Studia pedagogiczne Rzeszów

Studia pedagogiczne Rzeszów

Studia pedagogiczne Rzeszów

Największy wybór studiów

pedagogicznych w Rzeszowie

Odkryj kierunki pedagogiczne i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia pedagogiczne Rzeszów | woj. podkarpackie

Studia pedagogiczne w Rzeszowie to nauka bycia otwartym. Otwartym na ludzi, ich problemy, potrzeby, marzenia. Wykwalifikowany pedagog to osoba składająca się z wielu cech, wielu umiejętności i szerokiej wiedzy, nawet na tematy, które na pierwszy rzut oka nie łączą się z ich pracą zawodową.

Aby zostać pedagogiem trzeba mieć „podejście”. To bardzo ważne słowo, bo w nim zawiera się cierpliwość, wrażliwość, szacunek do drugiego człowieka i chęć niesienia mu pomocy. Jeśli ktoś zada pytanie, czy studia pedagogiczne są potrzebne, to głośno i wyraźnie należy odpowiedzieć: „tak!”. Potwierdzeniem tego może być chociażby fakt, w jak wielu miejscach potrzebni są absolwenci tych studiów.

Przedszkola, ośrodki opiekuńczo- wychowawcze, świetlice środowiskowe, szkoły, poradnie. Dorośli i dzieci zmagają się problemami, z którymi nierzadko nie potrafią poradzić sobie w pojedynkę. Wtedy do działania przystępuje pedagog, a jego wiedza i umiejętności są nieocenione.

I właśnie, przede wszystkim, dlatego kandydaci wybierają studia pedagogiczne. Chcą zgłębić jak najwięcej zagadnień, dowiedzieć się jak najwięcej by móc wspierać rozwój innych ludzi.Jeśli interesujesz się wieloaspektowych rozwojem człowieka i czujesz w sobie potrzebę niesienia pomocy innym, to przeczytaj jak wyglądają studia pedagogiczne w Rzeszowie.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W RZESZOWIE SĄ STUDIA PEDAGOGICZNE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - KIERUNKI PEDAGOGICZNE W RZESZOWIE

SORTOWANIE:

KIERUNKI PEDAGOGICZNE W RZESZOWIE

Rekrutacja i wymagania na studia pedagogiczne w Rzeszowie

Proces rekrutacji stanowi konkurs świadectw maturalnych, zatem warto powalczyć o jak najlepsze oceny z przedmiotów, które brane są pod uwagę. A należą do nich, przede wszystkim, przedmioty humanistyczne, z naciskiem na języki; język polski i język obcy. Przyłóżcie się do nich najmocniej.

szczegółowe wymagania na uczelniach

ZOBACZ, CO WYBIERAJĄ INNI

POPULARNE KIERUNKI PEDAGOGICZNE NIESTACJONARNE W RZESZOWIE

STUDIA PEDAGOGICZNE W RZESZOWIE - PODYPLOMOWE

D
G
L
N
P
W
Z
Rozwiń

Praca po studiach pedagogicznych w Rzeszowie

Studia pedagogiczne niemal każdego roku poszerzają swoją ofertę kształcenia. To efekt zmieniającego się świata i potrzeby nowych, wykwalifikowanych specjalistów w dziedzinach, które dopiero są przez człowieka badane i odkrywane.

W zależności o specjalności kierunków, w których jesteście wykształceni, możecie podjąć pracę w placówkach opiekuńczo- wychowawczych, placówkach oświatowych, instytucjach pomocy społecznej, sądownictwie, urzędach pracy, agencjach doradztwa zawodowego i personalnego, agencjach pośrednictwa pracy, placówkach socjalizacyjnych i resocjalizacyjnych i opiekuńczo- resocjalizacyjnych, policji, instytucjach powołanych do wykonywania zadań w zakresie przeciwdziałania patologii społecznej w środowisku otwartym, organizacjach zajmujących się pomocą osobom pokrzywdzonym, schroniskach dla nieletnich, zakładach poprawczych, aresztach śledczych, przedszkolach integracyjnych, agencjach pracy tymczasowej, fundacjach i stowarzyszeniach, ośrodkach kultury, placówkach służby zdrowia. Jak widać, dróg kariery zawodowej jest bardzo wiele, a zmieniający się świat stawia kolejne wyzwania.

Pracy dla wykwalifikowanych pedagogów nie zabraknie, bo nie jesteśmy wszyscy tacy sami, inaczej reagujemy, inaczej radzimy sobie ze stresem, a jest on już niemal obowiązkową cząstką naszego życia. Ktoś musi nam pomagać. A będą to absolwenci studiów pedagogicznych.

5 uczelni w Rzeszowie

Według danych statystyczny co piąty mieszkaniec Rzeszowa jest studentem! To znaczy, że uczelnie w Rzeszowie wybiera wielu młodych ludzi — to zdecydowanie świadczy o ich poziomie. W mieście funkcjonuje 5 szkół wyższych, w tym 2. publiczne: Uniwersytet Rzeszowski oraz Politechnika Rzeszowska. 
Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują rzeszowskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Rzeszowie

 

 

MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 


UNIWERSYTET RZESZOWSKI STUDIA PEDAGOGICZNE

Wydział Pedagogiczny:

  • Pedagogika medialna;
  • Pedagogika opiekuńczo;
  • Pedagogika pracy;
  • Pedagogika resocjalizacyjna;
  • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna;
  • Edukacja i rehabilitacja dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej;
  • Doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy;
  • Edukacja i rehabilitacja dzieci i młodzieży z autyzmem;
  • Nauki o rodzinie.

dowiedz się więcej 

Uniwersytet Rzeszowski, w zakresie studiów pedagogicznych, realizuje także studia podyplomowe, na kierunkach: Przygotowanie pedagogiczne, Edukacja przedszkolna, Przygotowanie do pracy na poziomie edukacji wczesnoszkolnej, Terapia pedagogiczna, Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wczesna interwencja, Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, Surdopedagogika. Edukacja i rehabilitacja dzieci i młodzieży z wadą słuchu, Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza, Doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy, Zarządzanie instytucją oświatową w reformowanym systemie edukacji, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Nauczanie techniki w szkole, Nauczanie programowania w szkole, Nauczanie informatyki w szkole, Nauczanie plastyki w szkole, Nauczanie biologii w szkole.  

 


CENTRUM USŁUG DYDAKTYCZNYCH W RZESZOWIE STUDIA PEDAGOGICZNE

Centrum Usług Dydaktycznych w Rzeszowie oferuje zakres studiów podyplomowych. Naturalnie, podstawą rozpoczęcia nauki jest posiadanie dyplomu szkoły wyższej. Wśród proponowanych kierunków kształcenia znajdują się: Andragogika, Arteterapia, Doradztwo zawodowe, Edukacja dla bezpieczeństwa, Rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu, Oligofrenopedagogika, Organizacja i zarządzanie oświatą, Pedagogika lecznicza, Pedagogika pracy opiekuńczo- wychowawczej, Przygotowanie pedagogiczne, Rytmika w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym, Socjoterapia z resocjalizacją, Surdopedagogika, Terapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Tyflopedagogika, Wczesne nauczanie języka angielskiego, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna.

 TEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (0)