Psychologia - Rzeszów

Psychologia - Rzeszów

Studia na kierunku psychologia w Rzeszowie możesz podjąć na 1 uczelni publicznej oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
forma: stacjonarne

Uczelnie, gdzie psychologia jako specjalność / ścieżka kształcenia

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Rzeszowie)

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Rzeszowie)

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

27.05.2024

Psychologia – studia Rzeszów 2024 | woj. podkarpackie

Psychologia w Rzeszowie to 5-letnie studia (jednolite magisterskie), których program oferuje 23 różne specjalności. Studia można podjąć na 1 uczelni w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej). Ceny na psychologii w Rzeszowie w 2024 r. zaczynają się od 4900 zł za pierwszy rok studiów.

Psychologia - Rzeszów
Studia na kierunku psychologia w Rzeszowie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)

Opis kierunku

Studia na psychologii poświęcone są zagadnieniom z zakresu nauk społecznych oraz nauk o zdrowiu. W trakcie studiów studenci zdobędą wiedzę na temat psychologicznego, społecznego i biologicznego cyklu rozwoju człowieka. W programie nauczania można spotkać takie przedmioty jak psychologia kliniczna, psychologia wychowania czy diagnoza psychologiczna. Studenci zapoznają się również z wiedzą na temat psychometrii, teorii osobowości, genetyki, neurobiologii, kierunków i zasad psychoterapii oraz komunikacji międzyludzkiej, psychoprofilaktyki, psychologii zdrowia, społecznej, ewolucyjnej, edukacyjnej, rodziny oraz etyki zawodu. 

Studenci psychologii zdobywają niezbędne umiejętności poprzez staże i praktyki, które pozwalają im pracować z pacjentami i diagnozować problemy. Absolwenci mają różnorodne możliwości zatrudnienia, w tym w placówkach medycznych, edukacyjnych i opiekuńczych. Mogą pracować jako doradcy zawodowi, terapeuci psychologiczni lub specjaliści ds. psychoseksuologii. Po ukończeniu studiów magisterskich, absolwenci psychologii są przygotowani do założenia własnych praktyk lub firm, które oferują szeroki zakres usług psychologicznych, w tym diagnozowanie i terapię.

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku psychologia w Rzeszowie rozpocznie się 27 maja 2024 r. i potrwa do 19 lipca 2024 r. | Psychologia Rzeszów - terminy rekrutacji >

Gdzie studiować kierunek psychologia w Rzeszowie

W Rzeszowie psychologię możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 3 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższychWSPIA Rzeszowskiej Szkole Wyższej, Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Collegium Humanum - Szkole Głównej Menedżerskiej.

Kierunek prawo - uczelnie w Rzeszowie

Sprawdź

 

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek psychologia w Rzeszowie

W procesie rekrutacji na studia w Rzeszowie na kierunku psychologia w roku akademickim 2024/2025 najczęściej wymagane jest złożenie odpowiednich dokumentów. psychologia Rzeszów - przedmioty maturalne

Wymagania rekrutacyjne na niektóre studia z pogranicza nauk humanistycznych i społecznych, jakie narzucają uczelnie w Rzeszowie, są dosyć rygorystyczne z powodu ogromnego zainteresowania ich podjęciem oraz oczywistego obowiązku wykształcenia wyłącznie najlepszych, kompetentnych do pełnienia adekwatnych ról zawodowych.

Zanim zdecydujesz się aplikować, zapoznaj się ze szczegółowymi ustaleniami wybranej uczelni, gdyż mogą się one zmieniać oraz różnić w zależności od miejsca podjęcia edukacji. Postaraj się być na bieżąco, aby oszczędzić sobie solidnej dawki niepotrzebnego stresu wynikającego z niepepności oraz nieprzyjemnych zaskoczeń.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku psychologia w Rzeszowie

Studia na kierunku psychologia w Rzeszowie realizowane są w ramach studiów jednolitych magisterskich. Studia jednolite trwają pięć lat i kończą się tytułem magistra. 

Uczelnie w Rzeszowie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Uczelnie w Rzeszowie - kierunek psychologia:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Rzeszowie) stacjonarne, niestacjonarne jednolite więcej
Uniwersytet Rzeszowski (Kolegium Nauk Społecznych UR) stacjonarne jednolite więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Program studiów i przedmioty

Studenci Psychologii zdobywają wiedzę dotyczącą rozwoju, funkcjonowania psychicznego człowieka w perspektywie indywidualnej i społecznej, a także wiedzę między innymi z zakresu: psychologii ogólnej, metodologii i etyki prowadzenia badań psychologicznych, psychometrii, teorii osobowości, genetyki, neurobiologii, poradnictwa psychologicznego, kierunków i zasad psychoterapii oraz komunikacji międzyludzkiej W toku kształceniu realizują między innymi takie przedmioty jak:

 • metodologia badań psychologicznych
 • biologiczne mechanizmy zachowania
 • psychologia procesów poznawczych
 • psychologia emocji i motywacji
 • psychologia różnic indywidualnych

 

Jakie są specjalności na psychologii w Rzeszowie

Współczesne studia z psychologii charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia. 

Popularne specjalności na kierunku psychologia w Rzeszowie: psychologia dzieci i młodzieżypsychologia biznesu i coachingneuropsychologiapsychodietetyka i suplementacja w sporcie, neuromarketing...

Sprawdź specjalności na psychologia w Rzeszowie

 

Czy warto iść na studia z psychologii

Argumentem przemawiającym za wyborem Psychologii jest nie tylko interesujący program kształcenia, skoncentrowany na poznaniu mechanizmów rządzących ludzką psychiką, ale także współczesny rynek, na którym absolwenci tego kierunku radzą sobie coraz lepiej. To, co warto podkreślić to fakt, że Psychologia od wielu lat zajmuje najwyższe pozycje w różnego rodzaju rankingach popularności, a zatem marząc o studiach należy pokonać wielu kandydatów, czyli mówiąc inaczej należy osiągnąć jak najlepsze wyniki maturalne.

Sprawdź czy warto iść na studia

 

Psychologia studia podyplomowe w Rzeszowie

Absolwenci studiów licencjackich lub magisterskich (dowolnego kierunku studiów) mogą uzupełnić lub zdobyć nowe kwalifikacje uczęszczając na studia podyplomowe z zakresu psychologii. Są to zazwyczaj studia płatne, które trawją od 2 do 4 semestrów.

Sprawdź 

Ile trwają studia na kierunku psychologia w Rzeszowie

Ile trwają studia na kierunku psychologia w Rzeszowie

Studia na kierunku psychologia w Rzeszowie trwają 5 lat (studia jednolite magisterskie).

Sprawdź

Psychologia w Rzeszowie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
jednolite magisterskie 5 lat magister

Jaka praca po psychologii

Psychologia jest niesamowicie szeroką nauką, graniczącą z wieloma niezależnymi odłamami wiedzy. Obszar kreślony przez możliwości zawodowe po ukończeniu studiów psychologicznych będzie wprost proporcjonalny do zdobytej wiedzy i umiejętności. Dlatego jeżeli jesteś wybredny albo pragniesz zmieniać profesje co jakiś czas, powinieneś być usatysfakcjonowany oferowanymi szansami.

Jako absolwent Psychologii klinicznej zatrudnisz się w szpitalach, poradniach zdrowia psychicznego, poradniach diagnostycznych, czy placówkach rehabilitacyjnych. Pełnione przez ciebie role będą w dużej mierze uzależnione od ukończonych kursów specjalizacyjnych, jednak podstawowe zadania to diagnoza zaburzeń pacjentów, udzielanie wsparcia psychologicznego oraz terapia.

Doradcy zawodowi staną przed szansą rozpoczęcia pracy w gabinetach związanych ze świadczeniem usług kierunkowych. Możliwość otworzenia własnego gabinetu, którego celem będzie zrzeszanie niezdecydowanych i nieco zagubionych w życiu, to doskonała opcja dla psychologów dążących do względnej niezależności.

Ponadto każdy absolwent Psychologii w Rzeszowie będzie mógł szukać zatrudnienia między innymi w:

 • szkołach, przedszkolach, świetlicach środowiskowych i innych placówkach związanych z oświatą,
 • więzieniach, zakładach karnych i poprawczych,
 • domach dziecka,
 • domach pomocy społecznej,
 • pracowniach neuro-rehabilitacyjnych.

 

Ile zarabia się po psychologii?

Psychologia znajduje zastosowanie w wielu obszarach, co otwiera przed absolwentami liczne możliwości zawodowe. Rynek poszukuje wiedzy i umiejętności związanych z tą dziedziną, jednak mówiąc o zarobkach należy podkreślić, że ich wysokość to zagadnienie, na które składa się co najmniej kilka czynników. Niezależnie od tego, osoby mogące pochwalić się dyplomem odnajdą swoje miejsce między innymi w: szkołach, poradniach psychologiczno- pedagogicznych, instytucjach doradztwa zawodowego, placówkach leczenia zaburzeń psychicznych, placówkach leczenia uzależnień.

Średnie zarobki absolwentów Psychologii w 2023 roku:

 • psycholog szkolny – 3200 złotych
 • psycholog sportowy – 3000 złotych
 • psycholog policyjny – 4450 złotych
 • psychoterapeuta – 5000 złotych

Jak wygląda rekrutacja na psychologię w Rzeszowie

Psychologia - rekrutacja na uczelniach w Rzeszowie:

sprawdź rekrutacja na studia w Rzeszowie

 

Gdzie warto studiować psychologię?

