Oceanotechnika - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Oceanotechnika - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Oceanotechnika - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Studia w Trójmieście

oceanotechnika

Odkryj oceanotechnikę w Gdańsku, Gdyni i w Sopocie i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

20.12.2021

Oceanotechnika studia Trójmiasto 2022 | woj. pomorskie

Studia na kierunku oceanotechnika to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia na kierunku oceanotechnika w Gdańsku | Gdyni | Sopocie
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku oceanotechnika w Gdańsku | Gdyni | Sopocie rozpocznie się 16 maja 2022 r. i potrwa do 14 lipca 2022 r. | Oceanotechnika Gdańsk | Gdynia | Sopot - terminy rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Oceanotechnika - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku | Gdyni | Sopocie jest kierunek oceanotechnika

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska

Jednostka prowadząca

Oceanotechnika stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek oceanotechnika w Trójmieście?

Obecnie kierunki techniczne cieszą się dużą popularnością wśród przyszłych kandydatów na studia. Oceanotechnika jest propozycją innowacyjną, która przyciąga wielu zainteresowanych. Jeżeli i ty chciałbyś, aby twoje nazwisko znalazło się na liście przyjętych na ten kierunek, powinieneś postarać się o dobre wyniki maturalne. Właśnie one mogą zaważyć o twojej przyszłości.

Szczegółowych informacji na temat procesu rekrutacji szukaj na stronie internetowej Politechniki Gdańskiej.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Oceanotechnika w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Jak wyglądają studia na kierunku oceanotechnika w Trójmieście?

Nie od dziś wiadomo, że prężny rozwój gospodarczy jest wypadkową działania wielu branży, między innymi tej związanej z transportem drogą morską.

Studia na kierunku oceanotechnika powstały w celu wyposażenia przyszłych absolwentów w cenne kompetencje techniczne, które okażą się nieocenione podczas projektowania, budowy i eksploatacji maszyn oraz urządzeń oceanotechnicznych.

Interdyscyplinarny charakter kształcenia, jakiego doświadczą studenci oceanotechniki, wpłynie na ich wszechstronny rozwój intelektualny oraz kształtowanie nieocenionych umiejętności praktycznych.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku oceanotechnika możemy podzielić na:

 

1. Typ

  • Studia I stopnia (inżynierskie)

  • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

  • studia stacjonarne

  • studia niestacjonarne

 

Większość kierunków kształcenia wyróżnia się dwuetapowym przebiegiem. Nie inaczej jest w przypadku gdańskiej oceanotechniki. Studia pierwszego stopnia trwają od 3,5 roku do 4 lat, w zależności od wybranego trybu. Na ukończenie kształcenia magisterskiego poświęcisz od 1,5 roku do 2 lat.

Oceanotechnika jest realizowana zarówno w trybie stacjonarnym jak i nie stacjonarnym.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Oceanotechnika jest kierunkiem, dzięki któremu nauczysz się projektowania, budowy i eksploatacji wszelkich obiektów wykorzystywanych w przemyśle oceanotechnicznym. Podstawowymi dziedzinami, z którymi spotkasz się podczas nauki będą robotyka, mechatronika, inżynieria materiałowa, fizyka, informatyka oraz matematyka.

Z powodzeniem można stwierdzić, że oceanotechnika jest kierunkiem interdyscyplinarnym, dzięki któremu zdobędziesz obszerną wiedzę teoretyczną, uzupełnioną dobrze ugruntowanymi umiejętnościami praktycznymi.

Ile trwają studia na kierunku oceanotechnika w Trójmieście?

Studia na kierunku oceanotechnika trwają od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia).

Oceanotechnika w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3,5 roku inżynier
studia II stopnia od 1,5 do 2 lat magister inżynier

Jaka praca po studiach na kierunku oceanotechnika w Trójmieście?

Współcześnie kierunki techniczne nazywane są kierunkami przyszłości. Nic w tym dziwnego, bowiem kompetencje wyniesione z takich studiów pozwalają na bezproblemowe znalezienie atrakcyjnej pracy w wielu obszarach.

Jako absolwent gdańskiej oceanotechniki będziesz mógł zatrudnić się w stoczniach, portach, terminalach czy administracji morskiej, pełniąc rolę specjalisty do spraw technicznych, konserwacyjnych i eksploatacyjnych.

Marząc o karierze naukowej warto zastanowić się nad zatrudnieniem w ośrodkach naukowo-badawczych oraz uczelniach wyższych, co dodatkowo okaże się dobrą okazją do szerzenia posiadanej wiedzy dalej.

Najambitniejsi absolwenci oceanotechniki pomyślą o założeniu własnej działalności gospodarczej, a ci, którzy zechcą pracować w jeszcze innych obszarach, wybiorą ten najodpowiedniejszy na przykład z poniższej listy.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku oceanotechnika:

  • Stocznie produkcyjne i remontowe,

  • Biura projektowe przemysłu okrętowego,

  • Służby techniczne,

  • Placówki naukowo-badawcze,

  • Administracja morska i nadzór techniczny,

  • Porty i terminale.

Gdzie studiować na kierunku oceanotechnika w Trójmieście?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Politechnice Gdańskiej.

Uczelnia, na której można studiować kierunek oceanotechnika:

czytaj dalej uczelnie w Trójmieście

Uczelnie w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - kierunek oceanotechnika:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Politechnika Gdańska (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Oceanotechnika w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

 

STUDIA W TRÓJMIEŚCIE - ważne informacje

kierunki studiów w Trójmieście

studia w Trójmieście

 

OCEANOTECHNIKA - ważne informacje

oceanotechnika studia

zasady rekrutacji na studia

Poziom i tryb studiów


Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku oceanotechnika w Gdańsku | gdyni | sopocie

Kierunki morskie w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

19 Uczelni w Trójmieście

Gdańsk ma wszystko, czego potrzebuje młody człowiek: dobre uczelnie, niesamowity klimat i bogatą historię, puby, bary, kawiarnie… Jako region turystyczny ma rozbudowaną strefę gastronomiczną i hotelową. Studenci nie mają tu żadnych problemów ze znalezieniem dodatkowej pracy.

W kwestii edukacji Trójmiasto ma wiele do zaoferowania: działa tutaj 19 uczelni wyższych, w tym 6 publicznych: Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Wychowania Fizycznego i Akademia Muzyczna.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują trójmiejskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Trójmieście

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2022

 

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Oceanotechnika w miastach

Nadchodzące wydarzenia