Turystyka i hotelarstwo - Gdynia, Gdańsk, Sopot

Turystyka i hotelarstwo - Gdynia, Gdańsk, Sopot

Studia na kierunku turystyka i hotelarstwo w Gdańsku | Gdyni | Sopocie możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym).

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

Turystyka i hotelarstwo stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne

Uczelnie, gdzie turystyka i hotelarstwo jako specjalność / ścieżka kształcenia

Uniwersytet Morski w Gdyni

Uniwersytet Morski w Gdyni

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

12.09.2023

Turystyka i hotelarstwo – studia Gdynia, Gdańsk, Sopot (Trójmiasto)

Studia na kierunku turystyka i hotelarstwo to studia licencjackie, których program kształcenia trwa 3 lata (studia licencjackie) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Turystyka i hotelarstwo - Gdynia, Gdańsk, Sopot
Studia na kierunku turystyka i hotelarstwo w Gdańsku | Gdyni | Sopocie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)

 

Opis kierunku

W trakcie studiów na kierunku turystyka i hotelarstwo słuchacze zdobywają wiedzę pod okiem wykwalifikowanej kadry dydaktycznej. Dzięki licznej ilości zajęć praktycznych w obiektach turystycznych czy hotelarskich studenci mają możliwość wykorzystania zdobytych umiejętności w praktyce.

 

Praca po studiach

Studia w Trójmieście na kierunku turystyka i hotelarstwo przygotowują słuchaczy do podjęcia pracy na rzecz obsługi ruchów turystycznych sektora prywatnego i samorządowego. Absolwent jest też przygotowany do samodzielnego prowadzenia hotelu, biura turystycznego czy ośrodka turystycznego.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Studia w Trójmieście, do których zalicza się turystyka i hotelarstwo wymagają od kandydatów złożenia świadectwa dojrzałości. Podczas kwalifikacji brane są pod uwagę takie przedmioty, jak m.in.:

 • język polski;
 • język obcy;
 • dowolny przedmiot wybrany przez kandydata.

Rekrutacja na studia w Trójmieście może wiązać się z dodatkowymi opłatami, a ilość miejsc w grupie jest ograniczona. Warto więc odpowiednio wcześnie zapoznać się z wymaganiami uczelni.

 *Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Turystyka i hotelarstwo w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU TURYSTYKA I HOTELARSTWO?

Studia na kierunku turystyka i hotelarstwo obejmują interdyscyplinarny program nauczania z zakresu nauk humanistycznych, przyrodniczych i menedżerskich. Dodatkowo w ramach kształcenia słuchacze mają możliwość wyboru jednej z dostępnych specjalizacji z zakresu:

 • management in tourism business;
 • hotelarstwa;
 • zarządzania w biznesie turystycznym.

Przedmioty kierunkowe i ogólne obejmują zagadnienia związane z uruchamianiem i prowadzaniem działalności gospodarczej, strategii firm, analizy bieżących zagadnień rynku usług turystycznych. Dodatkowo w ramach kształcenia prowadzone są takie zajęcia, jak te z zakresu przygotowywania biznesplanu, marketingu oraz promocji w turystyce.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku turystyka i hotelarstwo możemy podzielić na:

1. Typ

 • studia I stopnia (licencjackie).

2. Tryb:

 • studia stacjonarne.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Uczelnie w Trójmieście na kierunku turystyka i hotelarstwo przekazują słuchaczom cenną wiedzę i umiejętności w zakresie obsługi ruchu turystycznego. Poza tym w ramach licznych zajęć absolwent jest przygotowany do przystąpienia do egzaminu z języka obcego na poziomie B2. Potrafi też posługiwać się językiem specjalistycznym w biznesie.

Po zakończeniu kształcenia słuchacze mogą podjąć kształcenie na studiach II stopnia w zakresie turystyki i rekreacji, sportu, zarządzania w sporcie. Poza tym w zależności od wybranej specjalności absolwent potrafi zrozumieć, jak działa sektor turystyki, hotelarstwa i zarządzania w turystyce. Ma też wykształcone umiejętności analityczne oraz decyzyjne.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU TURYSTYKA I HOTELARSTWO?

Studia na kierunku turystyka i hotelarstwo trwają 3 lata (studia licencjackie).

Turystyka i hotelarstwo w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU TURYSTYKA I HOTELARSTWO

Studia na kierunku turystyka i hotelarstwo przygotowują absolwentów do podjęcia pracy w szeroko rozumianej przedsiębiorczości indywidualnej oraz korporacyjnej. Odnajdą się także jako osoby obsługujące ruch turystyczny, w gastronomii hotelarskiej, ośrodkach wypoczynkowych oraz hotelowych przestrzeniach Wellness oraz SPA.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku turystyka i hotelarstwo

 • biura podróży;
 • organizacje turystyczne;
 • hotelarstwo;
 • gastronomia;
 • touroperator;
 • organizacje turystyczne;
 • ośrodki rekrutacyjne;
 • kluby fitness;
 • administracja publiczna;
 • transport pasażerski.

Studia na kierunku turystyka i hotelarstwo są idealnym wyborem dla osób pragnących lepiej zrozumieć gospodarkę turystyczną. W ramach kształcenia nauczą się, jak efektywnie kształtować procesy funkcjonowania przedsiębiorstw.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Turystyka i hotelarstwo Gdańsk | Gdynia | Sopot studia i stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Turystyka i hotelarstwo Gdańsk | Gdynia | Sopot studia stacjonarne

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia