Bezpieczeństwo morskie - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Bezpieczeństwo morskie - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Bezpieczeństwo morskie - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Studia w Trójmieście

bezpieczeństwo morskie

Odkryj studia bezpieczeństwo morskie w Gdańsku, Gdyni i w Sopocie i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

20.12.2021

Bezpieczeństwo morskie studia Trójmiasto 2022 | woj. pomorskie

Studia na kierunku Bezpieczeństwo morskie to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku bezpieczeństwo morskie w Gdańsku | Gdyni | Sopocie
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku bezpieczeństwo morskie w Gdańsku | Gdyni | Sopocie rozpocznie się 1 kwietnia 2022 r. i potrwa do 30 września 2022 r. | Bezpieczeństwo morskie Gdańsk | Gdynia | Sopot - terminy rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. 

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności.

 

Studia w Trójmieście na kierunku bezpieczeństwo morskie to studia skupiające się na sferze bezpieczeństwa morskiego państwa i rozwoju gospodarki morskiej, pozwalające na zdobycie wszechstronnej wiedzy oraz umiejętności i wszechstronnego wykształcenia w tym obszarze. Program studiów dostarcza studentom między innymi wiedzy dotyczącej ochrony działalności ludzkiej na morzu, poznają metody zabezpieczania przed terroryzmem, nielegalnym handlem, w tym handlem bronią oraz eksploatowaniem zasobów morskich.

Absolwenci bezpieczeństwa morskiego dzięki zdobytej wiedzy oraz kompetencjom bez problemu znajdą pracę między innymi w urzędach morskich, międzynarodowych organizacjach morskich czy agencjach bezpieczeństwa morskiego. Studia z zakresu bezpieczeństwa morskiego dają studentom szerokie możliwości zawodowe, dzięki czemu po studiach każdy znajdzie swoją ścieżkę kariery, w której będzie czuł i odnajdował się najlepiej.

czytaj dalej wszystko o Bezpieczeństwo morskie - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku | Gdyni | Sopocie jest kierunek bezpieczeństwo morskie

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uczelnie, gdzie bezpieczeństwo morskie jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Jednostka prowadząca

Bezpieczeństwo narodowe stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo narodowe

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek bezpieczeństwo morskie w Trójmieście?

Osoby, które zastanawiają się nad wyborem kierunku bezpieczeństwo morskie, aby przystąpić do procesu rekrutacji, muszą zdać maturę na poziomie podstawowym i złożyć komplet wymaganych dokumentów.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Bezpieczeństwo morskie w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Jak wyglądają studia na kierunku bezpieczeństwo morskie w Trójmieście?

Studia w Trójmieście na kierunku bezpieczeństwo morskie to studia, które koncentrują się przede wszystkim na wykształceniu studentów z obszaru podstawowych praw, które rządzą bezpieczeństwem morskim, wspomaganiu potrzeby samorozwoju, kształceniu kompetencji potrzebnych w wykonywanej w przyszłości pracy, profesjonalnego zajmowania się przedsiębiorstwem czy wykształceniu praktycznych umiejętności potrzebnych w zajmowaniu się probelmatyką ealuacji zjawisk społecznych i kulturowych, a także kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności związanych z komunikacją społeczną.

Dzięki możliwości uczestniczenia w ciekawych warsztatach, wykładach oraz zajęciach i ćwiczeniach prowadzonych przez profesjonalną kadrę specjalistów, którzy są praktykami w dziedzinie obejmującej problematykę bezpieczeństwa, studenci zdobędą praktyczną wiedzę oraz pierwsze doświadczenie zawodowe jeszcze w trakcie trwania studiów.

 

1. Typ i tryb studiów

Studia na kierunku bezpieczeństwo morskie możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Bezpieczeństwo morskie to studia skupiające się na wykształceniu praktycznych umiejętności, dzięki którym studenci zdobędą praktyczną wiedzę i kompetencje między innymi z zakresu nauk o bezpieczeństwie.

Program studiów dostarcza studentom wiedzy między innymi  z zakresu bezpieczeństwa morskiego Unii Europejskiej, logistyki morskiej w sytuacjach kryzysowych, prawnych podstaw bezpieczeństwa morskiego czy geografii morza i wybrzeża.

Studenci poszerzą również wiedzę o zagadnienia związane ze współczesnym terroryzmem morskim czy bezpieczeństwem obszarów morskich. Studenci będą mieli możliwość uczestniczenia w rozwijających warsztatach i badaniach naukowych, rozwiną zdolności z obszarów, które będą potrzebne do tego, by wykonywać zawód obejmujący problematykę bezpieczeństwa.

Ile trwają studia na kierunku bezpieczeństwo morskie w Trójmieście?

Studia na kierunku bezpieczeństwo morskie trwają 3 lata (studia I stopnia).
 

 

Bezpieczeństwo morskie w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat

Jaka praca po studiach na kierunku bezpieczeństwo morskie w Trójmieście?

Uczelnie w Trójmieście kładą nacisk na rozwijanie umiejętności oraz zdobywaniu kompetencji potrzebnych do rozpoczęcia pracy w zawodzie po ukończeniu studiów.

Absolwenci studiów na kierunku bezpieczeństwo morskie, posiadając szeroką wiedzę oraz umiejętności z obszaru nauk o bezpieczeństwie, ze znajomością prawnych podstaw dotyczących bezpieczeństwa morskiego, a także logistyki morskiej w sytuacjach kryzysowych i geografii zarówno morza, jak i wybrzeża, mają wiele możliwości zawodowych, między innymi mogą rozpocząć pracę w transporcie morskim czy ochronie obszarów morskich.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku bezpieczeństwo morskie:

 • w Morskich Oddziałach Straży Granicznej,
 • w administracja Straży Granicznej,
 • w rzędach morskich,
 • w Marynarce Wojennej,
 • w Ratownictwie Morskim,
 • w Służbie Celnej,
 • w firmacj ochrony infrastruktury krytycznej,
 • jako funkcjonariusz i pracownik w organach gospodarki morskiej, w zakresie bezpieczeństwa morskiego,
 • w przedsiębiorstwach prywatnych zajmujących się ochroną obiektów, osób i mienia,
 • funkcjonariusz i pracownik w organach gospodarki morskiej, w zakresie bezpieczeństwa morskiego,
 • specjalista do spraw bezpieczeństwa morskiego w sektorze prywatnym,
 • specjalista do spraw bezpieczeństwa morskiego w administracji publicznej i samorządowej,
 • specjalista w międzynarodowych organizacjach morskich i agencjach bezpieczeństwa morskiego.

Gdzie studiować na kierunku bezpieczeństwo morskie w Trójmieście?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: jako specjalność na Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Gdańsku.

Uczelnia, na której można studiować kierunek bezpieczeństwo morskie:

czytaj dalej uczelnie w Trójmieście

Uczelnie w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - kierunek bezpieczeństwo morskie:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni (Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich) niestacjonarne, stacjonarne studia I i II stopnia więcej
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gdańsku stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Bezpieczeństwo morskie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

 

STUDIA W TRÓJMIEŚCIE - ważne informacje

kierunki studiów w Trójmieście

studia w Trójmieście

 

BEZPIECZEŃSTWO MORSKIE - ważne informacje

bezpieczeństwo morskie studia

zasady rekrutacji na studia

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Bezpieczeństwo morskie Gdańsk | Gdynia | Sopot studia i stopnia


Kierunki morskie w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

19 Uczelni w Trójmieście

Gdańsk ma wszystko, czego potrzebuje młody człowiek: dobre uczelnie, niesamowity klimat i bogatą historię, puby, bary, kawiarnie… Jako region turystyczny ma rozbudowaną strefę gastronomiczną i hotelową. Studenci nie mają tu żadnych problemów ze znalezieniem dodatkowej pracy.

W kwestii edukacji Trójmiasto ma wiele do zaoferowania: działa tutaj 19 uczelni wyższych, w tym 6 publicznych: Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Wychowania Fizycznego i Akademia Muzyczna.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują trójmiejskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Trójmieście

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2022

 

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia