Administracja – studia online - Rzeszów

Administracja – studia online - Rzeszów

Studia na kierunku administracja - studia online w Rzeszowie możesz podjąć na 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie online.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Więcej filtrów
Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Rzeszowie)

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Rzeszowie)

Administracja - studia online stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: online

05.03.2024

Administracja – studia online - studia Rzeszów 2024 | woj. podkarpackie

Studia na kierunku administracja – studia online to studia licencjackie oraz magisterskie, których program kształcenia trwa 3 lata (studia licencjackie) lub 2 lata (studia magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra. Studia możesz podjąć online.

Administracja – studia online - Rzeszów
Studia na kierunku administracja - studia online w Rzeszowie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów online
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Opis kierunku

Administracja – studia online to kierunek, który w ramach ścieżki dydaktycznej realizuje zagadnienia w zakresie nauk prawnych, społecznych i ekonomicznych. Studenci zdobywają również wiedzę na temat funkcjonowania administracji samorządowej, rządowej czy europejskiej.

 

Praca po studiach

Studia w Rzeszowie na tym kierunku kompleksowo przygotowują absolwentów do pracy w oddziałach jednostek administracji biurowej, oddziałach jednostek publicznych, prywatnych związanych z nieruchomościami czy turystyką. Odnajdą się także w oddziale administracji samorządowej.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?/ Wymagania rekrutacyjne

Rekrutacja na studia w Rzeszowie na tym kierunku na I stopień przeznaczona jest dla absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin maturalny z takich przedmiotów, jak np.:

 • język polski,
 • język obcy nowożytny,
 • matematyka.

Kierunki studiów w Rzeszowie, do których zalicza się administrację – studia online w ramach rekrutacji na II stopień adresowane są z kolei do absolwentów uczelni wyższych dowolnego kierunku i po dowolnym stopniu – licencjata, inżyniera lub magistra.

 * Uczelnie mają określone wymagania rekrutacyjne, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ADMINISTRACJA – STUDIA ONLINE?

Studia na tym kierunku obejmują wyjątkowy program dydaktyczny, który zawiera wykłady, ćwiczenia i warsztaty opierające się na analizie case studies oraz różnego rodzaju grach edukacyjnych. Bardzo duży nacisk kładziony jest również na realizację zajęć z języka obcego i praktyczną ich naukę. Realizowane są różnego rodzaju wyjazdy zagraniczne, aby umożliwić uczestnikom zapoznanie się z międzynarodowym środowiskiem pracy.

Siatka dydaktyczna uwzględnia tematykę administracji bezpieczeństwa czy metod zarządzania nieruchomościami. Uczelnie w Rzeszowie w ramach tego kierunku umożliwiają również uczestnikom rozwój swoich zainteresowań w wielu kołach naukowych, które zrzeszają interdyscyplinarne środowisko naukowe.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku administracja – studia online możemy podzielić na:

1. Typ

 • studia licencjackie,
 • studia magisterskie.

2. Tryb:

 • studia online.

Zdobywana wiedza i umiejętności

Studia na kierunku administracja – studia online obejmują interdyscyplinarny zakres informacji z obszaru prawa, administracji, nauk społecznych czy ekonomicznych. Uczestnicy uczą się zasad funkcjonowania jednostek administracyjnych różnego szczebla.

Absolwent potrafi pracować z dokumentami administracyjnymi, posługując się jednocześnie wybranym językiem obcym. Interpretuje teksty prawne i przygotowuje pisma administracyjne. Zna również i potrafi w praktyce zastosować przepisy czy regulacje prawne.

Uczelnie w Rzeszowie - kierunek administracja - studia online:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Rzeszowie) online I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ADMINISTRACJA – STUDIA ONLINE?

Studia na kierunku administracja – studia online trwają 3 lata (studia licencjackie) lub 2 lata (studia magisterskie).

Administracja - studia online w Rzeszowie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ADMINISTRACJA – STUDIA ONLINE

Absolwenci tego kierunku odnajdą się na stanowiskach administracyjnych w oddziałach rządowych i samorządowych. Mogą pracować również w administracji Unii Europejskiej czy w sektorze prywatnym.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku administracja – studia online

 • pion administracji na różnych szczeblach,
 • urzędy miast i gmin,
 • administracja rządowa,
 • administracja samorządowa.

Studia na tym kierunku umożliwiają uczestnikom zdobycie zawodu przyszłości oraz znalezienie pracy zgodnej z wykształceniem. Ta ścieżka kształcenia łączy interdyscyplinarne zagadnienia w zakresie administracji na każdym szczeblu. Zajęcia prowadzi kadra doświadczonych praktyków zawodowych, którzy chętnie dzielą się swoją wiedzą.

Administracja – studia online w Rzeszowie

Popularne kierunki prawnicze i administracja niestacjonarne w Rzeszowie

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ul. M. Curie Skłodowskiej 9 w Bydgoszczy https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ724Sa74TA0cRSEFzZZN7NAw https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/a8cef-collegium-medicum-bydgoszcz.jpg Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
 • Campus A i Campus B Uczelni https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJw9Iqi84K_UYR9iOo4Jy7QV4 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/788b5-wsz-gdansk.jpg Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJI9FtDzZbBEcRyR434R7X6sQ https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/aa7c5-umed-poznan.jpg Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=Wyższa+Szkoła+Przedsiębiorczości+i+Administracji+w+Lublinie https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/67f82-wspa-lublin.jpg Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJh68e3kTOFkcRrdCzknj40eA https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/93b12-sum-studia.jpg Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • ul. C. K. Norwida 25, 50-375 Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJj3J0mSvoD0cRDoRZ5UArqfE https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/82a14-uniwersytet-przyrodniczy-wr.jpg Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu