Administracja – studia online - Szczecin

Administracja – studia online - Szczecin

Studia na kierunku administracja - studia online w Szczecinie możesz podjąć na 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie online.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Więcej filtrów
Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Szczecinie)

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Szczecinie)

Administracja - studia online stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: online

02.03.2024

Administracja – studia online - studia Szczecin 2024 | woj. zachodniopomorskie

Studia na kierunku administracja – studia online to studia licencjackie oraz magisterskie, których program kształcenia trwa 3 lata (studia licencjackie) lub 2 lata (studia magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra. Studia możesz podjąć online.

Administracja – studia online - Szczecin
Studia na kierunku administracja - studia online w Szczecinie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów online
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

 

Opis kierunku

W ramach kształcenia na kierunku administracja – studia online studenci zdobywają wiedzę na temat uwarunkowań prawnych, nauk społecznych oraz ekonomicznych. Uczą się też, jak działa administracja na poziomie samorządowym, rządowym oraz europejskim.

 

Praca po studiach

Studia w Szczecinie na kierunku administracja – studia online kształcą absolwentów, którzy są przygotowani do pracy w administracji biurowej, publicznej, prywatnej, związanej z nieruchomościami czy turystyką. Znajdą zatrudnienie także w jednostkach administracji samorządowej.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?/ Wymagania rekrutacyjne

Rekrutacja na studia w Szczecinie na kierunku administracja – studia online na I stopniu przeznaczona jest dla osób po szkole średniej i ze zdaną maturą z takich przedmiotów, jak m.in.:

 • język polski,
 • język obcy nowożytny,
 • matematyka.

Kierunki studiów w Szczecinie, do których należy administracja – studia online przy rekrutacji na II stopień, prowadzi z kolei postępowanie uwzględniające oceny, jakie kandydaci uzyskali na dyplomie studiów wyższych. Zgodnie z przepisami systemu bolońskiego ubiegać o przyjęcie na ten kierunek mogą się absolwenci zarówno studiów licencjackich, inżynierskich, jak i jednolitych magisterskich dowolnego innego kierunku.

 * Uczelnie mają określone wymagania rekrutacyjne, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ADMINISTRACJA – STUDIA ONLINE?

Studia na kierunku administracja – studia online nastawione są na realizowanie praktycznego programu kształcenia, który opiera się na warsztatach oraz analizie studium przypadku. Wykładowcy oraz praktycy zawodowi kładą duży nacisk na naukę języków obcych, aby umożliwić absolwentom pracę również w środowisku międzynarodowym.

W programie zajęć uwzględniono tematykę np. administracji bezpieczeństwa i porządku publicznego, celnej i skarbowej czy zarządzania nieruchomościami. Uczelnie w Szczecinie są też organizatorami wielu wydarzeń kulturowych czy naukowych, które obejmują zagadnienia związane z administracją. To więc świetna okazja dla uczestników, aby zdobyć wiedzę w interdyscyplinarnym środowisku.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku administracja – studia online możemy podzielić na:

1. Typ

 • studia licencjackie,
 • studia magisterskie.

2. Tryb:

 • studia online.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

W ramach kształcenia na kierunku administracja – studia online uczestnicy zdobywają wiedzę na temat administracji, prawa, nauk społecznych i ekonomii. Poznają zasady funkcjonowania administracji rządowej, samorządowej i europejskiej.

Potrafią pracować z różnymi dokumentami, posługując się jednocześnie wybranym w trakcie studiów językiem obcym. Dokonują samodzielnej interpretacji tekstów prawnych i tworzą pisma administracyjne. Bez problemu poruszają się także po przepisach i regulacjach w zakresie funkcjonowania organów administracji publicznej.

Uczelnie w Szczecinie - kierunek administracja - studia online:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Szczecinie) online I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ADMINISTRACJA – STUDIA ONLINE?

Studia na kierunku administracja – studia online trwają 3 lata (studia licencjackie) lub 2 lata (studia magisterskie).

Administracja - studia online w Szczecinie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ADMINISTRACJA – STUDIA ONLINE

Absolwenci tego kierunku studiów zyskują kompleksowe przygotowanie do pracy w instytucjach rządowych oraz samorządowych. Znajda pracę również w instytucjach Unii Europejskiej oraz w sektorze prywatnym.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku administracja – studia online

 • oddziały jednostek rządowych i samorządowych,
 • urząd miasta i gminy,
 • administrowanie biurem
 • instytucje samorządowe,
 • instytucje rządowe,
 • piony administracji.

Kształcenie na kierunku administracja – studia online jest więc doskonałym wyborem dla każdej osoby, która pragnie zdobyć zawód przyszłości i niezbędne umiejętności do jego podjęcia.

Administracja – studia online w Szczecinie

Popularne kierunki prawnicze i administracja niestacjonarne w Szczecinie

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia