Nauki o rodzinie - Rzeszów

Nauki o rodzinie - Rzeszów

Nauki o rodzinie - Rzeszów

Studia w Rzeszowie

nauki o rodzinie

Odkryj nauki o rodzinie w Rzeszowie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Nauki o rodzinie studia Rzeszów - 2021 | woj. podkarpackie

Studia na kierunku nauki o rodzinie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym).

Studia w Rzeszowie na kierunku nauki o rodzinie to studia skupiające się na przekazywaniu interdyscyplinarnej wiedzy oraz kształceniu z zakresu pojęć dotyczących między innymi małżeństwa, oraz rodziny, a także umiejętności, które są ukierunkowane na zastosowanie praktyczne w pracy z rodziną. Program studiów dostarcza studentom między innymi wiedzy z zakresu socjologii, pedagogiki, ekonomii, politologii, prawa, a także teologii, psychologii czy współczesnej filozofii. Studenci poszerzą również swoją wiedzę z obszaru psychologii małżeństwa oraz rodziny, seksuologii, psychologii prenatalnej czy prawa antropologicznego oraz etyki małżeństwa.

Absolwenci studiów w Rzeszowie na kierunku nauki o rodzinie, dzięki zdobytej wiedzy, oraz kompetencjom bez problemu znajdą pracę między innymi na takich stanowiskach jak pracownik w instytucjach, które wykonują zadania związane z obszarem zajmującym się wspieraniem rodziny oraz systemu pieczy zastępczej. Absolwenci z zakresu nauki o rodzinie mogą także znaleźć zatrudnienie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych różnego typu, w placówkach wsparcia dziennego, w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych oraz instytucjach lub podmiotach, które zajmują się realizacją zadań z zakresu wspierania rodzin.

czytaj dalej wszystko o Nauki o rodzinie - Rzeszów

Zobacz, na jakich uczelniach w Rzeszowie jest kierunek nauki o rodzinie

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski

Jednostka prowadząca

Nauki o rodzinie stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek nauki o rodzinie?

Osoby, które zastanawiają się nad wyborem kierunku nauki o rodzinie, aby przystąpić do procesu rekrutacji, muszą zdać maturę na poziomie podstawowym i złożyć komplet wymaganych dokumentów.

Przedmioty maturalne, które są najczęściej wymaganymi w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku nauki o rodzinie:

 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Nauki o rodzinie w Rzeszowie - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

NAUKI O RODZINIE RZESZÓW STUDIA I STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

NAUKI O RODZINIE RZESZÓW STUDIA STACJONARNE

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU NAUKI O RODZINIE W RZESZOWIE?

Studia w Rzeszowie na kierunku nauki o rodzinie to studia skupiające się na przekazywaniu wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności, oraz kompetencji potrzebnych do tego, aby przygotować studentów do podjęcia w przyszłości pracy zawodowej w obszarze związanym z naukami w rodzinie.

Program studiów dostarcza studentom między innymi wiedzy z zakresu nauk społecznych, teologicznych, psychologicznych, a także nauk pedagogicznych.

Studenci poszerzą także swoją wiedzę o zagadnienia związane z podejmowaniem działań o charakterze profilaktycznym, które mają na celu zapewnić stabilne funkcjonowanie rodziny.

Dzięki możliwości uczestniczenia w ciekawych warsztatach, wykładach oraz zajęciach i ćwiczeniach, studenci zdobędą praktyczną wiedzę oraz pierwsze doświadczenie zawodowe jeszcze w trakcie trwania studiów.

 

1. Typ i tryb studiów

Studia na kierunku nauki o rodzinie możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Studia w Rzeszowie na kierunku nauki o rodzinie to studia skupiające się na wykształceniu praktycznych umiejętności, dzięki którym studenci zdobędą praktyczną wiedzę i kompetencje przede wszystkim z zakresu nauk społecznych, psychologicznych oraz nauk pedagogicznych.

Program studiów dostarcza studentom również wiedzy z zakresu historii wychowania w rodzinie, podstaw psychologicznych, pedagogiki społecznej oraz wstęp do socjologii.

Studenci poszerzą także swoją wiedzę oraz umiejętności z zakresu działań podejmowanych w charakterze profilaktycznym, które mają na celu zapewnienie stabilnego funkcjonowania rodziny oraz poprawią kompetencje miękkie, takie jak między innymi zdolność pracy zespołowej oraz komunikacji.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU NAUKI O RODZINIE W RZESZOWIE?

Studia na kierunku nauki o rodzinie trwają 3 lata (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU NAUKI O RODZINIE W RZESZOWIE?

Uczelnie w Rzeszowie kładą nacisk na rozwijanie umiejętności oraz zdobywaniu kompetencji potrzebnych do rozpoczęcia pracy w zawodzie po ukończeniu studiów.

Absolwenci studiów na kierunku nauki o rodzinie, posiadając szeroką wiedzę oraz umiejętności z obszaru szeroko rozumianej pedagogiki, psychologii oraz socjologii, a także wiedzy dotyczącej funkcjonowania rodzin oraz małżeństw, mają szerokie możliwości zawodowe.

Absolwenci studiów w Rzeszowie na kierunku nauki o rodzinie, przygotowani są do uczestniczenia w ważnej aktualnie gałęzi w życiu społecznym, która jest związana z funkcjonowaniem i życiem w rodzinie, która jest niezwykle ważną, niekiedy najważniejszą wartością w życiu i rozwoju każdego człowieka, specjaliści z zakresu nauki o rodzinie między innymi mogą rozpocząć pracę na takich stanowiskach jak pracownik, w instytucjach i jednostkach, które zajmują się wykonywaniem zadań związanych z obszarem odpowiadającym między innymi za wspieranie rodzin oraz systemu pieczy zastępczej.

Absolwenci z zakresu nauki o rodzinie mogą także znaleźć zatrudnienie w ośrodkach interwencyjnych o charakterze preadopcyjnym, w różnego typu placówkach opiekuńczo-wychowawczych, a także instytucjach oraz podmiotach zajmujących się realizowaniem zadaniem dotyczących szeroko rozumianego zakresu wpierania rodzin w potrzebie.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku nauki o rodzinie:

 • w samorządowych jednostkach lub instytucjach wykonujących zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
 • w charakterze asystenta rodziny,
 • koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
 • w placówkach wsparcia dziennego,
 • placówkach opiekuńczo-wychowawczych różnego typu,
 • regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych,
 • interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych
 • instytucjach/podmiotach, które realizują zadania z zakresu wspierania rodzin.

Uczelnie w Rzeszowie kładą nacisk na rozwijanie umiejętności oraz zdobywaniu kompetencji potrzebnych do rozpoczęcia pracy w zawodzie po ukończeniu studiów. Absolwenci studiów na kierunku nauki o rodzinie, posiadając szeroką wiedzę oraz umiejętności z obszaru szeroko rozumianej pedagogiki, psychologii oraz socjologii, a także wiedzy dotyczącej funkcjonowania rodzin oraz małżeństw, mają szerokie możliwości zawodowe. Absolwenci studiów w Rzeszowie na kierunku nauki o rodzinie, przygotowani są do uczestniczenia w ważnej aktualnie gałęzi w życiu społecznym, która jest związana z funkcjonowaniem i życiem w rodzinie, która jest niezwykle ważną, niekiedy najważniejszą wartością w życiu i rozwoju każdego człowieka, specjaliści z zakresu nauki o rodzinie między innymi mogą rozpocząć pracę na takich stanowiskach jak pracownik, w instytucjach i jednostkach, które zajmują się wykonywaniem zadań związanych z obszarem odpowiadającym między innymi za wspieranie rodzin oraz systemu pieczy zastępczej. Absolwenci z zakresu nauki o rodzinie mogą także znaleźć zatrudnienie w ośrodkach interwencyjnych o charakterze preadopcyjnym, w różnego typu placówkach opiekuńczo-wychowawczych, a także instytucjach oraz podmiotach zajmujących się realizowaniem zadaniem dotyczących szeroko rozumianego zakresu wpierania rodzin w potrzebie.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku nauki o rodzinie:

 

 • w samorządowych jednostkach lub instytucjach wykonujących zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
 • w charakterze asystenta rodziny,
 • koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
 • w placówkach wsparcia dziennego,
 • placówkach opiekuńczo-wychowawczych różnego typu,
 • regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych,
 • interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych
 • instytucjach/podmiotach, które realizują zadania z zakresu wspierania rodzin.

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Nauki o rodzinie w Rzeszowie?

 

STUDIA W RZESZOWIE - ważne informacje

kierunki studiów w Rzeszowie

studia w Rzeszowie

 

NAUKI O RODZINIE - ważne informacje

nauki o rodzinie studia

studia humanistyczne w Rzeszowie

studia humanistyczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Popularne kierunki opieka społeczna w Rzeszowie

Komentarze (0)