Sport - Gdynia, Gdańsk, Sopot
Dodaj do ulubionych

05.06.2023

Sport studia Gdynia, Gdańsk, Sopot (Trójmiasto)

Studia na kierunku Sport to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności.
 

Studia na kierunku sport w Gdańsku | Gdyni | Sopocie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Opis kierunku

Studia na kierunku Sport dają studentom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w zakresie m.in. historii kultury fizycznej, biologii, anatomii i antropologii czy fizjologii sportu.

 

Praca po studiach

Studia w Trójmieście na kierunku Sport dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in.w klubach sportowych, obiektach sportowych czy sztabach szkoleniowych drużyn sportowych.

 

czytaj dalej wszystko o Sport - Gdynia, Gdańsk, Sopot

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku | Gdyni | Sopocie jest kierunek SPORT

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

Sport stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Uczelnie, gdzie sport jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Pedagogika stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku pedagogika

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE? / WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Rekrutacja na studia w Trójmieście na kierunek Sport, w przypadku studiów I stopnia, wymaga od kandydatów egzaminów maturalnych z konkretnych przedmiotów, a także zdania egzaminu sprawnościowego. Z kolei rekrutacja na studia II stopnia bierze pod uwagę średnią ocen ze studiów.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Sport:

 • język polski,
 • język obcy,
 • dowolny przedmiot.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU SPORT?

Sport to kierunek studiów oferowany przez szkoły wyższe w Trójmieście. Studenci tego kierunku mogą zdobyć nie tylko wiedzę teoretyczną, ale i umiejętności praktyczne, np. poprzez zajęcia w formie ćwiczeń czy praktyki zawodowe.

Kierunki studiów w Trójmieście takie jak Sport dają studentom możliwość wyboru specjalizacji, przez co mogą oni uczestniczyć w zajęciach zgodnych z ich zainteresowaniami i przyszłymi planami zawodowymi.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Sport możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne.

   

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Kierunki studiów takie jak Sport umożliwiają studentom zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie m.in. pierwszej przemocy przedmedycznej, biologii, anatomii, żywienia czy historii kultury fizycznej. Program studiów zakłada również, że studenci zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi np. edukacji zdrowotnej, psychologii, komunikacji interpersonalnej oraz pedagogiki.

Studenci tego kierunku mogą też zdobyć umiejętności z zakresu przedsiębiorczości, zarządzania oraz marketingu w sporcie, a także zapoznania się z funkcjami rynku sportu i występującymi na nim zależności. Mają również możliwość uczestnictwa w zajęciach dotyczących organizacyjno-prawnych aspektów sportu, organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych czy sportu osób z niepełnosprawnością.

W zależności od wybranej specjalności, studenci kierunku Sport mogą zdobyć umiejętności z zakresu np. specjalizacji trenerskiej lub instruktorskiej, nowoczesnych form gimnastyki, przygotowania motorycznego w sportach walki czy treningu personalnego. Mają też możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu komunikacji i dziennikarstwa sportowego, odnowy biologicznej czy treningu mentalnego w sporcie.

Przykładowe przedmioty oferowane przez uczelnie w Trójmieście na kierunku Sport: marketing i public relations w sporcie, diagnostyka wydolności fizycznej, prawo sportowe i podatki w sporcie.

 

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU SPORT?

Studia na kierunku Sport trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

 

Sport w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU SPORT

Studia na kierunku Sport dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w klubach i związkach sportowych, obiektach sportowych i rekracyjnych czy w mediach. Mogą znaleźć zatrudnienie również w jednostkach gospodarczych organów samorządu terytorialnego, np. ośrodkach sportu i rekreacji.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Sport:

 • kluby i związki sportowe,
 • sztaby szkoleniowe zawodników i drużyn sportowych,
 • obiekty sportowe i rekreacyjne,
 • media,
 • komórki i jednostki gospodarcze organów samorządu terytorialnego.

 

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Sport Gdańsk | Gdynia | Sopot studia i stopnia

Sport Gdańsk | Gdynia | Sopot studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Sport Gdańsk | Gdynia | Sopot studia stacjonarne

Kierunki sport i turystyka w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Rozwiń

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia