Inżynieria i gospodarka wodna - Wrocław

Inżynieria i gospodarka wodna - Wrocław

Studia na kierunku inżynieria i gospodarka wodna w mieście Wrocławiu możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym).

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Inżynieria i gospodarka wodna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku inżynieria i gospodarka wodna

10.11.2023

Inżynieria i gospodarka wodna studia Wrocław - 2023 | woj. dolnośląskie

Studia na kierunku Inżynieria i gospodarka wodna to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności.

Inżynieria i gospodarka wodna - Wrocław
Studia na kierunku inżynieria i gospodarka wodna w mieście Wrocławiu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)

Opis kierunku

Inżynieria i gospodarka wodna to kierunek, który kształci przyszłych ekspertów w dziedzinie hydrologii. Studia poszerzają wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych i technicznych oraz pokazują jak rozwiązywać zadania projektowe i wykonawcze w obiektach hydrotechnicznych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Wśród przedmiotów na studiach można znaleźć: chemię wody i ścieków, mechanikę i wytrzymałość materiałów czy planowanie w gospodarce wodnej.

Ukończenie inżynierii i gospodarki wodnej daje możliwość znalezienia pracy m.in. w jednostkach administracji samorządowej i rządowej zajmujących się infrastrukturą i gospodarką wodną. Ponadto absolwenci odnajdują się także w biurach projektowych czy przedsiębiorstwach realizujących roboty wykonawcze.

 

Uczelnie

We Wrocławiu inżynierię i gospodarkę wodną możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu (Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji UPWR).

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE? / WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Rekrutacja na studia we Wrocławiu na kierunek Inżynieria i gospodarka wodna, w przypadku studiów I stopnia, wymaga od kandydatów egzaminów maturalnych z konkretnych przedmiotów. Z kolei rekrutacja na studia II stopnia bierze pod uwagę średnią ocen ze studiów oraz ocenę na dyplomie.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Inżynieria i gospodarka wodna:

 • język polski,
 • język obcy,
 • fizyka,
 • matematyka,
 • informatyka.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Inżynieria i gospodarka wodna w mieście Wrocławiu

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA?

Inżynieria i gospodarka wodna to kierunek studiów oferowany przez szkoły wyższe we Wrocławiu. Studenci tego kierunku mają możliwość zdobycia nie tylko wiedzy teoretycznej, ale i umiejętności praktyczne, np. poprzez realizację praktyk zawodowych, ćwiczenia laboratoryjne, warsztatowe czy projektowe.

Kierunki studiów we Wrocławiu takie jak Inżynieria i gospodarka wodna dają studentom możliwość wyboru specjalności, przez co mogą oni uczestniczyć w zajęciach zgodnych z ich zainteresowaniami i przyszłymi planami zawodowymi.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Inżynieria i gospodarka wodna możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Kierunki studiów takie jak Inżynieria i gospodarka wodna umożliwiają studentom zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. nauk przyrodniczych i technicznych, które umożliwiają rozwiązywanie zadań projektowych, wykonawczych oraz kierowniczych z zakresu gospodarki wodnej i inżynierii w różnych warunkach hydraulicznych, hydrologicznych i ekologicznych.

Program studiów zakłada również, że studenci zdobędą umiejętności w zakresie wykonawstwa obiektów hydrotechnicznych, wodociągowych i kanalizacyjnych czy eksploatacji obiektów ochrony przed powodzią.

W zależności od wybranej specjalności, studenci mogą też np. zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu eksploatacji dróg wodnych, gospodarki wodnej w systemach żeglownych, inżynierii wodno-melioracyjnej czy renaturyzacji rzek. Mają także możliwość zapoznania się z zagadnieniami dotyczącymi gospodarki wodnej terenów zurbanizowanych, hydrologicznych zjawisk ekstremalnych, melioracji dolin rzecznych czy klimatu i hydrologii obszarów zurbanizowanych.

Przykładowe przedmioty oferowane przez uczelnie we Wrocławiu na kierunku Inżynieria i gospodarka wodna: chemia wody i ścieków, mechanika i wytrzymałość materiałów, planowanie i programowanie w gospodarce wodnej.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA?

Studia na kierunku Inżynieria i gospodarka wodna trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

Inżynieria i gospodarka wodna w mieście Wrocławiu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3,5 roku inżynier
studia II stopnia 1,5 roku magister inżynier

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA

Studia na kierunku Inżynieria i gospodarka wodna dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w przedsiębiorstwach realizujących roboty wykonawcze, jednostkach administracji samorządowej zajmujących się infrastrukturą i gospodarką komunalną i państwowej związanych z gospodarką wodną, a także biurach projektowych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Inżynieria i gospodarka wodna:

 • przedsiębiorstwa realizujące roboty wykonawcze,
 • jednostki administracji samorządowej zajmujące się infrastrukturą i gospodarką komunalną,
 • jednostki administracji państwowej związane z gospodarką wodną,
 • biura projektowe.

Poziom i tryb studiów


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Inżynieria i gospodarka wodna Wrocław studia stacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku inżynieria i gospodarka wodna w Mieście wrocławiu

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Popularne kierunki inżynierskie i techniczne w mieście Wrocławiu

Pokaż wszystkie

Popularne kierunki inżynierskie i techniczne niestacjonarne w mieście Wrocławiu

komentarze (0)

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia