Biobezpieczeństwo - Lublin

Biobezpieczeństwo - Lublin

Biobezpieczeństwo - Lublin

Studia w Lublinie

na kierunku biobezpieczeństwo

Odkryj kierunek biobezpieczeństwo w Lublinie i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Biobezpieczeństwo studia Lublin 2022| woj. lubelskie

Studia na kierunku biobezpieczeństwo to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

Studia na kierunku biobezpieczeństwo nastawione są na przekazanie studentom wiedzy i umiejętności z zakresu nauk biologicznych, chemicznych oraz społecznych. Podczas studiów poznasz zagrożenia biologiczne i chemiczne występujące w środowisku, zapoznasz się z zasadami funkcjonowania służb do spraw bezpieczeństwa biologicznego i zarządzania kryzysowego, a także procedurami postępowania przy pojawiających się zagrożeniach powodziowych, chemicznych, klimatycznych czy biologicznych.

Po studiach będziesz przygotowany do pracy m.in. jako specjalista z zakresu zapobiegania i usuwania zagrożeń dla środowiska naturalnego. Będziesz mógł wykonywać obowiązki w różnego rodzaju organach administracji publicznej zajmujących się ochroną środowiska, zarządzaniem kryzysowym, a także zrównoważonym rozwojem.

czytaj dalej wszystko o Biobezpieczeństwo - Lublin

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest kierunek biobezpieczeństwo

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Jednostka prowadząca

Biobezpieczeństwo stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek biobezpieczeństwo w Lublinie?

Biobezpieczeństwo to stosunkowo nowy kierunek studiów, łączący wiedzę z obszarów nauk biologicznych oraz chemicznych.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku biobezpieczeństwo:

  • biologia,
  • chemia,
  • matematyka.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Biobezpieczeństwo w Lublinie

Jak wyglądają studia na kierunku biobezpieczeństwo w Lublinie?

Biobezpieczeństwo jest kierunkiem interdyscyplinarnym, który duży nacisk kładzie na przygotowanie studentów do dalszej pracy badawczej oraz do podjęcia kolejnego etapu kształcenia. Podczas studiów zdobędziesz wiedzę dotyczącą m.in. zagrożeń biologicznych i chemicznych występujących w środowisku, a także poznasz zasady funkcjonowania służb ds. bezpieczeństwa biologicznego i zarządzania kryzysowego.

Będziesz znał procedury postępowania przy pojawiających się zagrożeniach bioterrorystycznych, powodziowych, klimatycznych czy chemicznych.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku biobezpieczeństwo możemy podzielić na:

1. Typ:

  • studia I stopnia (licencjackie)

2. Tryb:

  • studia stacjonarne
  • studia niestacjonarne

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Studiując biobezpieczeństwo, zdobędziesz niezbędną w przyszłej pracy wiedzę z obszarów nauk biologicznych oraz chemicznych. Nieobce będą ci zasady funkcjonowania służb do spraw bezpieczeństwa biologicznego i zarządzania kryzysowego.

Poznasz też zagadnienia dotyczące zagrożeń biologicznych i zagrożeń chemicznych, które występują w środowisku. Doświadczona i wysoko wykwalifikowana kadra wykładowców nauczy Cię procedur postępowania przy pojawiających się zagrożeniach bioterrorystycznych, powodziowych, chemicznych i klimatycznych. Nauczysz się także, jak prawidłowo i skutecznie zarządzać biobezpieczeństwem.

Absolwent kierunku zdobędzie tym samym unikalną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, które zapewnią mu przewagę konkurencyjną na rynku pracy w szybko rozwijającym się sektorze biobezpieczeństwa.

Ile trwają studia na kierunku biobezpieczeństwo w Lublinie?

Studia na kierunku biobezpieczeństwo trwają 3 lata (studia I stopnia).

 

Jaka praca po kierunku biobezpieczeństwo w Lublinie?

Studia na kierunku biobezpieczeństwo kształcą specjalistów z zakresu zapobiegania i usuwania zagrożeń dla środowiska naturalnego. Absolwenci, wyróżniający się wiedzą i umiejętnościami identyfikowania oraz analizowania różnego rodzaju zagrożeń biologicznych, będą mogli znaleźć zatrudnienie w organach administracji publicznej zajmujących się ochroną środowiska, zrównoważonym rozwojem, a także zarządzaniem kryzysowym.

Inną możliwością zawodową może być znalezienie zatrudnienia w prywatnych przedsiębiorstwach prowadzących szerokiego rodzaju działalność produkcyjną, a związaną z ryzykiem wystąpienia różnego rodzaju zagrożeń w środowisku.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku biobezpieczeństwo:

  • organy administracji publicznej zajmujące się ochroną środowiska, zrównoważonym rozwojem oraz zarządzaniem kryzysowym,
  • przedsiębiorstwa prowadzące działalność produkcyjną,
  • ośrodki naukowo-badawcze.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

BIOBEZPIECZEŃSTWO LUBLIN STUDIA I STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

BIOBEZPIECZEŃSTWO LUBLIN STUDIA STACJONARNE

BIOBEZPIECZEŃSTWO LUBLIN STUDIA NIESTACJONARNE

Kierunki ochrona i bezpieczeństwo w Lublinie

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2022

 

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia