Terapia zajęciowa - Gdynia, Gdańsk, Sopot

Terapia zajęciowa - Gdynia, Gdańsk, Sopot

Studia na kierunku terapia zajęciowa w Gdańsku | Gdyni | Sopocie możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym).

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

Terapia zajęciowa stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne

12.09.2023

Terapia zajęciowa – studia Gdynia, Gdańsk, Sopot (Trójmiasto)

Studia na kierunku terapia zajęciowa to studia licencjackie, których program kształcenia trwa 3 lata (studia licencjackie) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata. Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Terapia zajęciowa - Gdynia, Gdańsk, Sopot
Studia na kierunku terapia zajęciowa w Gdańsku | Gdyni | Sopocie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)

 

Opis kierunku

W trakcie studiów na kierunku terapia zajęciowa słuchacze uczą się, jak podejmować działania w celu poprawy ogólnego stanu fizycznego, psychicznego czy społecznego jednostek oraz grup społecznych.

 

Praca po studiach

Studia w Trójmieście na kierunku terapia zajęciowa, kształcą absolwentów, którzy odnajdą się w instytucjach ochrony zdrowia – publicznych oraz niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej. Mogą też podjąć zatrudnienie w instytucjach działających na rzecz osób z różnymi ograniczeniami funkcjonowania.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Kierunki studiów w Trójmieście, do których zalicza się terapia zajęciowa, w procesie rekrutacji wymagają od kandydatów złożenia świadectwa dojrzałości. Podczas kwalifikacji brane są pod uwagę takie przedmioty, jak m.in.:

 • język polski;
 • język obcy;
 • fizyka;
 • biologia;
 • chemia;
 • fizyka.

Rekrutacja na studia w Trójmieście może odbywać się na podstawie kolejności zgłoszeń i dostarczonych dokumentów, a liczba miejsc w grupie jest ograniczona.

 *Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terapia zajęciowa w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU TERAPIA ZAJĘCIOWA?

Studia na kierunku terapia zajęciowa to przede wszystkim zwiększona ilość zajęć praktycznych, które prowadzone są jako ćwiczenia oraz praktyki zawodowe. W efekcie słuchacze zdobywają nie tylko wiedzę teoretyczną, ale też kompetencje i umiejętności praktyczne, jakie są niezbędne do pracy z podopiecznymi.

To kierunek przeznaczony dla osób zainteresowanych promowaniem zdrowia czy dobrostanu poprzez uczestniczenie w różnych zajęciach uznawanych przez podopiecznego jako ważne dla niego.

Kierunek ma interdyscyplinarny charakter, który łączy wiedzę z zakresu nauk medycznych, o zdrowiu, społecznych z wiedzą o kulturze fizycznej. Program kształcenia został opracowany na podstawie standardów, jakie stworzyła Światowa Federacja Terapeutów Zajęciowych i Europejska Sieć Terapii Zajęciowych w Szkolnictwie Wyższym. W efekcie treści kształcenia są zgodne z europejskimi standardami.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku terapia zajęciowa możemy podzielić na:

1. Typ

 • studia I stopnia (licencjackie).

2. Tryb:

 • studia stacjonarne.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Uczelnie w Trójmieście na kierunku terapia zajęciowa, uczą absolwentów, w jaki sposób podejmować działania na rzecz poprawienia dobrostanu fizycznego i psychicznego jednostek społecznych oraz grup.

Absolwenci mają obszerną wiedzę oraz umiejętności z zakresu nauk o zdrowiu czy kultury fizycznej, jakie są niezbędne do wykonywania zawodu terapeuty. Po ukończeniu kształcenia słuchacze potrafią podejmować działania diagnostyczne, profilaktyczne i edukacyjne, jakie zmierzają do zapobiegania skutków obniżonej wydolności psychicznej.

Absolwent potrafi też wspierać i umacniać funkcjonowanie osób, które w swoim życiu doświadczyli różnych problemów zdrowotnych czy społecznych. Po ukończeniu studiów wie, jak oddziaływać na ich zdrowie i pomagać w przekraczaniu barier, jakie utrudniają wykonywanie istotnych ról czy zajęć.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU TERAPIA ZAJĘCIOWA?

Studia na kierunku terapia zajęciowa trwają 3 lata (studia licencjackie).

Terapia zajęciowa w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU TERAPIA ZAJĘCIOWA

Studia na kierunku terapia zajęciowa, kształcą absolwentów, którzy mają szerokie możliwości podejmowania zatrudnienia. Są przygotowani do samodzielnego wykonywania zawodu czy pracy w instytucjach ochrony zdrowia.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku terapia zajęciowa

 • publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej;
 • szkoły;
 • zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze i opiekuńczo-lecznicze;
 • ośrodki opieki długoterminowej;
 • ośrodki opieki paliatywno-hospicyjnej;
 • zakłady rehabilitacji leczniczej;
 • zakłady pomocy specjalistycznej;
 • zakłady edukacyjne;
 • własne gabinety terapeutyczne;
 • placówki oświatowe;
 • ośrodki działające na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Studia na kierunku terapia zajęciowa, umożliwiają absolwentom zdobycie aktualnej wiedzy, dzięki której bez problemu znajdą zatrudnienie w swojej branży.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Terapia zajęciowa Gdańsk | Gdynia | Sopot studia i stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Terapia zajęciowa Gdańsk | Gdynia | Sopot studia stacjonarne

Popularne kierunki pedagogiczne niestacjonarne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia