Pedagogika specjalna - Rzeszów

Pedagogika specjalna - Rzeszów

Pedagogika specjalna - Rzeszów

Studia w Rzeszowie

pedagogika specjalna

Odkryj pedagogikę specjalną w Rzeszowie i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Pedagogika specjalna studia Rzeszów | woj. podkarpackie

Studia na kierunku pedagogika specjalna w Rzeszowie to studia jednolite magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Uniwersytecie Rzeszowskim w trybie stacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia (to zdanie dodajemy jeśli są specjalności lub ścieżki). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Pedagogika specjalna - Rzeszów

Zobacz, na jakich uczelniach w Rzeszowie jest kierunek pedagogika specjalna

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski

Jednostka prowadząca

Pedagogika specjalna stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek pedagogika specjalna w Rzeszowie?

Żeby dostać się na studia w Rzeszowie na kierunku pedagogika specjalna, należy postarać się o uzyskanie możliwie wysokich wyników maturalnych z kilku wiodących przedmiotów. Wezmą one udział w konkursie świadectw, którego efektem będzie wyłonienie najlepszych przyszłych studentów.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku pedagogika specjalna w Rzeszowie najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • język polski,
 • język obcy

 

Język polski, język obcy to przedmioty, na które warto zwrócić uwagę. Pamiętaj, aby przed aplikacją zapoznać się z ustaleniami prezentowanymi przez wybraną uczelnię wyższą.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Pedagogika specjalna w Rzeszowie - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PEDAGOGIKA SPECJALNA RZESZÓW STUDIA I STOPNIA

PEDAGOGIKA SPECJALNA RZESZÓW STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PEDAGOGIKA SPECJALNA RZESZÓW STUDIA STACJONARNE

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku pedagogika specjalna w Rzeszowie

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA SPECJALNA?

Pedagogika specjalna jest kierunkiem powstałym w celu odpowiedzenia na potrzeby ludzi zmagających się z różnymi trudnościami. Mogą one mieć różne źródła – niepełnosprawność fizyczna, niemożność odnalezienia się w społecznym życiu, niedostosowanie do obowiązujących reguł społecznych, czy też nadszarpnięte zdrowie psychiczne, będące skutkiem pochodzenia z patologicznych środowisk. Głównym zadaniem każdego pedagoga jest niesienie wsparcia dla ludzi z problemami, bez względu na ich wiek – proces wychowania i oddziaływań ze strony środowiska zewnętrznego w równym stopniu dotyka dzieci, jak i dorosłych.

Specyfika, jaką wyróżniają się studia pedagogiczne, skłania wielu przyszłych studentów do zgłoszenia swojej kandydatury do podjęcia pedagogiki specjalnej. Mimo dużej popularności tego rodzaju kształcenia, z pewnością nie każdy potencjalny kandydat powinien wnosić swoją aplikację. Zatem jak wygląda profil idealnego studenta pedagogiki specjalnej? Najważniejszą cechą, którą nie sposób wykształcić podczas nauki, jest bez wątpienia empatia.

Umiejętność zrozumienia podopiecznych jest kluczowa do niesienia im prawidłowej pomocy. Ponadto jako przyszły kandydat powinieneś zastanowić się, czy lubisz przedmioty humanistyczne i społeczne, codzienny kontakt z drugim człowiekiem byłby dla ciebie satysfakcjonujący, a także rozważ, czy związanie przyszłości z pedagogiką jest twoim priorytetem. Jeżeli tak, nie wahaj się dłużej i aplikuj na pedagogikę specjalną w Rzeszowie.

 

1. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku pedagogika specjalna możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia jednolite magisterskie

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Studia na kierunku pedagogika specjalna w Rzeszowie realizowane są w ramach jednolitych studiów magisterskich. Studia jednolite magisterskie trwają pięć lat.

Uczelnie w Rzeszowie umożliwiają kształcenie w trybie stacjonarnym. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne.

 

2. Program studiów i przedmioty

Takie kierunki studiów w Rzeszowie, jak pedagogika specjalna, kształcą grono specjalistów w sposób interdyscyplinarny poprzez zagwarantowanie im zdobycia wszechstronnej wiedzy i umiejętności, odnoszących się do:

 • prawidłowości rozwojowych człowieka na każdym etapie życia
 • rozpoznawania wszelkich zaburzeń emocjonalnych i psychologicznych
 • wdrażania konkretnych działań resocjalizacyjnych
 • kompetencji interpersonalnych, dzięki którym nawiązywanie prawidłowej relacji z podopiecznymi stanie się w pełni możliwe

 

Pedagogikę specjalną możesz podjąć na uczelniach, które znajdziesz w dziale poniżej.

Ile trwają studia na kierunku Pedagogika specjalna w Rzeszowie

Studia na kierunku pedagogika specjalna w Rzeszowie trwają 5 lat (studia jednolite magisterskie).

Gdzie studiować na kierunku pedagogika specjalna w Rzeszowie?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek pedagogika specjalna w Rzeszowie:

czytaj dalej uczelnie w Rzeszowie

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU PEDAGOGIKA SPECJALNA?

Jako absolwent pedagogiki specjalnej w Rzeszowie, będziesz mógł liczyć na zatrudnienie w placówkach oświatowych, takich jak przedszkola, żłobki, szkoły podstawowe oraz ośrodki akademickie.

Jako że uczelnie w Rzeszowie dbają o gruntowne przygotowanie studentów do przyszłej pracy zawodowej, spektrum możliwości zawodowych po ukończeniu kształcenia będzie szerokie. Innymi opcjami zawodowymi, gwarantowanymi przez ukończenie pedagogiki specjalnej, są:

 • domy dziecka
 • placówki rehabilitacyjne i diagnostyczne
 • sądownictwo
 • więziennictwo
 • zakłady poprawcze
 • agendy służb socjalnych
 • placówki służby zdrowia, zwłaszcza te, które zajmują się diagnozowaniem zaburzeń rozwojowych wśród dzieci i młodzieży
 • poradnie zdrowia psychicznego dla dorosłych

 

Niezależnie od dokonanego wyboru, będziesz mógł liczyć na stabilne zatrudnienie i szansę na ciągły rozwój osobisty w wybranej przez ciebie dziedzinie.

Kierunki pedagogiczne w Rzeszowie

5 uczelni w Rzeszowie

Według danych statystyczny co piąty mieszkaniec Rzeszowa jest studentem! To znaczy, że uczelnie w Rzeszowie wybiera wielu młodych ludzi — to zdecydowanie świadczy o ich poziomie. W mieście funkcjonuje 5 szkół wyższych, w tym 2. publiczne: Uniwersytet Rzeszowski oraz Politechnika Rzeszowska. 
Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują rzeszowskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Rzeszowie

 #MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia pedagogiczne wybrać

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)