Transport studia online - Łódź

Transport studia online - Łódź

Transport studia online - Łódź
Dodaj do ulubionych

Transport Łódź - studia online

Studia online na kierunku Transport to studia licencjackie lub inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata lub 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie online

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia.

 

Studia online w Łodzi na kierunku transport umożliwią Ci zgłębianie wszelkich zagadnień transportowych istotnych dla działania i rozwijania się w branży TSL. Studenci są przygotowywani do organizowania, planowania, projektowania systemów sterowania i kierowania ruchem, a także uczą się wykorzystywać aparaturę pomiarową i specjalistyczny sprzęt komputerowy.

 

Absolwenci studiów logistycznych w zakresie transportu zatrudniani są w przedsiębiorstwach transportowych i spedycyjnych, działach transportowych przedsiębiorstw, centrach logistycznych, administracji rządowej i samorządowej. Zajmują się oni między innymi rozwiązywaniem problemów logistycznych i ekonomicznych pojawiających się w transporcie.

czytaj dalej wszystko o Transport studia online - Łódź

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest kierunek transport - studia online

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Jednostka prowadząca

Transport - studia online +

Filia w Jaśle stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku,
tryb: online

Filia w Sieradzu stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku,
tryb: online

Filia w Świdnicy stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku,
tryb: online

Filia w Trzciance stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku,
tryb: online

Filia w Warszawie stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku,
tryb: online

Filia w Wodzisławiu Śląskim stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku,
tryb: online

Studia online AHE w Łodzi stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku,
tryb: online

Specjalności na kierunku transport - studia online

Jakie wymagania rekrutacyjne?

Warto odpowiednio wcześnie zapoznać się z procesem rekrutacyjnym, ponieważ uczelnie ustalają go indywidualnie. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów warto zdawać egzaminy dodatkowe na poziomie rozszerzonym. Wymagania rekrutacyjne są zmienne i zależą od poziomu i trybu kształcenia.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Transport w Łodzi - zasady rekrutacji

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku transport - studia online w Łodzi

Studia I stopnia

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA ONLINE NA KIERUNKU TRANSPORT W ŁODZI?

Studenci kierunku transport w Łodzi mają do wyboru specjalizacje, które ułatwiają zdobycie potrzebnych do pracy kompetencji. W trakcie zdobywanego wykształcenia będziesz miał/a okazję zgłębić wiedzę odnoszącą się do technicznego wspierania procesów logistycznych oraz magazynowania, jak również w odniesieniu do właściwego działania procesów spedycyjnych i ładunkowych.

Odnajdą się tutaj osoby zorganizowanego, lubiące przedmioty ścisłe. Transport to także kierunek dla osób kreatywnych, które chcą rozwijać się w technice. Zajęcia prowadzone są zarówno przez Internet, jak i na uczelni.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia online na kierunku Transport możemy podzielić na:

1. Typ

  • Studia I stopnia (licencjackie, inżynierskie)

 

2. Tryb:

  • studia online

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Dzięki studiom logistycznym na kierunku transport masz szansę zdobyć potrzebne do pracy w zawodzie wiedzę i umiejętności. W trakcie prowadzonych zajęć wykwalifikowana kadra akademicka wykorzystuje innowacyjne metody projektowe i warsztatowe. Studenci zdobywają lub rozwijają kompetencje ważne dla poruszania się w zagadnieniach transportowych dla branży TSL.

Studenci nabywają lub rozwijają umiejętności z zakresu organizowania, planowania, projektowania systemów sterowania i kierowania ruchem. Uczą się wykorzystywać aparaturę pomiarową i specjalistyczny sprzęt komputerowy. Potrafią kierować pracą zespołów problemowych. Stają się specjalistami w dziedzinie nowoczesnego transportu lądowego z uwzględnieniem infrastruktury zintegrowanych systemów transportowych i logistycznych.

ILE TRWAJĄ STUDIA ONLINE NA KIERUNKU TRANSPORT W ŁODZI?

Studia na kierunku Transport trwają 3 lata lub 3,5 roku (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU TRANSPORT W ŁODZI?

Absolwenci transportu zajmują się sprzedażą i serwisem pojazdów oraz przewozem osób i towarów w różnych działach gospodarki, nadzorem procesów eksploatacji instalacji niskociśnieniowych, projektowaniem systemów transportowych, zarządzaniem przedsiębiorstwami wykorzystującymi środki transportu drogowego i szynowego.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Transport:

  • firmy zajmujące się eksploatacją pojazdów
  • firmy projektowo-konstrukcyjne
  • instytuty badawcze i naukowe
  • jednostki eksploatacyjne transportu samochodowego, szynowego i zakładowego
  • zakłady obsługowo-naprawcze technicznych środków transportu

Możesz być zatrudniony/a w zakładach eksploatujących pojazdy różnego typu, w bazach transportowych przedsiębiorstw, które realizują zadania szeroko pojętej logistyki, w centrach logistycznych, w inspekcji transportu drogowego, w przedsiębiorstwach przewozu materiałów niebezpiecznych.

Kierunki logistyka i transport w Łodzi

Popularne kierunki logistyka i transport niestacjonarne w Łodzi

Komentarze (0)