Kandydaci na studia w Rzeszowie, planujący podjęcie studiów psychologicznych mogą rozpocząć naukę w jednej uczelni publicznej.

Psychologia studia – uczelnie publiczne (państwowe) w Rzeszowie:

 • Uniwersytet Rzeszowski

dwoiedz się więcej

 

Kandydaci mają także drugą możliwość, czyli kształcenie w uczelni niepublicznej. Warto zaznaczyć, że zarówno uczelnie publiczne jak i niepubliczne oferują pozyskanie wysokiej jakości wykształcenia, a różnica polega wyłącznie na tym, że studia w uczelni niepublicznej – niezależnie od formy odbywania zajęć – są odpłatne.

Psychologia studia – uczelnie niepubliczne (prywatne) w Rzeszowie:

 • Collegium Humanum – Szkoła Główna Menedżerska

dowiedz się więcej

Ile kosztują studia na kierunku psychologia w Rzeszowie

Za naukę w uczelniach niepublicznych będziemy musieli zapłacić. Ile kosztują studia na kierunku psychologia w Rzeszowie? Cena w 2024 roku za pierwszy rok studiów wynosi około 4900 zł

Sprawdź

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować psychologię w Rzeszowie

Studia na kierunku psychologia w Rzeszowie można podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym na jednej uczelni niepublicznej (Collegium Humanum – Szkole Głównej Menedżerskiej w Rzeszowie).

Ponadto psychologię jako specjalność oferują dwie prywatne uczelnie – Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie i WSPIA Rzeszowska Szkoła Wyższa.

Niestety w tym mieście żadna publiczna szkoła wyższa nie oferuje kandydatom możliwości rozpoczęcia nauki na studiach na kierunku psychologia.

Gdzie studiować psychologię bezpłatnie w Rzeszowie

Niestety w Rzeszowie nie ma żadnej szkoły wyższej, która oferowałaby kandydatom na studia możliwość rozpoczęcia bezpłatnej nauki na kierunku psychologia. Psychologię znaleźć można tylko na jednej rzeszowskiej uczelni niepublicznej (Collegium Humanum – Szkole Głównej Menedżerskiej w Rzeszowie), na której zarówno studia stacjonarne, jak i niestacjonarne na tym kierunku są płatne.

Gdzie studiować psychologię niestacjonarnie w Rzeszowie

Niestacjonarne studia na kierunku psychologia w Rzeszowie rozpocząć można tylko w jednej szkole wyższej, czyli w Collegium Humanum – Szkole Głównej Menedżerskiej w Rzeszowie. Studia niestacjonarne na psychologii w tym mieście są płatne.

Dowiedz się więcej psychologia w Rzeszowie studia niestacjonarne >

Ile kosztują studia niestacjonarne na psychologii w Rzeszowie

Niestacjonarne studia na kierunku psychologia w Rzeszowie są płatne, a cena za jeden rok akademicki wynosi około 4900 zł. dowiedz się więcej na temat kierunku ceny - psychologia Rzeszów >

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Niestety w Rzeszowie za możliwość niestacjonarnej nauki na kierunku psychologia należy zapłacić. W tym mieście nie można podjąć bezpłatnych studiów na psychologii.

Pokaż wszystkie

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Psychologia Rzeszów studia jednolite magisterskie


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Psychologia Rzeszów studia stacjonarne

Psychologia Rzeszów studia niestacjonarne

Psychologia w Rzeszowie

Popularne kierunki psychologiczne i społeczne niestacjonarne w Rzeszowie

Jakie opinie mają studia na kierunku Psychologia w Rzeszowie

Świeżo upieczeni absolwenci szkół średnich bardzo często borykają się z problemem wyboru ścieżki kształcenia oraz miasta, które oferuje dany kierunek studiów. Dla niezdecydowanych z pewnością cenną wskazówką okażą się opinie starszych kolegów. Rozważasz podjęcie Psychologii w Rzeszowie?

Michał, student czwartego roku Psychologii w Rzeszowie, mówi:

„Od początku wiedziałem, że chciałbym studiować Psychologię, bo lubię ludzi i chociaż pewnie zabrzmi to nieco dziwnie, fascynują mnie choroby i zaburzenia psychiczne, zmieniające postrzeganie codzienności. A dlaczego Rzeszów? Wyprowadziłem się tutaj z Lublina i uważam, że była to najlepsza decyzja. Rzeszów jest piękny i oferuje dużo możliwości.”

5 uczelni w Rzeszowie

Według danych statystyczny co piąty mieszkaniec Rzeszowa jest studentem! To znaczy, że uczelnie w Rzeszowie wybiera wielu młodych ludzi — to zdecydowanie świadczy o ich poziomie. W mieście funkcjonuje 5 szkół wyższych, w tym 2. publiczne: Uniwersytet Rzeszowski oraz Politechnika Rzeszowska. 
Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują rzeszowskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Rzeszowie

 #MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia