Nawigacja - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Nawigacja - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Nawigacja - Gdańsk, Gdynia, Sopot
Dodaj do ulubionych

24.02.2023

Nawigacja studia Gdynia, Gdańsk, Sopot (Trójmiasto)

Studia na kierunku Nawigacja to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 4 lata (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności.

Studia na kierunku nawigacja w Gdańsku | Gdyni | Sopocie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 4 lata (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)

Uczelnie

W Trójmieście (Gdańsku, Gdyni, Sopocie) nawigację możesz studiować w ramach kierunku na 2 uczelniach publicznych: Uniwersytecie Morskim w Gdyni (Wydział Nawigacyjny UMG) oraz Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni (Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętownictwa AMW).
 

Opis kierunku

Studia na kierunku Nawigacja dają studentom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. nauk inżynieryjno-technicznych, inżynierii lądowej i transportu czy nautyki.

 

Praca po studiach

Studia w Trójmieście na kierunku Nawigacja dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. jako oficerowie pokładowi, w administracji portowej i terenowej czy w planowaniu przestrzennym i urbanistyce.

czytaj dalej wszystko o Nawigacja - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku | Gdyni | Sopocie jest kierunek NAWIGACJA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Morski w Gdyni

Uniwersytet Morski w Gdyni

Nawigacja stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Nawigacja stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE? / WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Rekrutacja na studia w Trójmieście na kierunek Nawigacja, w przypadku studiów I stopnia, wymaga od kandydatów egzaminów maturalnych z konkretnych przedmiotów. Z kolei rekrutacja na studia II stopnia bierze pod uwagę średnią ocen na dyplomie ukończenia studiów i ocenę na dyplomie.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Nawigacja:

 • matematyka,
 • język obcy,
 • fizyka,
 • chemia,
 • geografia,
 • biologia,
 • informatyka.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU NAWIGACJA?

Nawigacja to kierunek studiów oferowany przez szkoły wyższe w Trójmieście. Studenci tego kierunku mają możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. przewozów morskich, budowy i stateczności statku, bezpieczeństwa nawigacyjnego czy ochrony środowiska morskiego.

Kierunki studiów w Trójmieście takie jak Nawigacja dają studentom możliwość wyboru specjalności, przez co mogą oni uczestniczyć w zajęciach zgodnych z ich zainteresowaniami i przyszłymi planami zawodowymi.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Nawigacja możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Kierunki studiów takie jak Nawigacja dają studentom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. nauk technicznych, analizy i syntezy, eksploatacji statków specjalistycznych czy morskich systemów informacyjnych. Program studiów zakłada też, że studenci zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi m.in. eksploatacji specjalistycznej floty zbiornikowców do przewozu różnego rodzaju ładunków płynnych, aplikacji rozproszonych czy technologii offshorowych.

W zależności od wybranej specjalności, studenci tego kierunku mogą też np. zdobyć wiedzę o eksploatacji, budowy i projektowania morskich systemów informacyjnych czy zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi eksploatacji statku handlowego i urządzeń nawigacyjnych.

Przykładowe przedmioty oferowane przez uczelnie w Trójmieście na kierunku Nawigacja: obrona przeciwawaryjna, manewrowanie w sytuacjach szczególnych, bezpieczeństwo statku, ochrona środowiska morskiego.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU NAWIGACJA?

Studia na kierunku Nawigacja trwają 4 lata (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

Nawigacja w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 4 lata inżynier
studia II stopnia 1,5 roku magister inżynier

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU NAWIGACJA

Studia na kierunku Nawigacja dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. jako oficerowie pokładowi, w administracji portowej i terenowej, hydrografii morskiej, planowaniu przestrzennym i urbanistyce czy wydziałach bezpieczeństwa administracji samorządowej. Absolwenci tego kierunku mogą znaleźć zatrudnienie także jako operatorzy DP na statkach morskich czy w przedsiębiorstwach produkcyjnych systemów wspomagania prac kartograficznych i hydrograficznych oraz zespołach badawczych i wdrożeniowych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Nawigacja:

 • oficer pokładowy,
 • administracja portowa i terenowa,
 • hydrografia morska,
 • planowanie przestrzenne i urbanistyka,
 • wydziały bezpieczeństwa administracji samorządowej,
 • operator DP na statkach morskich,
 • przedsiębiorstwa produkcyjne systemów wspomagania prac kartograficznych i hydrograficznych,
 • zespoły badawcze i wdrożeniowe.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Nawigacja Gdańsk | Gdynia | Sopot studia i stopnia

Nawigacja Gdańsk | Gdynia | Sopot studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Nawigacja Gdańsk | Gdynia | Sopot studia stacjonarne

Nawigacja Gdańsk | Gdynia | Sopot studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku nawigacja w Gdańsku | gdyni | sopocie

Kierunki geograficzne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nawigacja w miastach

Nadchodzące wydarzenia

 • Łódź https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/09650-akademia-sztuk-pieknych-w-L.jpg Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
 • al. 29 listopada 46, Kraków https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJs1jZtnxZFkcRIL31oU9pRng https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d5c56-ur-krakow.jpg Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • ul. Sucharskiego 2,, 35-225 Rzeszów https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=wsiz+rzeszow https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/dadcc-wsiz-rzeszow.jpg Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
 • Dzień Otwarty https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9b9a6-politechnika-gdanska.jpg Politechnika Gdańska
 • ul. Kielecka 7, w Gdyni https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJv_d6MC2n_UYRoXqg1kicRPI https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/b1ca3-wsaib-gdynia-gdansk.jpg Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Dzień Otwarty https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/bc5e5-politechnika-bialostocka.jpg Politechnika Białostocka