Hydrografia morska - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Hydrografia morska - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Hydrografia morska - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Studia w Trójmieście

hydrografia morska

Odkryj hydrografię morską w Gdańsku, Gdyni i Sopocie i sprawdź, gdzie możesz studiować

 

Dodaj do ulubionych

31.05.2022

Hydrografia morska studia Gdańsk, Gdynia, Sopot (Trójmiasto)

Studia na kierunku hydrografia morska to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera.

Studia na kierunku hydrografia morska w Gdańsku | Gdyni | Sopocie
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku hydrografia morska w Gdańsku | Gdyni | Sopocie rozpocznie się 1 czerwca 2022 r. i potrwa do 19 września 2022 r. | Hydrografia morska Gdańsk | Gdynia | Sopot - terminy rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Opis kierunku

Studia na kierunku hydrografia morska mają na celu kształcenie specjalistów dla potrzeb szeroko pojętej gospodarki morskiej. Studenci, którzy zdecydują się na wybór tego kierunku, będą mieli okazję do zdobycia kompleksowego przygotowania teoretycznego oraz umiejętności praktycznych niezbędnych w przyszłej pracy hydrografa. Dodatkowo poznają zagadnienia dotyczące nauk przyrodniczych, ochrony środowiska, geologii, hydrologii czy geoinformatyki.

 

Praca po studiach

Absolwenci powyższego kierunku studiów będą mogli ubiegać się o zatrudnienie m.in. w administracji portowej i terenowej, instytucjach zajmujących się nawigacją morską, a także w biurach urbanistycznych. Ponadto doskonale odnajdą się w zawodzie hydrografa lub hydrologa.

 

 

czytaj dalej wszystko o Hydrografia morska - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku | Gdyni | Sopocie jest kierunek hydrografia morska

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Jednostka prowadząca

Hydrografia morska stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Jednostka prowadząca

Hydrografia morska stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku hydrografia morska

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek hydrografia morska w Trójmieście?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku hydrografia morska:

 • fizyka,
 • fizyka i astronomia,
 • geografia,
 • informatyka,
 • język obcy,
 • matematyka.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Hydrografia morska w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Jak wyglądają studia na kierunku hydrografia morska w Trójmieście?

Osoby, które zdecydują się na studiowanie hydrografii morskiej, otrzymają pełne wykształcenie oparte na podstawach nauk ogólnych, technicznych, ścisłych i przyrodniczych. Pozwoli im to na podjęcie pracy na morzu i w pomiarach związanych z szeroko rozumianymi badaniami morza oraz wód śródlądowych. Dodatkowo studenci nauczą się wykorzystywania techniki komputerowej i posługiwania się językiem angielskim w typowych sytuacjach zawodowych. Co ważne, program studiów na powyższym kierunku uwzględnia też ramowy program szkolenia dla hydrografów morskich kategorii B, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej. Absolwent kierunku, po odbyciu określonej przepisami praktyki, spełni więc wymogi uprawniające do ubiegania się o dyplom hydrografa morskiego kategorii B.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku hydrografia morska możemy podzielić na:

1. Typ

 • studia I stopnia (inżynierskie)

2. Tryb

 • studia stacjonarne

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

W trakcie kształcenia na kierunku hydrografia morska studenci dowiedzą się więcej na temat gospodarki morskiej, a także nauczą się wykonywania specjalistycznych pomiarów oraz podejmowania działań związanych z ekologią i ochroną środowiska. Pod okiem doświadczonej kadry akademickiej będą przygotowywać się do pracy na morzu z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa ludzi, obiektów i środowiska w kontekście uwarunkowań technicznych i prawnych. Dodatkowo rozwiną swoje zdolności z obszaru ratownictwa morskiego oraz nawigacji statku, a ponadto zgłębią wiedzę o oceanografii.

Co ciekawe, po odbyciu kształcenia, zdaniu egzaminu dyplomowego uznanego za równoważny z egzaminem kwalifikacyjnym na poziomie operacyjnym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, a także po odbyciu praktyki pływania, absolwenci hydrografii morskiej będą mogli zdobyć uprawnienia do uzyskania dyplomu oficera wachtowego w dziale pokładowym w żegludze przybrzeżnej.

 

Ile trwają studia na kierunku hydrografia morska w Trójmieście?

Studia na kierunku hydrografia morska trwają 3,5 roku (studia I stopnia).

 

Hydrografia morska w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3,5 roku inżynier

Jaka praca po studiach na kierunku hydrografia morska w Trójmieście?

Jako absolwent studiów na kierunku hydrografia morska będziesz mógł związać swoją karierę zawodową z nawigacją morską, administracją portową i terenową, planowaniem przestrzennym i urbanistyką, a także z hydrografią morską oraz śródlądową. Co więcej, nic nie stoi na przeszkodzie, abyś podjął zatrudnienie w obszarze działalności produkcyjnej, w zakresie tworzenia systemów wspomagania prac kartograficznych i hydrograficznych oraz systemów informacji przestrzennej.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku hydrografia morska:

 • administracja portowa i terenowa,
 • zawód hydrografa i hydrologa,
 • instytucje zajmujące się nawigacją morską,
 • własna działalność gospodarcza.

 

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Hydrografia morska Gdańsk | Gdynia | Sopot studia i stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Hydrografia morska Gdańsk | Gdynia | Sopot studia stacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku hydrografia morska w Gdańsku | gdyni | sopocie

Studia I stopnia

Kierunki morskie w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2022

 

Teraz najważniejsze

wyniki matur 2022

matura poprawkowa 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia