia pedagogiczne na kierunku pedagogika specjalna w Rzeszowie, przygotuj się do egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka obcego.

Niektóre uczelnie w Rzeszowie pobierają opłaty za czesne, a kandydaci przyjmowani są zgodnie z zasadą kto pierwszy, ten lepszy. Zapoznaj się ze stroną internetową wybranej uczelni, aby dowiedzieć się więcej o procesie rekrutacji.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Rzeszowski Uniwersytet Rzeszowski stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 31.05.2021
do 24.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 31.05.2021
do 24.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 31.05.2021
do 24.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 31.05.2021
do 24.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku pedagogika specjalna w Rzeszowie

Czas trwania studiów na kierunku pedagogika specjalna na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Rzeszowski Uniwersytet Rzeszowski stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
5 lat
(magister)
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek pedagogika specjalna na poszczególnych uczelniach

Uniwersytet Rzeszowski Uniwersytet Rzeszowski Przedmioty:

język obcy, język polski, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku pedagogika specjalna na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Rzeszowski Uniwersytet Rzeszowski stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
35
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek pedagogika specjalna na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Rzeszowski Uniwersytet Rzeszowski stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
zapytaj uczelnię
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Gdzie studiować na kierunku pedagogika specjalna w Rzeszowie?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek pedagogika specjalna w Rzeszowie:

czytaj dalej uczelnie w Rzeszowie

Kierunki pedagogiczne w Rzeszowie

Jak wyglądają studia na kierunku pedagogika specjalna?

Codzienne życie ludzi dotkniętych wszelkimi rodzajami niepełnosprawności, zarówno fizycznej, jak i psychicznej, z pewnością nie jest łatwe. Na szczęście dzięki ciężkiej pracy wykwalifikowanych specjalistów różnych branż mogą oni zawalczyć o lepszą przyszłość, zmniejszając obszar negatywnych skutków posiadanych dolegliwości.

W spektrum zainteresowania pedagogiki specjalnej znajdują się osoby wymagające specjalistycznego wsparcia w pokonywaniu problemów dnia codziennego. Zanim zdecydujesz się na podjęcie pedagogiki specjalnej upewnij się, że jest to kierunek dla ciebie.

Najważniejszymi cechami idealnych kandydatów na ten kierunek są odpowiedzialność, empatia, umiejętność wysłuchania i zrozumienia drugiego człowieka, cierpliwość oraz zaangażowanie. Ponadto warto interesować się naukami społecznymi, w szczególności pedagogiką i psychologią, aby lepiej zrozumieć swoich przyszłych podopiecznych. Jeżeli:

  • Chciałbyś związać swoją przyszłość z udzielaniem pomocy innym,
  • pasjonuje cię człowiek, jego procesy myślowe i specyfika zaburzeń rozwojowych,
  • jesteś wszechstronnie uzdolniony i posiadasz naturalną zdolność rozumienia ludzi,

to bez wahania wybierz studia na kierunku pedagogika specjalna w Rzeszowie!

 

1. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku pedagogika specjalna możemy podzielić na:

1. Typ:

  • Studia jednolite magisterskie

2. Tryb:

  • studia stacjonarne

 

Studia na kierunku pedagogika specjalna w Rzeszowie realizowane są w ramach jednolitych studiów magisterskich. Studia jednolite magisterskie trwają pięć lat.

Uczelnie w Rzeszowie umożliwiają kształcenie w trybie stacjonarnym. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne.

 

2. Program studiów

Aby stać się specjalistą od pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną, należy najpierw poznać genezę zaburzeń zarówno fizycznych, jak i psychicznych oraz nabyć szereg kompetencji interpersonalnych, dzięki którym możliwe będzie wdrażanie konkretnych działań mających na celu poprawę funkcjonowania przyszłych podopiecznych.

Dlatego jako student rzeszowskiej pedagogiki specjalnej poznasz podstawy nauk psychologicznych i socjologicznych, wzbogacisz posiadane kompetencje interpersonalne, zgłębisz tajniki podejmowania interwencji resocjalizacyjnych oraz nauczysz się wdrażania konkretnych działań pomocowych w zależności od specyfiki danego przypadku. Interdyscyplinarność pedagogiki specjalnej sprawi, że twój program kształcenia będzie dość rozbudowany.

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku pedagogika specjalna w Rzeszowie trwają 5 lat (studia jednolite magisterskie).

Humanistyczne i społeczne kierunki studiów w Rzeszowie są bardzo chętnie wybierane zwłaszcza przez entuzjastów pracy z ludźmi. Podejmując pedagogikę specjalną, musisz liczyć się z obowiązkiem zagospodarowania pięciu lat czasu na zdobycie dyplomu magistra. 

Jaka praca po ukończeniu studiów na kierunku pedagogika specjalna?

Studia w Rzeszowie na kierunku pedagogika specjalna są propozycją bardzo chętnie wybieraną oraz dającą szerokie możliwości zawodowe. Absolwenci dzięki zdobytym kwalifikacją, są doskonale przygotowani do podjęcia pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i rewalidacyjnej z dziećmi i młodzieżą z różnymi zaburzeniami rozwojowymi.

Po ukończeniu pedagogiki specjalnej znajdziesz zatrudnienie w placówkach oświatowych takich jak szkoły specjalne, przedszkola, żłobki, otworzy się przed tobą możliwość zatrudnienia w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, domach dziecka, poradniach opiekuńczych oraz innych instytucjach, nastawionych na diagnozowanie i udzielanie pomocy jednostkom z zaburzeniami.

Komentarze (0)